Kronika

Królewo, rok 2019 

6 stycznia w niedzielę, dzieci z naszej szkoły w Królewie wystawiły jasełka.

Jpeg

 

W dniach od 28 stycznia do 4 lutego 2019 roku z naszej parafii udała się grupa pielgrzymów do Ziemi świętej i Jordanii. 

Dzień 1. WARSZAWA 28/01 Zbiórka na lotnisku na 2h przed wylotem. Odprawa biletowo–paszportowa i bezpośredni lot do Tel Awiwu. Przylot na lotnisko Ben Guriona. Spotkanie z przewodnikiem. Przejazd do Betlejem. Zakwaterowanie. Kolacja i nocleg.

Dzień 2. BETLEJEM – EIN KAREM- JEROZOLIMA 29/01 Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie Betlejem. Nad miastem góruje Bazylika Narodzenia Pańskiego wybudowana ponad Grotą Narodzenia. Srebrną gwiazdą oznaczono miejsce przyjścia na świat Jezusa. Do Groty Narodzenia przylega Grota Żłóbka gdzie pasterze oddali hołd małemu Jezusowi. W odległości 300 m od bazyliki znajduje się Grota Mleczna. Tradycja mówi, że Maria podczas ucieczki do Egiptu w tym miejscu karmiła Jezusa. Następnie przejazd na Pole Pasterzy. Kościół z figurą anioła ma kształt namiotu, jego kopuła widziana od wewnątrz przypomina palmę, a wspaniałe freski ilustrują dzieje Świętej Rodziny. Obok kościoła zobaczyć można groty, w których według tradycji mieszkali pasterze ze swoimi stadami. Wizyta w Ein Karem, niewielkiej biblijnej miejscowości na zachód od Jerozolimy. Zobaczymy franciszkański kościół Nawiedzenia, zbudowany w miejscu gdzie wedle tradycji Maria odwiedził św. Elżbietę, matkę Jana Chrzciciela. Nad grotą, tradycyjnie uważaną za miejsce w którym urodził się Jan Chrzciciel, wznosi się dziś kościół św. Jana. Wizyta na Górze Oliwnej, skąd roztacza się niesamowita panorama Starego Miasta. Zwiedzanie kościoła Pater Noster, gdzie Jezus nauczał modlitwy Ojcze Nasz, której tekst w prawie 60 językach umieszczono na ścianach. Następnie przejście do kościoła klasztornego Dominus Flevit, w tym miejscu Jezus zapłakał nad losem Jerozolimy. U stóp Góry Oliwnej znajduje się Bazylika Agonii (zwana także kościołem Wszystkich Narodów). Na fasadzie świątyni lśni złota mozaika przedstawiająca Jezusa cierpiącego za grzechy świata. Tuż obok świątyni rozciąga się Ogród Oliwny – Getsemani, w którym Jezus został zdradzony.. Wejście brama Lwów na obszar Starego Miasta. „Via Dolorosa” to ciąg wąskich uliczek i umieszczonych przy nich XIV stacji Męki Pańskiej. Stacje od I do IX usytuowane są w budynkach przylegających do ulic a od X do XIV w Bazylice Grobu Pańskiego. Od Twierdzy Antonia (tu Jezus usłyszał wyrok) do Grobu Pańskiego prowadzi ok. 1450 kroków (ok. 1200 m.).Bazylika jest jedną z najbardziej niezwykłych świątyń na świecie. Jest wspólną własnością kilku wyznań chrześcijańskich, z których każda ma własne kaplice i ołtarze, i odprawia nabożeństwa w swoim obrządku. Najważniejsze miejsca w niej to zabudowany pagórek, na którym wedle tradycji ukrzyżowano Jezusa oraz Jego grobowiec. Powrót do hotelu, kolacja i nocleg

DZIEŃ 3: CEZAREA NADMORSKA- HAJFA- NAZARETH 30/01 Śniadanie w hotelu. przejazd do Hajfy, trzeciego co do wielkości miasta Izraela, malowniczo położonego nad Morzem Śródziemnym, na stokach Góry Karmel. Zobaczymy m.in. Ogrody Bahaitów. W przepięknych Perskich Ogrodach wznosi się jedna z największych atrakcji Hajfy, przykryte złotą kopułą mauzoleum twórcy bahaizmu. Na Górze Karmel zobaczymy także kościół Stella Maris, zbudowany nad grotą wiązaną w żydowskiej i chrześcijańskiej tradycji z prorokiem Eliaszem i jego uczniem. Przejazd do Cezarei. Cezarea jest jednym z najważniejszych stanowisk archeologicznych w Izraelu. Wykopaliska dotąd nie zostały zakończone jednak już pozostałości forum, amfiteatru, hipodromu i herodiańskiego akweduktu dają pojęcie o dawnej wielkości i pięknie tego miejsca. Przejazd do Nazaretu. Zwiedzanie Bazyliki Zwiastowania, największej
chrześcijańskiej świątyni na Bliskim Wschodzie. Wnętrze świątyni zdobi cykl malowideł o tematyce maryjnej. W tym miejscu Archanioł Gabriel oznajmił Marii radosną wieść, że została wybrana przez Boga na matkę Jego syna. Przejście do kościoła św. Józefa, który został wzniesiony w miejscu dawnego domu cieśli Józefa, męża Marii. Kolacja i nocleg w hotelu w Tyberiadzie/Nazaret/okolicy.

DZIEŃ 4: TYBERIADA/NAZARET/OKOLICA- AMMAN 31/01 Śniadanie w hotelu. Rozpoczęcie dnia wizytą w kościołach w okolicy Jeziora Galilejskiego. Przejazd do Tabghi, miejsca w którym Jezus dokonał cudownego rozmnożenia pięciu bochenków chleba i dwóch ryb by nakarmić 5000 głodnych ludzi, którzy przyszli wysłuchać Jego nauk. Przejazd na Górę Błogosławieństw, miejsca gdzie Jezus wygłosił najsłynniejsze ze swoich kazań zawierające osiem błogosławieństw. Na zboczu wzgórza wznosi się ośmioboczne sanktuarium. Następnie przejazd północnym brzegiem jeziora do Kafarnaum, miasta Jezusa, gdzie według Ewangelii wygłosił On więcej kazań i uczynił więcej cudów niż gdziekolwiek indziej. Rejs drewnianą łodzią po Jeziorze Galilejskim. Lśniące szmaragdowo jezioro jest jednym z najbardziej malowniczych w Izraelu. Lustro wody znajduje się 210 m. poniżej poziomu Morza Śródziemnego. Przejazd do Yardenitu – symbolicznego miejsca chrztu Jezusa. Odnowienie chrztu przez zanurzenie w wodach Jordanu ma przypominać ten, którego Jan Chrzciciel udzielił samemu Jezusowi. Przejazd przez granicę izraelsko-jordańską. Zakwaterowanie w Ammanie, kolacja, nocleg.

DZIEŃ 5: AMMAN – PETRA – AMMAN 01/02 Śniadanie w hotelu. Przyjazd do Petry. Całodniowe zwiedzanie wykutej w różowej skale starożytnej stolicy ludu Nabatejczyków – Petry. Do Petry wiedzie niewiarygodnie wąski i kręty wąwóz o długości 1,2 km i miejscami 200-metrowych ścianach, zwany Siq. Na jego końcu zza zakrętu wyłania się niespodziewanie najbardziej efektowna ze wszystkich budowli. Powrót do hotelu, kolacja i nocleg w Ammanie.

DZIEŃ 6: AMMAN- MADABA – GÓRA NEBO- JERYCHO- MORZE MARTWE- BETLEJEM 02/02 Śniadanie w hotelu. Wykwaterowanie. Przejazd do Madaby. To przyjemne miasteczko, leżące 30 km na południe od Ammanu, jest znane głównie z niezwykłych mozaik z czasów bizantyjskich. W pobliżu ujścia rzeki Jordan do Morza Martwego na wysokość około 800 metrów wznosi się Góra Nebo. Choć to jeszcze teren Jordanii, przy dobrej pogodzie widać już wieże kościołów w Jerozolimie. Sławę Górze Nebo przyniosły wydarzenia opisane w Starym Testamencie. W pobliżu ukryta miała zostać Arka Przymierza. To tu zmarł i został pochowany Mojżesz. Przejazd do Jerycho, uchodzącego za najstarsze miasto na świecie. Wznosi się tu Góra Kuszenia, na której według Biblii, Jezus był kuszony przez szatana. Przejazd do Qumran, miejsca odnalezienia zwojów znad Morza Martwego napisanych przez Esseńczyków. Z drogi zobaczymy groty, w których odnaleziono manuskrypty. Przejazd nam Morze Martwe, najniżej położonego miejsca na świecie. Czas wolny na kąpiele błotne. Przejazd do Betlejem, zakwaterowanie, kolacja i nocleg.

DZIEŃ 7: JEROZOLIMA 03/02 Wczesne śniadanie w hotelu. Msza Święta i nawiedzenie Klasztoru Karmelitanek Bosych w Betlejem na Wzgórzu Dawidowym. Powstał on dzięki Św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego, zwaną „Małą Arabką”. Przejazd do Jerozolimy. Wejście na Wzgórze Świątynne, gdzie zobaczymy Meczet Al-Aksa i Kopułę na Skale( Wejście na Wzgórze Świątynne uzależnione jest od sytuacji
bezpieczeństwa, meczety oglądamy tylko z zewnątrz). Przejście uliczkami Starego Miasta pod Ścianę Płaczu, zwaną także Murem Zachodnim, najważniejszego miejsca dla wszystkich Żydów. Są to pozostałości drugiej świątyni wybudowanej przez Heroda Wielkiego. Obszar pod Ścianą służy jako olbrzymia synagoga pod gołym niebem. Przejście na Górę Syjon. Zobaczymy kościół Zaśnięcia NMP. Następnie udamy się do Wieczernika, najważniejszego dla chrześcijan miejsca na Górze Syjon, miejsca ostatniej wieczerzy. Na wschodnim zboczu Góry Syjon stoi kościół św. Piotra „In Galicantu”, czyli „w miejscu gdzie piał kogut”, a apostoł Piotr trzy razy zaparł się Jezusa. Powrót do hotelu w Betlejem, kolacja, nocleg.

10 maja dekanat płoński w diecezjalnym konkursie ze znajomości Ewangelii według św. Łukasza reprezentowała Renata Prządak – uczennica Szkoły Podstawowej w Królewie (gm. Joniec).

Renata Prządak okazała się najlepsza w etapie dekanalnym, a konkurs zorganizowała parafia św. Maksymiliana w Płońsku. Do konkursu uczennica SP Królewo przygotowywała się pod kierunkiem katechety ks. proboszcza Witolda Zembrzuskiego.

Teraz Renata reprezentować nas będzie w etapie diecezjalnym, który odbędzie się w Grudusku, 10 maja. https://plonszczak.pl/artykul/renata-przadak-w-diecezjalnym/642168

30 VI 2019 roku ksiądz Witold Zembrzuski nominacją ks. Biskupa Piotra Libery zaprzestał pełnić obowiązki proboszcza w naszej wspólnocie parafialnej obejmując obowiązki proboszcza w parafii p.w. św. Andrzeja Apostoła w Brwilnie koło Płocka.

 

Królewo, rok 2018

Rekolekcje wielkopostne odbyły się w terminie od 18-20 marca 2018, poprowadził je ks. Andrzej Dębski.

Odpust parafialny ku czci św. Zygmunta 2 maja połączony był ze świętem patronalnym naszych Druhów  Strażaków z Idzikowic i Królewa. Uroczystościom odpustowym przewodniczył i kazanie wygłosił ks. dr Janusz Ziarko – proboszcz z Sarbiewa.

Pierwszą  komunię święta w swoim życiu przyjęło  dziewiętnaścioro dzieci klas trzecich 6 maja na mszy św. o godzinie 11.00.komunia 2018

Odnowienie przyrzeczeń Chrztu św. dla uczniów kas IV miało miejsce 13 maja na mszy św. o godzinie 11.00. Swoje przyrzeczenia chrzcielne złożyło 13 uczniów.

W niedzielę, 20 maja, coroczną tradycję rajdu rowerowego od kapliczki do kapliczki podtrzymano w parafii Królewo.

Modlitwy przy kapliczkach wpisały się w polski krajobraz i są świadectwem żarliwej wiary społeczeństwa. Kapliczki ustawione zwykle na rozstajach dróg gromadzą w maju wszystkich, którzy chcą wypraszać potrzebne łaski i dziękować Matce Boskiej za opiekę.

Rodzinny rajd rowerowy połączony z nabożeństwem majowym w parafii Królewo (gm. Joniec) odbył się już po raz dziesiąty. Rajd rozpoczął się o godzinie 16.30 przy figurce w Krajęczynie wspólną modlitwą i odśpiewaniem pieśni nabożeństwa majowego ,,Chwalcie łąki umajone” przez mieszkańców Krajęczyna. Po nabożeństwie rajd skierował się w kierunku Idzikowic, gdzie czekali już na rowerzystów mieszkańcy wsi Idzikowice, aby wspólnie uczestniczyć w nabożeństwie majowym. Był również truskawkowy poczęstunek. Z Idzikowic rajd wyruszył do Kuchar Żydowskich, gdzie również odbyło się nabożeństwo. Tam też zakończył się tegoroczny rajd. Nad jego bezpieczeństwem czuwali druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej z Królewa i Idzikowic, a opiekę medyczną zapewniła firma Medicor  z Warszawy.

Majowy rajd rowerowy organizowany jest w parafii Królewo już od dziesięciu lat i jak powiedział nam organizator wyprawy proboszcz parafii Królewo ksiądz Witold Zembrzuski, jest to rajd o charakterze rodzinnym i modlitewnym, mający na celu propagowanie nabożeństw majowych ku czci Matki Boskiej. Proboszcz zachęcał też do jeszcze większego udziału w kolejnym roku.

Dla najmłodszych uczestników rajdu organizator przygotował słodkości. W tym roku w rajdzie uczestniczyło około 50 rowerzystów.

rajd

https://plonszczak.pl/artykul/rowerowe-majowe-w-parafii/442979

27 maja 2018 roku została odprawiona msza św. na naszym cmentarzu grzebalnym. Wspominaliśmy nasze zmarłe matki, ojców bliskich krewnych modląc się w ich intencji.

Od 4 do 13 czerwca z naszej parafii udała się pielgrzymka na Bałkany. Pośród różnych pięknych miejsc na naszej drodze znalazły się również wspaniałe katedry (Praga, Budapeszt) i miejsca pielgrzymkowe, a pośród nich Medziugorie.

????????????????????????????????????

1 lipca po mszy św. o godzinie 9.00 odbył się program słowna – muzyczny przedstawiający (kontekst historyczny, przywołanie ważnych postaci historycznych), wiersze Edwarda Słońskiego i 10 utworów na chór mieszany a capella (w tym 8 pieśni legionowych) – całość trwła około 50 minut. Dla słuchaczy były przygotowane darmowe foldery pamiątkowe z koncertu.

koncert patriotyczny

 

16 lipca z naszej Parafii udała się pielgrzymka do Gietrzwałdu i Świętej Lipki. Jadąc do tych sanktuariów odwiedziliśmy również Grunwald i odnowiliśmy swoje informacje na temat tamtych wydarzeń.

29 lipca tradycyjnie już w naszym kościele rozbrzmiała muzyka Fryderyka Chopina i Ignacego Paderewskiego w wykonaniu prof. Jerzego Maciejewskiego. Koncert i wykład nawiązywał do setnej rocznicy odzyskania niepodległości.

 

prof. Jerzy Maciejewski

Jak co roku, 16 sierpnia w kościele parafii św. Zygmunta w Królewie (gmina Joniec) odbył się odpust ku czci św. Rocha. I nieodłączne od wielu lat – święcenie zwierząt.

Wierni wzięli udział w sumie odpustowej  i uroczystej procesji, której przewodniczył proboszcz z Naruszewa ks. Sławomir Stefański, a po mszy proboszcz parafii Królewo ks. Witold Zembrzuski błogosławił zwierzęta.

Zwyczaj błogosławieństwa zwierząt odbywa się w Królewie już od wielu lat z inicjatywy obecnego proboszcza k. Witolda Zembrzuskiego, zawsze podczas odpustu ku czci patrona św. Rocha opiekuna m.in. zwierząt domowych. Po sumie odpustowej święcone są zwierzęta (m.in.: psy, koty, konie, chomiki, rybki), które przybywają w ten dzień ze swoimi opiekunami na nabożeństwo i oczekują na poświęcenie na terenie przy kościele.

A kim był św. Roch? Urodził się około roku 1295, z czerwonym znamieniem w kształcie krzyża na piersi, w Montpellier w Langwedocji, jako jedyny syn gubernatora miasta. Po śmierci rodziców, gdy miał 20 lat, sprzedał cały odziedziczony majątek, rozdał potrzebującym i wyruszył do Włoch.
Przebywał tam trzy lata pomagając chorym na dżumę i zasłynął z wielu cudownych uzdrowień. Jednak wracając do Francji sam nabawił  się dżumy i nie chcąc zarazić innych, schronił się w pobliskim lesie. Tam  według legendy wytropił go pies, który przynosił mu codziennie pożywienie. Po powrocie do zdrowia św. Roch wyruszył w dalsza drogę, jednak na granicy francuskiej wzięto go za szpiega i wtrącono do więzienia, w którym  przebywał  pięć lat i zmarł 16 sierpnia 1327 roku.

Św. Roch to patron, ogrodników, rolników, szpitali, więźniów, osób fałszywie oskarżonych, pielgrzymów, aptekarzy, lekarzy, brukarzy, krawców, stolarzy, szczotkarzy. Wzywany w obronie przed zarazą, wścieklizną, problemami z kolanami i chorobami skóry. Opiekun zwierząt domowych oraz  wielu włoskich miast m.in.: Montpellier, Parmy czy Wenecji.
Przedstawiany jest jako pielgrzym, a  jego atrybutami są: anioł, pies, torba i kij pielgrzymi.

https://plonszczak.pl/artykul/ciekawa-krolewska-tradycja/500407błogosławieństwo

tekst i foto: Katarzyna Kołodziejczyk

20 sierpnia odwiedziliśmy Jasną Górę. Wyjechaliśmy wcześnie tak by o godzinie 6.00 uczestniczyć w odsłonięciu Cudownego Obrazu Jasnogórskiej Pani.

26 sierpnia nasza wspólnota parafialna przeżywała dożynki. Wieniec przygotowali mieszkańcy Bolęcina, którzy też po mszy św. dzielili na chlebem upieczonym z ziaren zebranych w tym roku.

Rostkowo 2018 15 września 33 osoby z parafii Królewo wzięło udział w pieszej pielgrzymce z Przasnysza do Rostkowa. Dzieci z Królewa podobnie jak św. Stanisław KOSTKA mówią AD MAJORA NATUS SUM.

11 Listopada 2018 roku nasza świątynia przybrała patriotyczne barwy. Modliliśmy się w 100 rocznicę odzyskania niepodległości w intencji Polski, naszej umiłowanej Ojczyzny – Matki.


Z tej samej okazji dzieci z naszej szkoły w Królewie w programie słowno-muzycznym przypomniały historię naszej Ojczyzny. 

24 listopada 2018 roku w Sochocinie ministranci z naszej parafii rozegrali mecze w piłkę nożną w dwóch kategoriach wiekowych w ramach rozgrywek dekanalnych.

Ministranci młodsi ze szkoły podstawowej zajęli 2 miejsce.

Ministranci starsi z gimnazjum zajęli 3 miejsce.

8 XII 2918 roku w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny kilka rodzin z Królewa z inspiracji i na gruncie Igora Baranowskiego wybudowało i poświęciło Bogu Kapliczkę z figurą Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus. Jest to wotum wdzięczności w 100 rocznicę odzyskania niepodległości.

Rekolekcje adwentowe w bieżącym roku poprowadził ks. Bernard Kaliński – salezjanin. Mówił nam podczas trzech dni o modlitwie, grzechu (szczególnie obmowy) i miłości. Zostaliśmy więc poprzez spowiedź  i łaskę Bożą przygotowani na zbliżające się święta.

W pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia po raz kolejny nasz kościół odwiedził św. Mikołaj obdarowywując wszystkie dzieci będące w  kościele paczkami ze słodyczami. 

Królewo, rok 2017 

W dniach od 14 do 25 lutego grupa licząca ponad 30 osób w części pochodząca z naszej parafii wraz z księdzem proboszczem udała się na pielgrzymkę do Meksyku. Odwiedzając następujące miejsca: MIASTO MEKSYK, PUEBLA, TENENGO DEL AIRE, TEOTIHUACAN, TULA, QUERETARO,  CUERNAVACA, CACAHUAMILPA, TAXCO, ACAPULCO. IMG_3010_filteredIMG_3013_filteredIMG_3023_filteredIMG_3098_filtered

Rekolekcje wielkopostne rozpoczęliśmy w V niedzielę wielkiego postu 2 kwietnia. Podczas trzydniowego skupienia przewodniczył nam ks. Jan Kędziora, który wiele lat pracował na misjach. Tematem przewodnim konferencji były objawienia Maryjne, które miały nam przybliżyć Fatimę w 100 rocznicę objawień. Ofiarami wspieraliśmy misję.

7 maja trzynaścioro dzieci naszej parafii przyjęło po raz pierwszy Pana Jezusa w Eucharystii. Po tym wydarzeniu przeżywaliśmy ich biały tydzień.

14 maja grupa trzydziestu pięciu dzieci z klas IV i V naszej parafii odnowiła swoje przyrzeczenia Chrztu św. Wraz z nimi również przeżywaliśmy biały tydzień.

20 maja odbyło się poświęcenie pól w Pruszkowie. nabożeństwo to zanikło w parafii Królewo, cieszy więc próba powrotu do tradycji.

21 maja po raz kolejny już odbył się rajd rowerowy na trasie Kuchary, Idzikowice, Krajęczyn. W tych  miejscowościach odśpiewaliśmy majowe.

28 maja tradycyjnie już na naszym cmentarzu grzebalnym uczestniczyliśmy we mszy św. w intencji naszych bliskich zmarłych

 

 

“W niedzielę, 18 czerwca świętowano jubileusz 25-lecia kapłaństwa proboszcza królewskiej parafii, księdza Witolda Zembrzuskiego. A świętowano po królewsku…
Uroczystą mszę uświetniła muzyczna oprawa w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Jońca pod batutą Cezarego Celiana. W organizację uroczystości włączyli się m.in. parafianie, strażacy i Urząd Gminy w Jońcu.
Obchodzący srebrny jubileusz ksiądz Witold Zembrzuski mówił podczas kazania, że parafianie są jego synami i córkami – duchowymi dziećmi, są jego rodziną, cieszy się wraz z nimi z ich radości i smuci się, gdy oni cierpią. Dziękował im za serdeczność i każde dobre słowo i prosił o modlitwę w jego intencji.
Po mszy, jak na jubileusz przystało, była moc życzeń, kwiatów i upominków, a potem królewski poczęstunek dla wszystkich, bardzo licznie przybyłych na uroczystość. Ludzi było mnóstwo, ale jedzenia też. Przygotowali je parafianie i na przykościelnym terenie odbył się, można powiedzieć, ogromny piknik. Była więc grochówka z wojskowego kotła, grill, domowy smalec z kiszonym ogórkiem i mnóstwo różnych ciast.”
http://www.plonszczak.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=21394&Itemid=150
DSC_0013DSC_0037DSC_0122DSC_0155DSC_0171

Odpust ku czci św. Rocha odbył się tradycyjnie 16 sierpnia. Sumie odpustowej i kazanie wygłosił ks. Tadeusz Milczarski proboszcz z Kucic. Po Uroczystej Mszy św. odbyło się błogosławieństwo zwierząt.

SAM_2333SAM_2334

W październiku jak co roku liczyliśmy wiernych uczestniczących w niedzielnej Mszy św. Było nas 544 osoby, 304 kobiety i 240 mężczyzn. Do komunii św. przystąpiło 146 osób. 101 kobiet i 45 mężczyzn. Od dziesięciu lat ilość będących w kościele podczas niedzielnych mszy św. się nie zmienia.

1 listopada jest dniem podczas którego sumę odprawiamy na naszym grzebalnym cmentarzu. 2 listopada w zaduszki tradycyjnie już odprawiamy mszę św. w intencji zmarłych w ciągu ostatniego roku.  Po mszy św. idziemy z zapalonymi zniczami na cmentarz odmawiając w ich intencji różaniec.

W pierwszą niedzielę adwentu przyjęliśmy do grona ministrantów 7 chłopców z klasy IV, którzy w maju przystąpili do pierwszej komunii św.

Podczas adwentu były odprawiane msze ku czci Najświętszej Maryi Panny, tzw. roraty. W środy o godzinie 6.45 po mszy św. była zawsze gorąca herbata, kanapki i jabłka. Za trud przygotowania i poczęstunek dziękuję państwu Piekut z Krajęczyna. Jabłka ufundował pan Marian Kuźniewski z Bolęcina. Msze roratne były również w poniedziałki i  soboty o godz. 8.00.

Rekolekcje adwentowe rozpoczęły się w III niedziele i przeprowadził je o. Bernard Kaliński salezjanin.

Przed świętami odbyły się opłatki z radą Gospodarczą i Duszpasterską, oraz członkami Caritas. Przygotowano 130 paczek dla dzieci, które były w pierwszy dzień świat Bożego Narodzenia. Tradycyjnie już tego dnia pojawia się pośród nas sw. Mikołaj.

 

Królewo, 20.03.2007r

W roku 2006 odszedł na emeryturę z Parafii ks. Kanonik Ignacy Sikorski po 30 letnim okresie duszpasterzowania. Zostawił po sobie wyremontowany kościół parafialny (drewniany).

Po Jego odejściu administratorem parafii został ks. dr Dariusz Kisiel, który pełnił tę funkcję kilka miesięcy rozpoczynając szeroko zakrojone prace remontowe. Rozpoczęte inwestycję zakończył i rozliczył finansowo ks. Witold Zembrzuski – kolejny administrator i aktualny proboszcz parafii św. Zygmunta w Królewie.

Do remontu pozostała  plebania, którą bardzo szybko i gruntownie odnowiono. Na dzień dzisiejszy Parafia nie posiada żadnych długów zewnętrznych.  Ponadto przez te dziewięć miesięcy mojego pobytu udało się wykonać:

– impregnacje kościoła, odrestaurować parkan wokół kościoła, utwardzić teren i utworzyć parking przed kościołem nasadzając żywopłot i stawiając stojaki na rowery, przebudować instalację elektryczną, dorobić do kościoła 6 ławek, zmienić stacje drogi krzyżowej, dorobić do zakrystii dużą szafę na szaty liturgiczne, wstawić kratę w drzwi główne kościoła, zrobić iluminacje kościoła

– dokończyć remont plebanii i wyposażyć ją w kuchnię, zmywarkę, żyrandole, karnisze, żaluzje; ogrodzić teren plebanii zamykając posesję nową bramą; uporządkować teren wokół plebanii nawożąc ziemię

– utworzyć parking przed cmentarzem grzebalnym, naprawić i odnowić jedną stronę ogrodzenia cmentarza wstawiając nową kutą kowalską bramę, oraz wiercąc nową studnię głębinową na cmentarzu.

W maju odbyła się I komunia św. jedenaściorga dzieci, natomiast w czerwcu odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

Frekwencja uczestniczących w niedzielnej Mszy św.  wyniosła 41% wszystkich mieszkających w Parafii, natomiast do komunii św. przystąpiło wtedy 123 osoby co daje 10% wszystkich mieszkańców Parafii (1250).

Zorganizowano dwa wyjazdy – pielgrzymki: do Lichenia pojechało ponad 100 osób, a do Częstochowy, Krakowa, Kalwarii i Wadowic 52 osoby.

Rekolekcje adwentowe przeprowadził ks. Jarosław Arbat. – wikariusz z Mławy.

22 kwietnia 2008r. odbyła się w Parafii Wizytacja Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Romana Marcinkowskieg. Tego dnia do sakramentu bierzmowania przystąpiło 35 osób.

 

„Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się budujący”

Ekscelencjo, Najdostojniejszy Pasterzu Kościoła Płockiego, czcigodni bracia w kapłaństwie, rodzice, nauczyciele i wychowawcy, drodzy parafianie. Przed chwilą przypomniałem słowa psalmu w który Bóg mówi nam, że od Niego zależy w rezultacie końcowym wszystko. On jest głównym budowniczym. O tej prawdzie zdarza się nam często zapomnieć i sami budujemy, a efekty są mizerne.

Dlatego nasza wspólnota parafialna wyraża dziś radość, że zostanie pobłogosławiony nasz trud budowania w wymiarze duchowym jak również i materialnym. Jeśli te dwa wymiary rozwijają się równolegle i dynamicznie to daje nadzieję, że taka wspólnota parafialna będzie żywą cząstką Ciała Chrystusowego, którym jest Kościół.

Ekscelencjo, Księże Biskupie radość przepełnia nam serce, że na drodze Twojego Biskupiego posługiwania znalazło się Królewo. Moja radość jest tym większa, że tą decyzją Ekscelencji pełnię posługę w tej Parafii od 20 marca ubiegłego roku.

Dziś proszę Księdza Biskupa o wsparcie modlitewne naszej Parafii, o dary Ducha Św. szczególnie dla przyjmujących sakrament bierzmowania. Proszę o Ojcowskie, Pasterskie Słowo wskazujące kierunek naszych działań i błogosławieństwo.

Kochany nasz Pasterzu, spotykasz się dziś z Kościołem Królewskim tym żywym, który my tu stanowimy. Parafia nasza liczy 1257 osób, ale w rzeczywistości jest jeszcze mniejsza gdyż sporo młodzieży ma tylko u nas meldunek a mieszka poza Królewem. Frekwencja podczas ostatniego liczenia wyniosła ponad 40 %, do Komunii św. w przeciągu ostatniego roku przystąpiło ponad 16 tyś osób.

Jeśli chodzi o kościół materialny to przejmując Parafię św. Zygmunta w Królewie w administrowanie zobowiązałem się do spłaty  prawie 90.000 zł długu powstałego wskutek remontu plebanii, która jeszcze była w trakcie wykańczania i pochłaniała kolejne środki finansowe. Na dzień dzisiejszy Parafia nie posiada już prawie żadnych długów, a ponadto przez te dziewięć miesięcy mojego pobytu udało się wykonać:

– zaimpregnować kościół, odrestaurować parkan wokół kościoła, utwardzić teren i utworzyć parking przed kościołem nasadzając żywopłot i stawiając stojaki na rowery, przebudować instalację elektryczną, dorobić do kościoła 6 ławek, zmienić stację drogi krzyżowej z papierowych obrazków na drewniane płaskorzeźby, dorobić do zakrystii dużą szafę na szaty liturgiczne, wstawić kratę w drzwi główne kościoła, zainstalować nowe zamki w kościele, dokupić szaty i sprzęt liturgiczny, wykonać iluminacje kościoła, wyciąć 3 lipy zagrażające bezpieczeństwu naszego kościoła, w ich miejsce posadzić nowe drzewa.

– dokończyć remont plebanii i wyposażyć ją w kuchnię, zmywarkę, żyrandole, karnisze, żaluzje; ogrodzić teren plebanii zamykając posesję nową bramą i instalując domofon. Uporządkować teren wokół plebanii nawożąc ziemię i sadząc wokół żywopłot z tui.

– utworzyć parking przed cmentarzem grzebalnym, naprawić i odnowić jedną stronę ogrodzenia cmentarza wstawiając nową kutą kowalską bramę, Na bramie umieściliśmy słowo ZMARTWYCHWSTANIEMY, które nam przypomina, że za tą bramą jest życie. Zrobiliśmy odwiert nowej studni głębinowej na cmentarzu, wykonaliśmy też 3 boksy do segregacji śmieci.

Wykonane prace i inwestycje są szacowane na 250 000 zł. Tak wiele udało się nam osiągnąć dlatego, że wszystko co było możliwe robiliśmy sposobem gospodarczym, pracując wspólnie. Bywały czasem soboty kiedy pracowało przy kościele ponad 30 osób. Wobec Ciebie Następcy Apostołów pragnę podziękować wszystkim fundatorom, wszystkim którzy angażują się w wspieranie naszej Parafii swoją ofiarą duchową, materialną jak również pracą. Należy też dziś podziękować za dobrą współpracę władzom samorządowym i za wszelkie wsparcie naszej Parafii przez Gminę Joniec na czele z Panem Wójtem Bogdanem Maranowskim.

Oczywiście nie spoczniemy na laurach i będziemy starali się nadal remontować co jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Parafii. Chcemy w tym roku podjąć się kapitalnego remontu organ, na który to cel już w części pozyskaliśmy pieniądze z zewnątrz. Chcemy odnowić ołtarz główny i dokonać renowacji zabytkowej chrzcielnicy. Widzimy też potrzebę rozpoczęcia prac przy organistówce, aby tam tworzyć bazę kulturalną i noclegową dla młodzieży.

Ekscelencjo, Księże Biskupie bardzo proszę pobłogosław nam, naszym rodzinom, chorym, młodzieży i dzieciom. Wlej w nasze serca moc abyśmy mogli dokonać jeszcze więcej. Proszę również o poświęcenie nowych stacji Drogi Krzyżowej którą to ufundowali Parafianie  jako wyraz swojej wdzięczności, pobożności i miłości do cierpiącego za nas Chrystusa.

Rekolekcje Wielkopostne odbyły się 7-9 marca 2008r. poprowadził je ks. Rafał Grzelczyk – diecezjalny duszpasterz młodzieży.

2 maja 2008 roku odbył się odpust parafialny ku czci św. Zygmunta. Kazanie wygłosił i uroczystej celebrze przewodniczył ks. Proboszcz Włodzimierz Czarnomski.

4 maja 2008 roku w naszej wspólnocie parafialnej miała miejsce uroczystość I Komunii Św. do której przystąpiło 9 dzieci.

11 maja 2008 roku miało miejsce w naszej Parafii odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych które odnowiło 13 dzieci.

27 i 28 czerwca były dniami w których do Wilna na pielgrzymkę autokarem wyruszyło 56 osób.

24 lipca o godzinie 700 wyruszyła autokarami 100 osobowa grupa pielgrzymów, do Gietrzwałdu i Św. Lipki poprzez Grunwald.

16 sierpnia 2008 roku odbył się odpust parafialny ku czci św. Rocha z poświęceniem zwierząt po raz pierwszy w historii. Najwięcej było psów, ale były też króliki i rybki. Kazanie wygłosił ks. prałat Jerzy Niestępski – dziekan gostynińsk

i. Sumę odprawił ks. kan. Mirosław Tabaka – dziekan płoński.

W sierpniu uzupełniono i pomalowano elewację plebanii po wcześniejszym wykonaniu remontu polegającego na opasaniu plebanii, spięciu i skręceniu całości budynku drutem 20mm i ceownikami. Remont murów zewnętrznych plebanii był niezbędny, gdyż na ścianach w okolicy otworów okiennych i drzwiowych widniały pęknięcia. Zmieniono też rynny i uszczelniono dach. Pomalowano dach plebanii farbą stalochron o kolorze siwym.

W roku 2008 jak i poprzednim naprawiono dalszą część parkanu na cmentarzu grzebalnym.

W kościele zostały zmienione kinkiety i zainstalowane żyrandole w miejsce wiszących lamp.

Udało się też przy wsparciu Marszałka Województwa Mazowieckiego (25 000zł) i Konserwatora Zabytków (19 000zł) przeprowadzić gruntowną renowację organ polegającą na podorabianiu głosów (piszczałek) za kwotę prawie 60 000zł. Odnowiono też poprzez złocenie zabytkową chrzcielnicę.

W organistówce zainstalowano dwa nowe okna i drzwi które nie zostały zmienione przez ks. kanonika Ignacego Sikorskiego.

Na cmentarzu usunięto 8  drzew, które zagrażały bezpieczeństwu. Koszt usunięcia jednego drzewa kształtował się od 2 do 3 tyś zł. Te pracę wykonaliśmy własnym sumptem.

Rekolekcje adwentowe przeprowadził ks. Maciej Jastrzębski.

W adwencie w wypadku samochodowym zginęła Małgorzata Bielicka, pozostawiając 5 dzieci (mąż w zakładzie karnym za znęcanie się nad nimi po pijanemu). Społeczność parafialna z własnej inicjatywy zebrała pieniądze na pomoc dla dzieci w kwocie 2714zł, które zostały przekazane do sklepu na poczet przyszłych zakupów. Ja ze swej strony zrezygnowałem z ofiary składanej przy okazji pogrzebu.

W Pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia, dzieci tradycyjnie już, bo po raz trzeci, otrzymały paczki ze słodyczami i książkami. Nikt tylu dzieci w kościele w Królewie nie widzi nigdy co tego dnia, paczek rozchodzi się około 150szt.

W 2009 roku nie będzie w naszej Parafii rekolekcji wielkopostnych, gdyż w ostatnim tygodniu maja będziemy przeżywać misje W dniu spowiedzi, nauki o treści misyjnej będzie prowadził misjonarz ks. Jan Kędziora Pallotyn.

Na cmentarzu grzebalnym zostało położonych 260m2 chodnika. Płytki nieodpłatnie przekazała nam Pani Elżbieta Rachocka – dyrektor dróg z Płońska, które to rozładowali Państwo Krzemińscy z Królewa, Wójt Gminy Joniec zakupił krawężniki, a Wójt Gminy Sochocin sprezentował trzy wywrotki żwiru oraz paletę cementu na podsyp. Pan Andrzej Prządak z Królewa nieodpłatnie swoją koparką wykorygował i wywiózł ziemie w miejscach chodników. Pan Marian Wiśniewski z Idzikowic wraz ze swoją ekipą położyli chodniki. Mnie pozostało zorganizować to wszystko i zapłacić za cement i ułożenie chodnika.

W kościele został zainstalowany nowy alarm przeciw włamaniowy i 7 czujników dymu, których zadaniem jest zaalarmować jeśli w kościele doszłoby do pożaru.

Na naszym cmentarzu przy grobie nieznanego żołnierza zostały zainstalowane dwie tablice i czarny krzyż. Na starym obelisku był napis NIEZNANI BOHATERZY ŻYCIE SWOJE ODDALI ZA POLSKIE W 1920 ROKU.  Obecne napisy bardziej oddają prawdę historyczną i brzmią:

POLEGLI BRONIĄC OJCZYZY  W WALCE Z BOLSZEWIKAMI  W SIERPNIU 1920 R

Na drugiej tablicy leżącej na ziemi widnieje napis „Przechodniu ! – powiedz Ojczyźnie,  że wierni jej prawom – tu spoczywają.”

Od 24 maja do 31 2009r. trwały misje parafialne które poprowadził Ojciec Marek Skwarski Kapucyn pracujący w Ośrodku Trzeźwościowym w Zakroczymiu.

W końcu w czerwcu 2009r.  pomalowano  poszycia dachu kościoła siwą farbą chlorokauczukowo.

W czerwcu 2009r. Pan Edward Rzepecki ze swoją firmą budowlaną poprawił kolejną już 3 część ogrodzenia naszego cmentarza. Uzupełniono skorodowane fundamenty, zimpregnowano je unigruntem Atlasa i pomalowano konstrukcje metalową czarnym stalochronem.

W lipcu 2009r. udało się odnowić ołtarz główny poprzez zdjęcie starej farby, wypełnienie ubytków i pomalowanie oraz nałożenie płatków złota. Pracę tę wykonywał Pan Wincenty Przybylski.


 

21 lipca 2009 roku 75 osób z naszej Parafii wzięło udział w pielgrzymce autokarowej po naszych sanktuariach diecezjalnych Płock (Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, Katedra) Obory i Skępe.  8 i 9 sierpnia  odbyła się pielgrzymka do Krakowa, Kalwarii Zebrzydowskiej, Zakopanego, Ludźmierza w której uczestniczyło 58 osób. 12 września ponad 80 osobowa grupa pielgrzymów udała się autokarami do Częstochowy, aby dziękować Bogu za pośrednictwem Matki Bożej za wszelkie łaski i dobrodziejstwa. Wszystkie pielgrzymki organizował i organizuje ks. Proboszcz.

Odpusty w roku 2009 odbyły się w naszej Parafii w sposób następujący:

2 maja 2009r. Słowo Boże wygłosił ks. Kan. Kazimierz Kowalski, a modlitwom przewodniczył i sumę celebrował ks. Kan. Czesław Stolarczyk. 16 sierpnia 2009r. sumę odprawił ks. Kan. Ignacy Sikorski, a słowo Boże wygłosił ks. Kan. Włodzimierz Ptasiński.

W niedzielę 4 X 2009r.  odbyło się kwestowanie na rzecz fundacji Papieskiej Dzieło Nowego Tysiąclecia. Tego dnia Parafialny zespół Caritas ugotował 120 litrów grochówki i częstował przed kościołem. Pogoda dopisała, więc całe przedsięwzięcie się udało. Tego dnia dała  też koncert, oraz wystąpiła z programem artystycznym Gminna Orkiestra Dęta z Jońca pod  kierunkiem Pana Benedykta Celiana.


15 listopada 2009r. w naszym kościele młodzież z Gimnazjum w Jońcu wystawiła sztukę „Dziady” którą wyreżyserował polonista Pan Zadroga. Tydzień później 22 listopada naszą wspólnotę parafialną odwiedzili klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku wraz z dyrektorem ekonomicznym ks. Andrzejem Redmerem.

Rekolekcje adwentowe poprowadził Ojciec Karmelita Ryszard Stolarczyk. Podczas tych rekolekcji wspólnota naszej Parafii wzbogaciła się o 41 członków bractwa Szkaplerza.

W tym roku jak i w latach ubiegłych spotkałem się na opłatku z Radą Parafialną (duszpasterska i ekonomiczna), parafialną grupą Caritas, dzieliliśmy się też opłatkiem z ministrantami i kołem biblijnym oraz scholą.

Od 3 lat w adwencie w środy są odprawiane roraty dla dzieci o godzinie 630. Po mszy idziemy do organistówki na kanapki, owoce i ciepłą herbatę. Darczyńcy to zawsze Ci sami Państwo Piekut z Krajęczyna (mający 2 sklepy) i Państwo Kuźniewscy z Bolęcina (mający zakład stolarski).

Od 3 lat również w naszej Parafii w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia przychodzi św. Mikołaj. Dzieci otrzymują wtedy 150 paczek ze słodyczami i książkami. Pośród darczyńców są zakład KAMAJ, drukarnia, gminy Joniec i Sochocin, a także osoby prywatne- Państwo Sawiccy z Krajęczyna, Maranowscy z Królewa.

Rekolekcje Wielkopostne w roku 2010 były poprowadzone przez ks. Krzysztofa Jędrzejewskiego pracującego jako wikariusz w Nasielsku. Dość liczny udział i dużo osób korzystających z sakramentu pokuty czyni je udanymi.

W sobotę 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie lotniczej zginął Prezydent Polski wraz z towarzyszącą mu delegacją. Zdarzenie to wywarło ogromny wpływ na ludzi, którzy tłumnie zebrali się w poniedziałek 12 kwietnia w naszym kościele na Mszy św. za Ojczyznę i Ofiary tej narodowej tragedii.

Odpust parafialny ku czci św. Zygmunta w roku 2010 miał  „nachylenie” misyjne, zaprosiłem z kazaniem misjonarzy pochodzących z zakonu Konsolata Matki Bożej Pocieszenia. Ojcowie, obaj cudzoziemcy, mówili jak mogli (od 2 lat uczą się polskiego) o misjach. Sumie przewodniczył ks. Kan Ignacy Sikorski, który 30 maja w naszej Parafii  będzie obchodził swój złoty jubileusz kapłaństwa, duszpasterzował tu jako proboszcz 30 lat. Z okazji tego wydarzenia Parafia przygotowała wiersze i kwiaty, pojawiła się orkiestra dęta z Jońca, przemawiali ks. dziekan dekanatu Płońsk, oraz Wójtowie gmin Joniec i Sochocin. Ks. kanonik natomiast wszystkich podjął posiłkiem.

23 maja już po raz trzeci z rzędu został zorganizowany rajd rowerowy z przystankami Krajęczyn , Idzikowice i Kuchary. W tych miejscach odśpiewujemy wspólnie majowe. Podczas rajdu częstuję słodyczami, jednak zapotrzebowanie na taką formę duszpasterstwa i reparacji jest niestety małe.

6 czerwca 2010 roku po raz czwarty odprawiono mszę na cmentarzu w intencji naszych bliskich zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu parafialnym.

20 czerwca 2010 roku w naszej Parafii dał koncert zespół wokalno muzyczny „Zaciszańska Nuta” z Warszawy.

W dniach od 7 do 10 lipca 2010 roku grupa 73 osób z naszej parafii wzięło udział w wycieczce zwiedzając Panoramę Racławicką, nawiedzając sanktuaria w Bardo i Wambierzycach. Był też czas na zwiedzanie Pragi i wędrówkę po Górach Stołowych (Błędne Skałki).
16 sierpnia przeżywaliśmy odpust ku czci św. Rocha. Kazanie patriotyczne wygłosił i sumę celebrował ks. Kan. Henryk Lewandowski – dziekan dekanatu makowskiego. Po mszy błogosławiliśmy tradycyjnie już zwierzęta.
23 sierpnia o 4 rano w strugach deszczu wyruszyła grupa 56 pielgrzymów do Częstochowy. Niestety nie udało się nam zrealizować zaplanowanej trasy, gdyż nie odwiedziliśmy sanktuarium w Gidlach ponieważ zepsuł się autobus, dojechał następny podstawiony przez właściciela, który też okazał się zepsuty. Wróciliśmy późną nocą trzecim, jednak pielgrzymi i tak byli szczęśliwi, gdyż mogli cały dzień przebywać u stóp Królowej Polski.
W bieżącym roku udało się odrestaurować ołtarz główny w naszym kościele i położyć nań ozdobne elementy z 24 karatowego złota. Odnowiony krzyż wokół został ozdobiony nowymi wotami, które wierni chętnie ufundowali.
Cmentarz grzebalny został oczyszczony z drzew w sąsiedztwie, a otaczający go parkan wyremontowany. Wykonano też ołtarz granitowy, który służyć będzie do celebry Mszy św. na cmentarzu. Doprowadzono wodę bieżącą na cmentarz.
Plebania zyskała granitowe płytki na schodach do kancelarii i kuchni, oraz obłożono nimi fundament kancelarii. Doprowadzono wodociąg do plebanii.
Organistówka nabrała „blasku” gdyż stare tynki zastąpiono nową elewacją. Dach zyskał rynny i rury spustowe, a nad drzwiami pojawił się wiatrołap.
W budynku parafialnym wymieniono drzwi, rozebrano drewutnie i zainstalowano nową bramę tworząc w ten sposób dodatkowy duży parking na potrzeby kościoła parafialnego.
17 września grupa 25 dzieci i młodzieży wraz z ks. proboszczem z naszej parafii uczestniczyła w pielgrzymce ku czci św. Stanisława Kostki do Rostkowa.
9 października w sanktuarium Smardzewskim zjechali się członkowie Kół Żywego Różańca z naszej diecezji. Parafię Królewo reprezentowało prawie 50 osób wraz z zelatorkami i proboszczem.
2 listopada tradycyjnie już o godz. 17 w kościele sprawowana jest Najświętsza Ofiara którą składamy w intencji wszystkich zmarłych w minionym roku. Po mszy zapalamy znicze symbolizujące zmarłe osoby i z nimi odmawiając różaniec udajemy się na cmentarz. Nad bezpieczeństwem czuwa zawsze Ochotnicza Straż Pożarna z Idzikowic bądź Królewa.Rekolekcje adwentowe w roku 2010 odbywały się w dniach 12-14 grudnia. Prowadził je o. Marek Skowroński, Kapucyn, który wcześniej prowadził w naszej parafii misje św. Niestety frekwencja była słaba, gdyż atak zimy, śnieżyce i zawieje uniemożliwiły dojazd.
W adwencie, tradycyjnie już, dzieci po roratach gromadziły się na plebanii na poczęstunku gorącą herbatą, kanapkami i owocami.

W naszej wspólnocie odbyły się opłatki z grupami działającymi przy parafii.Caritas Parafialna przygotowała 120 paczek, które jak zwykle w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia na uroczystej sumie wręczył wszystkim dzieciom św. Mikołaj.

Rok 2011
Po raz pierwszy od wielu lat nie idąc do pracy w pełni świętowaliśmy uroczystość Trzech Króli. Tego dnia w naszym kościele grała i śpiewała kolędy orkiestra dęta z Jońca.
Rekolekcje wielkopostne w roku 2011 poprowadził ks. Grzegorz Sieczka wikariusz parafii św. Maksymiliana z Płońska.
W naszym kościele parafialnym zmienił się wystrój poprzez wywieszenie trzech nowych obrazów.
Obraz Matki Bożej i dzieciątka Jezus dający różańce podarowała znana aktorska rodzina Państwa Damięckich.
Obraz błogosławionych męczenników płockich, ks. bp. Leona Wetmańskiego i abp.Antoniego Juliana Nowowiejskiego.
Obraz błogosławionego Jana Pawła II autorstwa Alicji Sobieskiej jako wotum upamiętniające beatyfikację.
Odpust ku czci św. Zygmunta zgromadził licznie mieszkańców parafii i gości, przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Jan Kaźmierczak proboszcz z Kryska.

22 maja 2011 roku odbył się rajd rowerowy połączony z nabożeństwem majowym na trasie Kuchary Żydowskie – Krajęczyn. Chcących wziąć udział nie przestraszyła nawet burza, choć tradycją już jest deszcz podczas tego rajdu.

28 maja 2011 roku o godzinie 18 miało miejsce poświęcenie figurki, którą mieszkańcy Krajęczyna – Podgrabia odbudowali. Inicjatorem tego dzieła byli Państwo Grażyna i Tomasz Cylińscy, którzy po modlitwie zaprosili uczestników na grilla.

29 maja 2011 roku na naszym cmentarzu grzebalnym odprawiono mszę św. , którą tradycyjnie już ofiarowujemy za naszych bliskich zmarłych. Termin ten związany jest z niedzielą po dniu matki.

29 maja 2011 roku na szkolnym boisku odbył się mecz piłki nożnej, który rozegrali ministranci oraz ks. Proboszcz i pan Kościelny. Walka była zacięta, a zabawy co nie miara.

Idąc z procesją podczas uroczystości Bożego Ciała wyznaliśmy wiarę w Chrystusa w Eucharystii, wielbiliśmy Go i dziękowaliśmy, że pozostał z nami pomimo naszej grzeszności i nie doceniania tego ogromnego daru miłości Boga do człowieka.

Tradycyjnie już z okazji wspomnienia św. Krzysztofa  błogosławimy kierowców i ich pojazdy.

Przez naszą parafię przechodzi piesza pielgrzymka, która zmierza do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. Wrażliwi Parafianie podejmują strudzonych pielgrzymów pod kościołem posiłkiem i napojami.

W roku 2011 z naszej parafii odbyły się dwie pielgrzymki: do   Gietrzwałdu i Św. Lipki.Odpust św. Rocha zgromadził parafian i gości, którzy przynieśli do błogosławieństwa zwierzęta. Mszę św. celebrował i płominne słowo wygłosił ks. dr Włodzimierz Piętka. W “Gościu Niedzielnym” ukazała się wzmianka o naszej wspólnocie. Sierpień 2011 roku był miesiącem naszej wycieczki do ziem zachodniopomorskich. Odwiedziliśmy: Międzyzdroje, Świnoujście, Kamień Pomorski, oraz przygraniczne miasteczka niemieckie.  Nad morzem mieszkańcy Pustkowa, podobnie jak i na Giewoncie postawili krzyż (dokładna kopia) w nawiązaniu do słów bł. Jana Pawła II

“Ojcowie wasi na szczycie Giewontu ustawili krzyż. Ten krzyż tam stoi i trwa. Jest niemym, ale wymownym świadkiem naszych czasów. Rzec można, że ten jubileuszowy krzyż patrzy w [stronę] Zakopanego i Krakowa, i dalej: w kierunku Warszawy i Gdańska. Ogarnia całą naszą ziemię od Tatr po Bałtyk. (…) nie wstydźcie się tego krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu rodzinnym czy społecznym. Dziękujmy Bożej Opatrzności za to, że krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych i szpitali. Niech on tam pozostanie! Niech przypomina o naszej chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości, o tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, i gdzie są nasze korzenie. Niech przypomina nam o miłości Boga do człowieka, która w krzyżu znalazła swój najgłębszy wyraz.”
Zakopane, Wielka Krokiew, 06.06.1997 r.
Rekolekcje adwentowe w roku 2011 wygłosił ks. Sławomir Karłowicz – proboszcz parafii Wrona.

W roku 2012 ponad 20 osób z naszej parafii udało się na pielgrzymkę do Ziemi Świętej. W pielgrzymce mającej swój początek w Królewie uczestniczyło 87 osób. Krocząc śladami naszego Zbawcy, poznaliśmy lepiej Ewangelię i umiłowaliśmy mocniej Boga i bliźnich.


Rekolekcje wielkopostne w 2012 roku wygłosił ks.Łukasz Turbak – wikariusz parafii św. Maksymiliana z Płońska.
Odpust parafialny ku czci św. Zygmunta zgromadził licznie wiernych. Kazanie wygłosił ks. Jarosław Arbat proboszcz parafii w Chamsku.
20 Maja odbył się rajd rowerowy na trasie Krajęczyn – Kuchary. Uczestnicy zatrzymywali się przy przydrożnych figurkach i wraz z mieszkańcami uczestniczyli w nabożeństwie majowym. Nad bezpieczeństwem pielgrzymów czuwała OSP z Królewa i zaprzyjaźniona z naszą wspólnotą doktor Małgorzata Zembrzuska.

9 czerwca o godzinie 15.00 na spotkaniu po pielgrzymkowym spotkali się pątnicy pielgrzymki do Ziemi Świętej. W kościele w Królewie uczestniczyliśmy we mszy św. Później pod starym dębem w Miszewie odprawiliśmy nabożeństwo czerwcowe, po który przenieśliśmy się na agapę i wspomnienia do państwa Lasockich.

W czerwcu i lipcu trwały pracę związane z renowacją ołtarzy bocznych, ambony, prospektu organowego i obrazu św. Zygmunta.
Odnowiono też podesty pod ołtarzami oraz lampy procesyjne, świeczniki i sygnaturkę.
8 lipca o godzinie 10.00 w naszym kościele gościliśmy prof. Jerzego Maciejewskiego, który już po raz kolejny dał koncert muzyki Fryderyka Chopina. Wiersze Romana Brandstaettera mówiące o życiu i śmierci naszego wielkiego kompozytora recytował znany aktor Wacław Szklarski.

W dniach od 12 do 14 lipca odbyła się pielgrzymka autokarowa do Ziemi Suwalskiej i Wileńszczyzny. Naszą wyprawę zaczęliśmy od odwiedzin sanktuarium w Sokółce i modlitwy przed cudownie zmienioną hostią w Ciało Chrystusa.

Był to czas modlitwy i odpoczynku pośród pięknych polodowcowych krajobrazów.
16 sierpnia jest dniem odpustu w naszej wspólnocie św. Rocha. Uroczystościom przewodniczył dziekan dekanatu płońskiego ks. kan. Zbigniew Sajewski. Słowo Boże skierował ks. kan. Stanisław Gajewski proboszcz parafii w Niedzborzu.

18 sierpnia mieszkańcy Krajęczyna (Podgrabia) uczestniczyli w poświęceniu krzyża, który został wzniesiony w miejsce zniszczałego. Wcześniej mieszkańcy Sobiesk również wznieśli nowy krzyż w miejsce starego. Cieszyć może wrażliwość i przywiązanie do znaku naszego Zbawiciela.

Dożynki parafialne odbyły się 26 sierpnia. Piękny wieniec dożynkowy przygotowali mieszkańcy Kuchar Żydowskich

„Dbajmy o siebie i swoje bezpieczeństwo” – taki tytuł nosił piknik prozdrowotny, który odbył się 16 września przy kościele parafialnym w Królewie. Kilka godzin trwały szkolenia z zakresu udzielania pierwsze pomocy, a zespoły złożone z lekarzy i ratowników medycznych udzielały konsultacji i porad zdrowotnych. Można było również zbadać poziom cukru we krwi i ciśnienie tętnicze. Dla dzieci zorganizowano konkursy niesienia pierwszej pomocy.
Wszyscy uczestnicy medycznego pikniku mogli nauczyć się wykonywania masażu serca, sztucznego oddychania oraz udzielania pomocy ludziom, którzy doznali urazów ciała. Założeniem kilkugodzinnych, praktycznych warsztatów było m.in. propagowanie szkoleń pierwszej pomocy przedmedycznej wśród różnych grup wiekowych, uświadamianie potrzeby zdobywania takich umiejętności, promocja zdrowia oraz wypracowanie zachowań wzajemnej pomocy.
Wśród biorących udział w szkoleniu i Mszy św. był m.in. ambasador Ekwadoru Fabián Valdivieso Eguiguren wraz z rodziną. Organizatorami imprezy byli: Zagroda Huculska Ślepowrony, Parafia św. Zygmunta w Królewie, Wójt Gminy Joniec, Medicor – Zakład Opieki Zdrowotnej.

Dzieci uczęszczające na różaniec w ramach nagrody – niespodzianki miały wyjazd do Płocka. Zwiedzaliśmy Katolickie Radio Płock, Muzeum, Katedrę, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, byliśmy na skarpie i molo. Naszą wycieczkę zakończyliśmy obiadem w zwiedzanej szkole katolickiej w Sikorzu.


W czasie adwentu w roku 2012 były odprawiane rorat, po których w środę dzieci spotykały się na wspólnym posiłku. Fundatorami  “śnaidanek” byli państwo Magdalena i Zenon Piekut z Krajęczyna. Owoce ufundowali państwo Izabela i Marian Kuźniewscy z Bolęcina.
Rekolekcje adwentowe 2012 w naszej wspólnocie parafialnej przeprowadził ks. Roman Jankowski, który obecnie posługuję w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku.
Święta Bożego Narodzenia były okazją do spotkań rodzinnych i modlitwy. W tym czasie członkowie parafialnej Caritas ufundowali 120 paczek dzieciom, które wręczył św. Mikołaj.

Rekolekcje wielkopostne w roku 2013 przeprowadziła w naszej parafii ks. Jarosław Tomaszewski. Cieszyły się dobrą frekwencją szczególnie pośród chorych i cierpiących, którzy przyjęli sakrament chorych. Pewną nowością były zainstalowane balaski w prezbiterium naszego kościoła, które wróciły na to miejsce po 30 latach. Obecnie Pana Jezusa przyjmujemy w postawie klęczącej.

 

Tuż po świętach wielkanocnych grupa naszych parafian wzięła udział w pielgrzymce do Włoch. Szczegółowe wspomnienia znajdziemy pod zakładką galeria.

Odpust parafialny ku czci św. Zygmunta odbywający się 2 maja zgromadził licznie czcicieli naszego Patrona. Uroczystościom przewodniczył i słowo wygłosił ks. Witold Godleś – proboszcz z Sarbiewa.

Tuż po odpuście odbyły się: I Komunia Święta i Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnicach. W obydwu uroczystościach udział brało po 17 dzieci.

22 maja 2013 r. nasza wspólnota parafialna zostało odwiedzona i wizytowana przez biskupa Romana Marcinkowskiego, który udzielił sakramentu bierzmowania 29 osobom.Dzień ten przeżyliśmy w bardzo miłej atmosferze, którą roztoczył biskup Roman spotykając się z poszczególnymi parafianami.

26 maja w dzień matki zgromadziliśmy się na naszym parafialnym cmentarzu, aby tam modlić się podczas mszy św. w intencji naszych bliskich zmarłych. Tego też dnia po południu mieliśmy rajd rowerowy pomiędzy miejscowościami Kuchary Żydowskie – Krajęczyn. Przy figurkach uczestniczyliśmy w nabożeństwach majowych.

 

30 czerwiec 2013r. Dzień Dawcy Szpiku w parafii św. Zygmunta

62 parafian, w tym proboszcz ks. Witold Zembrzuski, zgłosiło chęć oddania szpiku kostnego osobom chorym, w ramach Dnia Dawcy Szpiku, który odbył się dziś w parafii św. Zygmunta w Królewie k. Płońska. W czasie pikniku prozdrowotnego pod hasłem „Dbajmy o siebie i swoje bezpieczeństwo” można było także wykonać bezpłatne badania i oglądać pokazy ratownictwa medycznego.

Wierni mogli m.in. oglądać pokazy ratownictwa medycznego w wykonaniu medycznych zespołów ratunkowych z Warszawy a także zarejestrować się w banku dawców szpiku kostnego – wystarczyło oddać krew lub dać do badania ślinę. Rejestracją zajmowała się Fundacja „Poltransplant” – Centrum Rejestracji Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej z Warszawy.

Ponadto można było bezpłatnie wykonać pomiar ciśnienia krwi i pomiar poziomu cukru w organizmie oraz zasięgnąć porady medycznej lekarza. Odbyło się też szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz pogadanka o bezpieczeństwie w domu, szkole i na drodze. Imprezą towarzyszącą był piknik rycerski, który zorganizowała grupa historyczna z Nidzicy.

30 czerwca w niedzielę, przez naszą parafię przechodziła piesza pielgrzymka z Łomianek do  sanktuarium w Gietrzwałdzie. Wrażliwi Parafianie poczęstowali strudzonych pielgrzymów w Królewie i kucharach Żydowskich.

Chopin w Królewie

Już po raz piaty 15 sierpnia mieszkańcy parafii Królewo mieli sposobność zetknięcia się z twórczością naszego narodowego kompozytora Fryderyka Chopina. Była to kolejna inicjatywa ks. proboszcza Witold Zembrzuskiego dbającego o rozwój kulturalny i wrażliwość muzyczną swoich parafian.  Rolę Sali koncertowej jak co roku, pełnił zabytkowy kościół parafialny. Wykonawca i komentatorem muzyki był mieszkający w pobliskich Kucharach Żydowskich wykładowca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie prof. Jerzy Maciejewski.  Licznie zebrana społeczność parafialna oraz  weekendowi  goście koncert przyjęli niemal entuzjastycznie nagradzając artystę gromkimi brawami.

Odpust ku czci św. Rocha w Królewie.

16 sierpnia parafia Królewo przeżywała swoje doroczne święto, wspominając Patrona św. Rocha.  Płomienne słowo skierował do nas ks. Henryk Dymek – rektor sanktuarium Matki Bożej w Smardzewie. Tego dnia  wokół kościoła wierni zgromadzili się z swoimi czworonożnymi przyjaciółmi, aby je poświęcić. Najwięcej było  spośród zwierząt psów, nie zabrakło również koni, kotów i innych mniejszych ssaków płazów i gadów.

Nowością tego roku było włączenie się  Nadleśnictwa Płońsk w nasz odpust ku czci św. Rocha. Pracownicy Nadleśnictwa opowiadali  o zwierzętach leśnych. Na stoisku znajdującym się koło kościoła było można zagrać w leśne koło fortuny, oraz wziąć udział w konkursie rozpoznawania tropów i głosów  zwierząt leśnych. Wszyscy biorący udział otrzymali upominki.

Dożynki parafialne odbyły się 25 sierpnia 2013r. Wieniec przygotowali mieszkańcy Idzikowic, którzy też pełnili zaszczytna rolę starostów.

8 września dzieci klas pierwszych na mszę św. o godzinie 9.00  przyszły z tornistrami w których były książki i przybory szkolne. Dzieci po błogosławieństwie rozpoczęły swoja przygodę ze szkołą.

15 września po półrocznej walce z białaczką  odszedł od nas św. pamięci wójt Bogdan Maranowski. Przez wiele lat, bo od pierwszych demokratycznych wyborów sprawował tę funkcje. Był człowiekiem zasłużonym dla społeczności lokalnej. Wraz z jego odejściem nasza parafia straciła członka rady parafialnej, uczestnika oazy rodzin i bardzo zaangażowanego parafianina.

Pogrzeb św. pamięci Bogdana odbył się 18 września i pomimo deszczu zgromadził w kościele niepamiętne tłumy  liczące kilka tys. Żałobnicy wyrazili w ten sposób szacunek i wdzięczność za   wszelkie dobro, spuściznę życia zmarłego. Pośród licznie zgromadzonych byli: wojewoda mazowiecki, marszałek województwa mazowieckiego, stratostat powiatu płońskiego, wójtowie gmin należących do konwentu. Mszę żałobną koncelebrowali obecni i byli proboszczowie gminy Joniec, oraz księża przyjaciele.

21 września dzieci naszej parafii uczestniczyły jak zawsze w pieszej pielgrzymce z Przasnysza do Rostkowa.

od 26 do 28 wrzenia ponad 50 osobowa grupa wzięła udział w  pielgrzymce do Bieszczad(szczegółowa relacja na stronie).

12 październik członkowie kół żywego różańca spotkali się na modlitwie w sanktuarium maryjnym w Smardzewie.

2 listopada o godzinie 17. 00 modliliśmy się w intencji wszystkich tych, którzy zmarli w ubiegłym roku. Na zakończenie mszy św. przedstawiciele rodzin zmarłych odebrali zapalone znicza i uformowawszy procesje, odmawiając różaniec poszli na cmentarz grzebalny.

III Niedzielą grudnia rozpoczęliśmy rekolekcje adwentowe, które prowadził ks. Rafał Jabłkowski posługujący jako wikariusz w Legionowie.

25 grudnia w dzień Bożego Narodzenia dzieci spotkały się ze św. Mikołajem, który obdarował je słodyczami i książkami.

2014

6 stycznia najmłodsze dzieci z naszej szkoły w Królewie przedstawiły jasełka. Naszych małych artystów nagrodzili brawami licznie zgromadzeni w świątyni.

2 marca nasza wspólnota parafialna gościła ks. biskupa Marka Solarczyka, który przewodniczył mszy św i powiedział  homilie.

Od 8 do 15 marca grupa 55 osób uczestniczyła w pielgrzymce do Ziemi Świętej. Wyjazd ten był bardzo owocny duchowo o czym niech świadczą wiersze opisujące każde nawiedzone miejsce napisane przez profesora  Kazimierza Kucińskiego.

Inwokacja 

Wiecznym ogniemlampapłonie.

Wciąż idziemy do niej.

Nic nas nie zatrzyma,

bo innej drogi nie ma,

a droga bywa kręta,

groźna na zakrętach.

Wiele trzeba zagrać ról,

by do Elizejskich dotrzeć Pól.

OKTAGON

Pielgrzymka do Ziemi Świętej zamyka się w ośmiokącie. Jego wierzchołki wyznacza osiem kluczowych dla niej słów. Ich zgłoski wyrastają z nawiedzanych prze nas miejsc, usłyszanych tam zdań i rodzących się tam myśli. Te słowa to: prawda, droga, życie, wiara, nadzieja, miłość, cierpienie i dom. Pójdźmy zatem ich tropem.

PRAWDA

Dzień pierwszy

Stella Maris – Góra Karmel

Z wiary ogień zatli się,

co mrok światłem tnie,

do celu wskazuje drogę,

sprawia, że dojść tam mogę. 

Z wiary na bezchmurnym niebie

obłok zrodzi się dla ciebie,

co po morderczej suszy,

deszczem życie poruszy.

 Perskie Ogrody Bahaitów

Nie szukaj bracie raju

w kwietnych ogrodach Bahajów.

Ich piękno to ułuda,

co prawdziwe skrywa cuda.

Głosząc chwałę Najwyższego

nie znają drogi do Niego,

bo na prawdziwą Agape

zaprosi Ten, co ma całą mapę.

DROGA

Dzień drugi

Góra Ośmiu Błogosławieństw

Z dalekich przyszli stron

tu gdzie Słowa dom,

gdzie źródło tej idei,

którą kiedyś przyjęli,

która jest ich drogowskazem,

drogą i celem zarazem,

która prowadzi ich po Ziemi,

ci też są błogosławieni.

Jezioro Galilejskie

Płynie po bezkresnej toni

nasza ziemska łódź.

On po falach idzie do niej

linę mu bezpieczną rzuć

i choć to budzi sprzeciw

wyjdź z wiarą mu naprzeciw,

bo nie straszna żadna toń,

gdy wyciągnięta pomocna dłoń.

 Prymat

Widzisz płynąc w swojej łodzi

kogoś kto brzegiem chodzi,

kto wskaże gdzie ryb ławica,

gdzie połów co zachwyca,

kto powie, że radę dasz

łowiąc niejeden raz,

bo jesteś primus inter pares,

a prawda to, nie kares.

Ryba Świętego Piotra

Uwierzyć trudno chyba,

że pieniądz da ci ryba,

bo prawdą jest niestety,

że są w niej monety,

co starczą tylko na podatek,

choć niemały to wydatek.

Gdy na inne przyjdzie pora,

pomnij: „ora et labora”.

Kafarnaum – Dom Świętego Piotra

A gdyby trzeba było

prawdziwą ci okazać miłość,

czy będzie takich czterech,

a może nawet szereg,

z których każdy wie,

że dałbyś za nich życie swe,

i stanąłbyś na wieść,

że to ich trzeba nieść? 

Wzgórza Golan

Tu nie urośnie zboża łan,

bo wzgórza to Golan.

Tu ciągła wieje pustka.

Tu wiatr zatyka usta.

Tu rodzi się nadzieja,

a jest nią Galilea,

potęga wielkiej wody,

co trzy poi narody.

Jordan 

Jest rzek na świecie wiele,

lecz tę czujesz na ciele.

To ją masz w duszy,

gdy w świat wyruszysz

otrzymawszy chrzest,

co z tej wody jest.

Jej  kropli nie uronisz,

gdy życiem ją obronisz. 

ŻYCIE

Dzień trzeci 

Kana Galilejska 

W Kanie u ołtarza

cud się ciągle zdarza,

choć długie lata płyną,

woda staje się winem,

gdy przysięgi słowa

powtarzasz znów od nowa,

gdy miłość, którą znasz

tak odnowioną masz. 

Góra Tabor 

Tu Światło zajaśniało

i stało się, co stać się miało.

U stóp potęgi tej i chwały

krwawe boje się działy,

gdy w Dolinie Jezreel

spełnił się Debory cel.

A gdy nadejdzie czas,

Armagedon nie minie tu nas. 

Nazaret

Ojczyzny nasze małe są.

Z nich ulepiony świat.

Ich nocom oraz dniom

sens nadaje boski wiatr.

Z nich w drogę będziesz szedł.

Z nich mądrość twa i siła,

bo masz swój Nazaret,

gdzie twa kołyska była.

Heptageon – Tabgha 

Gdzie źródeł biło siedem,

dziś zdrój pozostał jeden.

Tam w alabastrowej ciszy,

chwałę Pana usłyszysz.

Poczujesz zapach chleba,

 którego ci potrzeba,

by zaspokoić głód ducha,

gdy tej ciszy słuchasz. 

WIARA

Dzień czwarty 

Cezarea Nadmorska

Marzenie, marzenie, marzenie

w miasto zmienia kamienie.

Daje temu miastu życie.

Czas pogrąża je w niebycie.

Zostaje tylko słowo,

co każe wciąż na nowo

marzenia budzić stare,

wstać i iść, mając wiarę.

Kościół Świętego Piotra w Jaffie 

Czasem nam się zdarza

zamieszkać w domu garbarza,

wydawać się na pokuszenie,

nad Niebo kochać Ziemię,

lecz gdy On nas zawoła

nie dbamy co dookoła

i pobiegniemy tam,

gdzie pobiec trzeba nam. 

Tel Aviv – Jaffa 

Spod bramy Izraela

widok się rozściela

na cztery strony świata,

które ta brama splata,

na bezkresne morze,

na skalne gołoborze,

Tel Avivu betonowe szafy,

na splątane uliczki Jaffy. 

Pola Pasterzy – Grota Pasterska 

Nie wystarczy się urodzić,

aby po tym świecie chodzić,

trzeba jeszcze przez dzień cały

śpiewać pieśni boskiej chwały,

lecz uczynić ten to zdoła,

kto spojrzawszy dookoła,

blask dostrzeże złoty

i ze swojej wyjdzie groty.

Grota Narodzenia

Nie było wcale Twego imienia

w ciemnej Grocie Narodzenia.

Choć wszystko tam się zaczyna,

przyszła na świat zwykła dziecina.

Tu w ciszy dziś może każdy

czternastoramiennej dotkąć gwiazdy,

a ubogacony niczym Krezus

zawołać: „Imię Jego Jezus”.

Grota Mleczna 

Mleczne krople dwie

wybieliły skały te.

Pytasz, zasługa to czyja?

Odpowiem: „To Maryja”.

Słyszysz dziecka krzyk,

bo trzeba było w mig,

mając w sercu trwogę,

w daleką wyruszyć drogę. 

Bazylika Narodzenia 

Ma swoje podziemia

Świątynia Narodzenia,

lecz ma też swoje dziś,

przez które trudno iść,

bo bracia w Chrystusie

myślą jeno o statusie,

strzegąc każdego kamienia,

a nie widząc co go zmienia.

NADZIEJA

Dzień piąty 

Betania

Czy jest gdzieś taki dom,

gdzie przyjaciele moi są,

gdzie mają dla mnie czas,

gdzie można usiąść wraz?

A czy ja sam

tak żyję, że ich mam?

 To skłania do pytania:

Gdzie moja jest Betania?

Grób Łazarza 

Niektórym z nas się zdarza

powtórzyć los Łazarza.

Myślą, że to koniec,

a znowu są po tej stronie

i bardzo ich dziwi,

że nie mogą być szczęśliwi.

Bo kto był przez moment tam

nie chce już być tu sam. 

Pustynia Judzka 

Przygotuj się na trudy

idąc do kraju Judy.

Tam trafisz na pustkowie,

gdzie cisza ci opowie,

że gdzie ludzka nie stąpa noga

tam blisko jest do Boga

i tylko tam zrozumieć możesz

czym jest miłosierdzie Boże.

Jerycho 

Pomnij mężu i niewiasto,

 że to zawsze było miasto,

kipiało ludzkim gwarem

i urzekało swoim czarem.

Szumiał zdrój Elizeusza,

a Zacheusz wzruszał,

spełniały się marzenia

u stóp Góry Kuszenia. 

Góra Kuszenia

To czym świat cię kusi

daleko być nie musi.

Na wyciągnięcie ręki

masz świata tego wdzięki.

W tobie diabeł, w tobie Bóg,

byś sam wybierać mógł:

jadło, władzę, harem,

czy zasady i wiarę. 

Qumran 

Gdzie zapiszesz myśli swoje?

Gdzie ukryjesz z nimi zwoje?

No, a po co chcesz je skryć,

skoro myśl twa ma żyć?

Przecież wszyscy dziś wiecie,

że myśli są w Internecie,

choć czasem ktoś powie,

że przydałyby się też w głowie.

Morze Martwe

Gdzie Sodoma, gdzie Gomora,

stoi soli bryła spora.

Ponoć jest to żona Lotha,

która była… hm… niecnota.

A czy stać się tak może,

gdy na falach się położę,

że z Najwyższego woli

 też się zmienię w słup soli? 

Herodium

Nie sięgasz Nieba,

choć sięgać go trzeba.

Nie dostrzegasz ludu,

jego łez i trudu.

Masz się za Boga.

Obca ci wszelka trwoga,

lecz to się zmieni,

gdy dotkniesz ziemi. 

Dolina Jozafata 

Tam gdzie szemrze potok Cedronu

nie słychać jeszcze trwogi dzwonu,

tylko mogił drogich szeregi

czekają aż wypełni się po brzegi,

gdy w Dniu Sądu Ostatecznego

wszyscy przyjdziemy do Niego,

bo gdy wiecznym zaśniemy snem

wrócimy znów do Jeruzalem.

MIŁOŚĆ

Dzień szósty

Góra Syjon

Wieczernik

Na klucz nie zamykaj

drzwi Wieczernika,

bo tutaj każdy zmierza

kto wie, czym Ostatnia Wieczerza.

I nie mów, że jest siła,

co by cię zniszczyła,

bo powie jak poradzić sobie

wiara, która jest w tobie. 

Król Dawid 

Do końca mówić będą świata,

że Dawid zabił Goliata,

że spryt, a nie siła

zwycięża i zwyciężyła,

że Ziemia chce cała,

by jego harfa grała

wieczorem, w dzień i z rana

chwaląc święte imię Pana. 

Kościół Zaśnięcia  Najświętszej Marii Panny 

Tu Maryja wiecznym snem zasnęła

z ciałem i duszą do Syna odpłynęła.

Tu ziemska skończyła się jej udręka.

Anieli ponieśli ją na rękach.

Choć nie ma jej tutaj z nami,

to być nie chcemy sami.

Prośby chcemy jej wysyłać,

tak jakby ciągle z nami była.

Kościół św. PiotraIn Galicantu 

Zaprzeć się Pana to ciężki grzech,

lecz jak znieść ciężar grzechów trzech?

Jak spojrzeć Mu w twarz,

gdy to na sumieniu masz?

Lecz kiedy żal i skrucha,

On cię zrozumie i wysłucha,

pomocną ci poda dłoń,

byś mógł wrócić doń.

Ciemnica 

Byłeś Mistrzem i Panem,

lecz wczoraj, tuż nad ranem,

zrobiono Cię złoczyńcą.

A oni teraz kim są?

Gdzie wszyscy się podziali?

Dlaczego są aż tacy mali?

A ty, jak życie znam,

zostałeś po prostu sam. 

Yad Vashem 

Miliony dusz, tysiące dusz,

choć są, to nie ma ich już.

I choć zostali wyklęci,

żyją wciąż w pamięci.

I niech ta pamięć trwa,

jeśli nie wrócić ma,

czas bólu, czas upodlenia,

co ludzi w zwierzęta zmienia.

Ein Karem

Kościół Nawiedzenia 

Wspaniała to była kobieta,

ta ciotka Marii, Elżbieta.

Ze swą wiedzą i miłością,

doświadczenie godziła z młodością.

I miała w sobie wiarę,

że mimo lata swoje stare,

urodzi Jana Chrzciciela,

co ochrzci Nauczyciela. 

Kościół św. Jana Chrzciciela 

Ty jesteś wielki, ale wiesz,

że On jest równie wielki też.

I wiesz, że to nie ty

masz przynieść sławy dni.

I wiesz, że Herodiada

okrutną śmierć ci zada,

lecz tych co tu zostaną

wiedziesz na brzeg Jordanu.

CIERPIENIE

Dzień siódmy

Jerozolima

Jeruzalem, Jeruzalem,

tyś marzeniem mym i snem.

Pamięci tyś krainą,

cierpienia i łez co płyną,

miastem  legendy i chwały

dni, co się tu stały,

myśli plątaniną,

co rodzą się i giną.

Ściana Płaczu

Powiedz mi, cóż znaczą

mury Ściany Płaczu?

W tym moc się ich zawiera,

że Świątynia nie umiera.

Trwa jej boski czas

Dopóty, dopóki jest w nas

i nie milkną modły,

co nas tu przywiodły. 

Góra Oliwna

Pater Noster 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,

ja modlę się do Ciebie,

ja chwalę Twoje imię

i proszę bądź przy mnie.

Nie proszę Cię o dary,

ani byś ubarwił dzień szary.

Wystarczy mi byś był,

a ja dla Ciebie żył. 

Bazylika Agonii – Kościół Wszystkich Narodów 

Agonia to jest odchodzenie,

gdy czas opuścić Ziemię.

Agonia to konanie,

gdy wypełnione zadanie.

Agonia to jest trwoga,

gdy trzeba iść do Boga,

to lęk, że przed jego obliczem

stanąć możesz z niczym.

Getsemani – Ogród Oliwny 

Oliwnych drzew pnie poszarpane

wciąż słyszą, jak nad ranem,

tuż u miasta bram

w modlitwie zostałeś sam,

bo gdy zbliży się cierpienie,

zapadną bliźni się pod ziemię

i choć wszystko w Tobie krzyczy

sam wypić musisz kielich goryczy.

Dominus Flevit

Zapłakał Pan nad miastem,

a kiedy przyszedł czas ten,

polały się Jego łzy czyste,

na te miasta wszystkie,

co wczoraj jeszcze w różach,

dziś legły w ogniu i gruzach,

bo jak Jeruzalem nie chciały

uznać potęgi Boskiej i chwały.

Kościół Ubiczowania

Czterdzieści batów to niemało,

tyle, by nic się nie stało,

by móc zachować życie,

choć ból przechodzi w wycie.

Choć jesteś bez winy,

 za jakieś cierpisz czyny.

Odarty ze wszystkiego,

już możesz iść do Niego.

Via Dolorosa

Tamtej chwili groza

zgasła na Via Dolorosa.

Zgasła w zgiełku i gwarze,

wtopiła się w radosne twarze.

Lecz ona tutaj trwa,

choć inny wymiar ma,

gdy pogryzając prażony ryż,

przechodzień swój niesie krzyż.

Golgota

Pagórek, co zda się górą,

co sławę ma ponurą.

Źródło męki i cierpienia,

jakiego nie zna Ziemia.

Kamienna naga czaszka,

gdzie Jezus śmierć swą zastał.

Potrzaskana od męki Calvaria,

gdzie syna straciła Maria. 

Grota Grobu Pańskiego

Dwa kroki od Golgoty,

we wnętrzu skalnej groty,

cud się stał prawdziwy,

z martwych powstał Jezus żywy.

Duchem żył, nie ciałem,

spełniając swe proroctwo całe.

I kroczył znów przez Ziemię

aż po w Niebo wstąpienie.

Bazylika Grobu Pańskiego 

Krzyż, Grób Pański i Golgotę

spinają łuki złote.

Skrywa je ogrom świątyni

z modłami jej wszystkimi.

Tłum się ciśnie, tłum się rusza,

lecz nie ma tu Chrystusa.

On z takich miejsc umyka,

bo Chrystus to metafizyka.

DOM

Dzień ósmy

Betlejem

Dom pokoju 

Przenikliwym śpiewem muezina

kolejny dzień się zaczyna,

a kto tylko może poranne wita zorze,

gdy nad oliwnym gajem

poranne słońce wstaje,

by w pocie krwi i znoju

budować jasny dom pokoju. 

Dom modlitwy 

Wśród tych kamienistych wzgórz

przelano tyle krwi już,

łez popłynęło tyle

i przeszły grozy chwile.

A mówią, że czuwa Bóg

byś chwalić go tu mógł,

byś przez dni całe

sławił jego siłę i chwałę.

Dom mięsa i chleba

Co znaczy Betlejem

już teraz wiem.

Dom mięsa to i chleba,

których tak nam potrzeba.

Stawanie się i przemijanie,

co było, jest i co się stanie.

W nim się splata

istota bytu i świata.

 

 

W V niedzielę wielkiego postu rozpoczęliśmy rekolekcje, które przeprowadził ks. Jan Kędziora pallotyn. Ks. Jan ponad 20 lat pracował na misjach w Kongo i Ruandzie, dzięki czemu  poznaliśmy kosciół misyjny wraz z Jego radościami i problemami. Ofiarami naszymi wspomogliśmy  misje. 2 maja nasza wspólnota przeżywała odpust ku czci św. Zygmunta. Uroczystościom przewodniczył i kazanie wygłosił ks. kan. Zbigniew Sajewski – dziekan dekanatu płońskiego. Pośród zebranych byli: Juan Castro Martinez – ambasador Kuby, Marcela Velastegui Herrera – minister Ekwadoru.

4 maja dzieci klas IV odnowiły przyrzeczenia Chrztu św.

18 maja 2014 roku odbył się rajd rowerowy szlakiem figurek podczas którego odprawialiśmy nabożeństwo majowe. Pogoda była piękna stąd też  frekwencja była wyższa niż zazwyczaj.IdzikowiceKuchary Żyd.25 maja 2014 roku spotkaliśmy się na naszym cmentarzu grzebalnym , aby polecać Miłosiernemu Bogu naszych zmarłych. Bliskość dnia matki przywoływała wspomnienia i wyciskała łzy tęsknoty.

19 czerwca przeżywaliśmy uroczystość Bożego  Ciała. Przy pięknych ołtarzach zgromadzili się licznie wierni.

IMG_20140619_07185527 czerwca 2014 roku o godzinie 8.00 dzieci zebrały się w kościele, aby podziękować Bogu za wszystkie łaski otrzymane w roku szkolnym.  Dzieci, które systematycznie uczęszczały na mszę św. w niedzielę i zbierały karteczki potwierdzające ich obecność dostały nagrody książkowe.

W dniach 21-23 lipca mieszkańcy naszej parafii uczestniczyli w wycieczce podczas której odwiedziliśmy TRÓJMIASTO i Szymbark. Molo w SopocieGdańsk z wieżyDomek w Szymbarku

31 lipca 2014 roku odwiedziliśmy Sanktuarium w Licheniu.

Licheń

Podczas wakacji udało się również zaimpregnować kościół i dzwonnice pokrywając ściany preparatem ALTAX Wosk. Impregnat zakupiliśmy przy dużym wsparciu miejscowej hurtowni budowlanej. W pracach brali udział wrażliwi parafianie. Górne partię kościoła udało się pomalować dzięki podnośnikowi, który wypożyczył nam pan Paweł Brzeszkiewicz. Impregnacji górnych partii kościoła jak również obróbek i napraw blacharskich dokonał pan Roman Wiktorowicz.

PANO_20140926_124936

3 sierpnia 2014 roku w naszym kościele odbył się już po raz kolejny koncert podczas którego prof. Jerzy Maciejewski grał muzykę Fryderyka Chopina i opowiadał o naszym wielkim kompozytorze.

prof. Jerzy Maciejewski Po koncercie uczestnicy pielgrzymki do Ziemi Świętej mieli swoje spotkanie w gościnnym gospodarstwie państwa Lasockich w Miszewie.

Podczas wakacji udało się zakupić nowe proporce procesyjne do naszego kościoła. Serdecznie dziękuję życzliwym parafianom, którzy ofiarowali swoją pracę i pieniądze na ten cel.

16 sierpnia to dzień poświęcony św. Rochowi. Tego dnia Mszę św. sprawował i kazanie wygłosił ks. Czesław Stolarczyk. Po modlitwie odbyło się błogosławieństwo zwierząt, których z roku na rok jest więcej.

odpust św. Rocha 2014

31 sierpnia nasza wspólnota parafialna przeżywała dożynki. Wieniec przygotowali i rolę starostów pełnili mieszkańcy Królewa.

wieniec.wieniecDSC_0201Po modlitwach w kościele udaliśmy się do  mini skansenu w Królewie, gdzie została poświęcona figura Chrystusa Frasobliwego. Gospodarz pan Henryk Lewandowski zaprosił wszystkich na wspólną agapę podczas której można było zobaczyć eksponaty związane z życiem ludzi na wsi przed laty.

Poswiecenie figurki w Królewie

1 września o godzinie 8.00 społeczność szkolna (dzieci, rodzice i nauczyciele) na mszy św. zawierzyła kolejny rok edukacji Bogu prosząc o Jego błogosławieństwo.

13 września o godzinie 4.00 wyruszyliśmy autokarem na pielgrzymkę do Matki Bożej Częstochowskiej. W drodze powrotnej nawiedziliśmy sanktuarium w Gidlach.

20 września dzieci z naszej szkoły wzięły udział w pieszej pielgrzymce z  Przasnysza do Rostkowa. W miejscu chrztu św. Stanisława – Przasnyszu, Biskup Płocki Piotr nagrodził naszą obecność wspólną fotografia.

Z biskupem Piotrem w Przasnyszu Pielgrzymka do Rostkowa

Październik jest miesiącem podczas którego modlimy się szczególnie na różańcu. Dzieci chodzące na różaniec systematycznie, 8 listopada wyjechały na wycieczkę do Pułtuska. Zwiedziliśmy pięknie odrestaurowaną Kolegiatę po, po której oprowadził i opowiadał ciekawe historię. ks. Proboszcz.

Przed Kolegiatą w Pułtusku.

Następnie udaliśmy się do bardzo dużego Kościoła Szkolnego. Ksiądz Proboszcz zapoznał nas z historią budynku i pozwolił zobaczyć nawet najwyżej położone zakamarki obiektu.   Kolejnym punktem naszej wizyty było zwiedzanie zabytkowego rynku, spacer po starówce i odwiedziny Domu Polonii.

Przed Domem Polonii

Po zwiedzeniu miasta nadszedł czas na posiłek i odpoczynek w pięknie położonym ośrodku rekreacyjny- wypoczynkowym w Grabówcu u państwa Zalewskich. Wdychaliśmy czyste powietrza, byliśmy nad rzeką Narew, podziwialiśmy i jeździliśmy pięknymi końmi, zjedliśmy smaczny posiłek przygotowany przez Gospodarzy.

Goscinne przyjecie państwa ZalewskichZwiedzanie okolicy

Rekolekcje adwentowe a naszej parafii w roku 2014 wygłosił ks. Andrzej Dębski – Pallotyn.

Tak przygotowani przeżywaliśmy święta Bożego Narodzenia.

Boże Narodzenie 2014Dzieci po sumie w pierwszy dzień świąt odwiedził św. Mikołaj, który rozdał 118 paczek ze słodyczami.

św. Mikołaj w Królewie 2014mik24 stycznia 2015 roku w naszym kościele wystąpił chór z Parafii  Wola Kiełpińska pod batutą pana organisty Karola Krwczyka.

pan Karol Krawczyk organista-dyrygentChór wykonywał kolędy i części stałe mszy św,(również po łacinie).

Chór z Woli Kiełpińskiej 6 stycznia – Święto Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) dzieci z przedszkola w Królewie wystawiły jasełka w naszym kościele.


Jasełka 2015
Rekolekcje wielkopostne zaczęły się tradycyjnie w V niedzielę postu. Parafię ba święta zmartwychwstania Pańskiego przygotowywał ks. Grzegorz Kubiński.

 

Święta Wielkanocne w 2015 roku przeżywaliśmy w szerszym gronie gdyż pogoda była sprzyjającaCiemnica 2015grób2015OSP przy grobiewystrój

 

Odpust ku czci św. Zygmunta – patrona naszej parafii obchodziliśmy jak zawsze 2 maja. W roku 2015 sumie przewodniczył i kazanie wygłosił ks. dr  hab. Andrzej Kobyliński.

Pierwszą komunię świętą 3 maja 2015 roku przyjęło 17  dzieci.


Komunia 2015

Odnowienie przyrzeczeń chrztu św. 10 maja złożyło 20 dzieci.


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Od 15 do 30 maja 2015 roku grupa parafian wraz z ks. proboszczem udała się na pielgrzymkę autokarową odwiedzając sanktuaria południowej Europy. Odwiedziliśmy sanktuaria w: Belgii, Francji, Hiszpanii i Portugalii.

2 sierpnia 2015 roku po raz siódmy odbył się ” Królewski Koncert Chopinowski”. Słuchaliśmy  muzyki Fryderyka Chopina w wykonanie prof. Jerzego Maciejewskiego, który wprowadzał nas poprzez prelekcje w ducha i rozumienie twórczości naszego Kompozytora.

16 sierpnia 2015 roku przeżywaliśmy odpust ku czci św. Rocha. Sumę odpustową odprawił i kazanie wygłosił ks. Eugeniusz Klimiński – pallotyn SAC. Po wspólnej modlitwie i procesji eucharystycznej były błogosławione zwierzęta. Dzieci miały wiele radości mogąc głaskać konie i robić sobie na nimi zdjęcia.


pielgrzymka 2016
Rostkowo 2015

W dniu  27 września rozpoczęły się rekolekcje prowadzone przez ojców Paulinów, które miały na celu przygotowanie nas na odwiedziny obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Dobę nawiedzenie przeżywaliśmy w dniach od 30 września do 1 października Tak pisały o nas media:

Gość Płocki

Już na kilka kilometrów przed miejscowością nawiedzenia wszystkie bramy, ogrodzenia domostw ozdabiały maryjne symbole, a przy drodze powiewały gęsto ustawione powitalne flagi. Egzamin z gościnności parafianie z Królewa zdali więc na piątkę z plusem.

W asyście motocyklistów i przy muzycznej oprawie Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Joniec witano obraz Nawiedzenia.

– Matko kochana, co Jasnej bronisz Góry, a dzisiaj jesteś wśród nas, prosimy Cię, otocz nas swoim matczynym płaszczem i nie pozwól, aby współczesny Herod deprawacją niszczył nasze dzieci – mówił przed wizerunkiem Matki Bożej ks. Witold Zembrzuski, proboszcz parafii pw. św. Zygmunta w Królewie. – Nie pozwól, aby młodzi i wykształceni ludzie musieli uciekać do współczesnych Egiptów, by być tam euro-wyrobnikami. Pomóż docenić rodzinny dom i jego ziemię. Pomóż na nowo odczytać i przyjąć słowa: “Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie”. Pani Jasnogórska, do Syna swego nas prowadź – modlił się gospodarz parafii św. Zygmunta.

Biskup Roman Marcinkowski w czasie homilii prosił wiernych, aby przypomnieli sobie swoje matki, te żyjące, jak i te, już zmarłe. Prosił, aby podziękować za nie Matce Bożej. – Pierwsze mieszkanie Jezusa Chrystusa, które wybrał sobie na ziemi, było pod sercem Maryi. I każdy z nas swój pierwszy dom miał pod sercem matki. O tym nie możemy nigdy zapominać – mówił bp. Marcinkowski.

– Powstanie i rozwój człowieka to jedno wielkie arcydzieło Boga. Bóg to arcydzieło powierza kobiecie, darując jej wyjątkowe zaufanie. Podziękujmy naszym mamom za tysiące godzin troski. Przez to maryjne nawiedzenie wróćmy w sposób szczególny do naszych matek, bo uczyniły najwięcej ze wszystkich ludzi istniejących na ziemi, bez względu na to, czy im się wszystko w życiu udało, czy też nie – akcentował biskup.

Płońszczak:

30 września – 1 października – Królewo

Do Królewa, gm. Joniec kopia Cudownego Obrazu wędrowała w środę, 30 września, najdłuższym w naszym powiecie i dekanacie płońskim odcinkiem. Samochód – kaplica musiał pokonać ok. 22 kilometry dzielące parafie Krysk i Królewo, ale trasa ta była chyba najmilsza dla Maryi, bo długimi kilometrami wiodła wśród flag narodowych, maryjnych i pięknie przystrojonych posesji wiernych parafii św. Zygmunta w Królewie. Na efektowny wystrój zwrócił uwagę biskup pomocniczy diecezji płockiej Roman Marcinkowski, który powiedział, że w Królewie „Maryja została powitana po królewsku”.

– Maryjo Pani Jasnogórska, nasza najukochańsza Matko z sercami pełnymi radości, witamy Cię w naszej rodzinie parafialnej – mówił, witając obraz w świątyni proboszcz parafii ks. Witold Zembrzuski. – Stajemy przed Tobą z radością, ale również z niepokojem i troską. Stajemy przed Tobą jak ci z Kany Galilejskiej, bo lękamy się różnych braków. Staje przed Tobą rolnik z niepokojem o chleb powszedni. Stają przed Tobą rodziny i małżeństwa, patrząc z niepokojem na swoje dzieci, zastanawiając się, czy będą mieli środki na ich wychowanie, czy będą mogli cieszyć się owocami swojego wychowawczego trudu. Stają przed Tobą ludzie młodzi i z niepokojem pytają, jak być oddanym Tobie i Twojemu Synowi w obecnej pogmatwanej moralnie rzeczywistości.

Witając Matkę w imieniu całej wspólnoty parafialnej proboszcz ks. Witold Zembrzuski prosił też, by Maryja z Jasnej Góry otoczyła swoim matczynym płaszczem wszystkich wiernych i nie pozwoliła „aby współczesny Herod deprawacji niszczył dzieci” oraz aby młodzi, wykształceni ludzie nie musieli uciekać do współczesnych Egiptów, by tam być „euro-wyrobnikami”.

Biskup Roman Marcinkowski, który uczestniczy w powitaniach kopii Cudownego Wizerunku oraz przewodniczy mszom poprzedzającym nawiedzenie obrazu, w swoim kazaniu nawiązał do Maryi, Jej oddania, poświęcenia i nawiedzenia swojej krewnej Elżbiety oraz wszystkich matek.

– Maryja po raz pierwszy, tu, na ziemi, nawiedziła swoją krewną Elżbietę. To były Jej pierwsze nawiedziny – mówił biskup. – Wydawać by się mogło, że Maryja po zwiastowaniu zamknie się w domu, a Ona zachowuje się całkiem inaczej. Możemy się zastanawiać, skąd u Maryi taka decyzja, taki pośpiech, że zostawia Nazaret i udaje się do swojej krewnej Elżbiety, od której dzieli Ją około 120 kilometrów – zastanawiał się biskup.

Dodawał, że Maryja te 120 kilometrów pokonywała pieszo lub na osiołku i zajęło Jej to około sześciu dni. – Tyle czasu musiała poświęcić. Dlaczego nie zamyka się w rozważaniu tej tajemnicy, ale pośpiesznie biegnie do Elżbiety? – pytał biskup Marcinkowski. – Otóż trzeba powiedzieć, że pośpiech Maryi różni się od tego, który nęka codziennie nasze życie. Każdy z nas codziennie spieszy się, nie może zdążyć – miałby samolot, też by nie zdążył. Miałby rakietę, też by nie zdążył. Nie możemy wciąż zdążyć.

W swojej homilii biskup dodawał, że przez pośpiech ludzie się zamykają i nie dostrzegają bliźniego i czasami zapominają o tym, co mieli do zrobienia. – Podczas gdy nasz pośpiech jest źródłem rozproszenia, roztargnienia, nie zostawiając niejednokrotnie miejsca dla Boga i na braci, to pośpiech Maryi jest taką sposobnością i okazją do głębokiej medytacji nad wielkimi dziełami Boga w świecie i ludziach – mówił ksiądz biskup. Dodawał, że Maryja spiesząc do swojej krewnej miała świadomość, że żyje w Niej Jezus, który przyjdzie na ten świat dla człowieka, by go wybawić od śmierci wiecznej.

– Spotkanie Maryi i Elżbiety jest przepełnione radością i wdzięcznością. I nam te uczucia i ten klimat nie są obce. Cieszę się szczęściem tych, którzy kochają dom, do którego chętnie wracają i gdzie zawsze są oczekiwani i czują się dobrze. Gdzie jest radość tych, którzy na drodze swojego życia spotykają dobre oczy. Jak bardzo się cieszę z tymi, którzy często słyszą – kocham cię za to, że jesteś, że jesteś nawet, gdy coś nie wychodzi – mówił wzruszony biskup.

Nawiązując do nawiedzenia i zwiastowania Maryi biskup mówił o kobietach i matkach, które muszą być wielkie w oczach Boga, skoro Bóg właśnie kobietę obrał za pierwsze mieszkanie dla swojego Syna.

– Można powiedzieć – kobieto, kim Ty jesteś, skoro Syn Boży uczynił Cię swoją matką i zapragnął twojej matczynej miłości? – pytał biskup Marcinkowski. Prosił, by wszyscy przeżywający nawiedzenie w Królewie podziękowali Maryi za swoje matki, niezależnie czy żyją czy nie oraz by wierni, wracając do swoich domów, uświadomili sobie, gdzie najpierw mieszkali przez dziewięć miesięcy. – Podziękujmy Bogu za nasze matki, za to pierwsze nasze mieszkanie w nich. Podziękujmy za setki, tysiące godzin jej troski o nas – prosił na zakończenie kazania biskup Marcinkowski.

Wierni, m.in. za swoje matki mogli w Królewie dziękować w adoracji Cudownego Obrazu, która odbywała się przez całą dobę nawiedzenia. Podczas pasterki maryjnej prosili również o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

Wprowadzeniu kopii Cudownego Obrazu do królewskiej parafii towarzyszyli motocykliści, strażacy oraz policjanci, którzy czuwali nad bezpiecznym transportem obrazu. Spotkanie uświetniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Joniec.

Obraz Matki Bożej został pożegnany przez wiernych w kościele na drugi dzień, a samochód-kaplica prowadzony przez kustosza i strażaków, odjechał w kierunku Sochocina aleją flag i wstążek oraz licznie zgromadzonych przy przydrożnych kapliczkach wiernych, którzy na widok nadjeżdżającego samochodu z Obrazem klękali i oddawali hołd Maryi.mawiedzenie

 

8 listopada 2015r.  W kameralnym, drewnianym kościółku w Królewie wyjątkowo zabrzmiały pieśni patriotyczne w wykonaniu chóru męskiego „Oktawian” pod dyrekcją Barbary Hijewskiej. Doroczny koncert jest organizowany przez dra Leonarda Milewskiego, prezesa Towarzystwa Ludowego „Sona”.

W niedzielę 8 listopada w unikalnych, zabytkowych wnętrzach kościoła pw. św. Zygmunta w Królewie spotkała się historia z pieśnią patriotyczną. Kościółek istnieje w tym miejscu od 1639 roku, więc „pamięta” wszystkie wzloty i upadki kraju na przestrzeni blisko 400 lat. Z kolei chór „Oktawian” opisuje tę naszą pogmatwaną historię za pomocą utworów wokalnych komponowanych przy rozmaitych okazjach – klęskach i chwilach triumfu. Poczesne miejsce w repertuarze „Oktawiana” zajmuje oczywiście pieśń patriotyczna tworzona podczas zaborów, I wojny światowej i w chwili, gdy 11 listopada 1918 roku Polska wreszcie odzyskała niepodległość.

Dlatego z tych dwóch przyczyn trafną decyzją proboszcza, ks. Witolda Zembrzuskiego i dra Leonarda Milewskiego było zorganizowanie po raz pierwszy w Królewie koncertu niepodległościowego.

Potwierdziła to publiczność, domagając się oklaskami bisów. Chór męski „Oktawian” pod kobiecą dyrekcją Barbary Hijewskiej dwukrotnie odpowiedział pieśnią na to żądanie słuchaczy.

“Oktawian” to męski zespół wokalny składający się z artystów związanych z Teatrem Wielkim Opery Narodowej, Warszawską Operą Kameralną i Filharmonią Narodową. Chórzyści wykonują znane i ściśle związane z historią Polski utwory.


20151108_102215_HDR

19 grudnia 2015 roku odbył się dzień spowiedzi wraz z rachunkiem sumienia, który poprowadził ks. kan. Ignacy Sikorski.

Podczas adwentu w poniedziałki, środy i soboty były odprawiane mszę św. roratnie. Dzieci po modlitwie miały tradycyjnie już kanapki, słodycze i herbatę.

Święta Bożego narodzenia są czasem obdarowywania się upominkami. Po raz 10 do naszej parafii zawitał św. Mikołaj obdarowywujące każde dziecko (będące w kościele 25 grudnia na sumie) słodyczami.


św. Mikołaj 2015

Rekolekcje wielkopostne w dniach od 13 do 15 marca wygłosił ks. Bogdan Zalewski – misjonarz z Wenezueli.

I Komunia święta 2016 r.komunia2016

Odpust ku czci Patrona św. Zygmunta przeżywaliśmy 2 maja. Kazanie wygłosił i modlitwie przewodniczył ks. Sławomir Karłowicz – proboszcz parafii Stara Wrona.

Maj był również czasem naszej pielgrzymki w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia do Włoch, którą odbyliśmy od 16 do 25 maja.


Rzym 2016

Będąc w Lanciano natknęliśmy się na kronikę w której św. Jan Paweł II (będąc jeszcze biskupem Krakowa) z pielgrzymką pozostawił pamiątkowy wpis.


Wpis św. Jana Pawła II

CUD EUCHARYTUCZNY Hostia i wino, które zmieniło się w Ciało i Krew Człowieka – Boga Jezusa Chrystusa.


Lanciano

Boże Ciało 2016r.


Boże Ciało


Boże Ciało 2016

31 lipca 2016 roku po raz kolejny odbył się koncert Chopinowski w wykonani prof. Jerzego Maciejewskiego.

W lipcu na naszym cmentarzu grzebalnym został położony chodnik poprzez całą długość cmentarza o powierzchni ponad 200 m 2.


Cmentarz 2016

16 sierpnia 2016 roku odbył się odpust ku czci św. Rocha. Kazanie wygłosił i Mszy św. przewodniczył ks. Włodzimierz Czarnowski proboszcz parafii w Jońcu. Po mszy św. tradycyjnie już  błogosławiliśmy zgromadzone przed kościołem  zwierzęta domowe.

22 sierpnia 2016 roku odbyliśmy pielgrzymkę dziękczynną błagalną na Jasną Górę.

28 sierpnia nasza wspólnota parafialna przeżywała dożynki. Wieniec dożynkowy ufundowali mieszkańcy Pruszkowa i Sobiesk.

10 września 2016 roku udaliśmy się z pielgrzymka do Matki Bożej Licheńskie.


Licheń 2016

17 września dzieci naszej parafii wzięły udział w pieszej pielgrzymce z Przasnysza do Rostkowa.


Rostkowo 2016

8 października 2016 roku przedstawiciele pięciu Kół Żywego Różańca z naszej parafii udało się z pielgrzymką na spotkanie diecezjalne do pobliskiego sanktuarium w Smardzewie.

29 października obraz Matki Bożej Częstochowskiej zakończył peregrynacje po naszej parafii.


Peregrynacja 2016

Rekolekcje adwentowe w dniach od 11 do 13 grudnia poprowadził ks. Jarosław Bukowski, proboszcz parafii Smogorzewo.

Jedenasty już raz, naszą parafię w Święta Bożego Narodzenia odwiedził św. Mikołaj rozdając obecnym dzieciom w kościele 130 paczek.   Bóg zapałać wszystkim darczyńcom.

---------

Pobliska parafia:
marzec 2024
P W Ś C P S N
« lut    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Archiwa
Kategorie