Archive for listopad, 2010

I Niedziela Adwentu 2010 A

1. Rozpoczynamy w Kościele nowy rok liturgiczny pod hasłem „W komunii z Bogiem”. Liturgia wzywa nas do czuwania, przyjmowania z wiarą wydarzeń z historii zbawienia i oceny w jej świetle spraw tego świata. Czyniąc dobrze mamy przygotować się na „spotkanie przychodzącego Chrystusa”, aby w „dniu sądu” być zaliczonym „do Jego wybranych” i „posiąść królestwo niebieskie”.

2. Postarajmy się jak najczęściej uczestniczyć w roratach – adwentowej mszy ku czci Matki Bożej. Nazwa tej mszy pochodzi od pierwszych słów antyfony na wejście: „Rorate, caeli, desuper et nubes plant  justum” (Spuśćcie rosę niebiosa i obłoki niech wyleją sprawiedliwego!; Iz 45, 8). Tradycyjnie już co środa w adwencie będą odprawiane roraty w intencji wszystkich darczyńców, którzy wspomagają naszą Parafię w ciągu całego roku. Po mszy św. będzie herbata, kanapki i owoce. Za ufundowanie i przygotowanie kanapek i herbaty dziękuję państwu Piekut z Krajęczyna. Za ufundowanie owoców dziękuje państwu Kuźniewskim z Bolęcina.

3. W najbliższy wtorek w liturgii Kościoła wspominamy św. Andrzeja Apostoła. Według tradycji został ukrzyżowany w Achai. Na widok krzyża miał zawołać: „O dobry krzyżu, od dawna upragniony, weź mnie od ludzi i zwróć mnie mojemu Mistrzowi!”. Niech ten dzień liturgicznego wspomnienia Apostoła Andrzeja zachęci nas do pogłębiania duchowości Krzyża.

4. W dniu 4 grudnia, w liturgiczne wspomnienie św. Barbary, módlmy się w intencji wszystkich bezrobotnych i poszukujących pracy. Niech apel sługi Bożego Jana Pawła II o wyobraźnię miłosierdzia staje się szczególną inspiracją, by wspierać tych, którzy liczą na pomoc ludzi Kościoła.

5. Na naszym parkingu zostały wyrównane nierówności poprzez Pana Ireneusza Plińskiego żwirem podarowanym przez Pana Adama Gburzyńskiego z Krajęczyna.

6. Dziękuję za założenie rynien na organistówce Panom Jakubowi, Radosławowi i Romanowi Wiktorowiczom. Rynny w części zostały ofiarowane przez Państwa Krzemińskich z Królewa.

7. W zeszłym tygodniu Pan Tadeusz Zakrzewski doprowadził energie elektryczną do budynku gospodarczego, Bóg zapłać za tę pracę. Dziękuje za prace ziemne Panu Ireneuszowi Plińskiemu.

8. Zachęcam do abstynencji w okresie adwentu. Na  bocznym ołtarzu wyłożona jest złota księga postanowień. Decydując się na jakieś wyrzeczenie w okresie adwentu lepiej przygotujemy się na narodziny Jezusa Chrystusa.

9. Dziś „Czuwanie dla życia nienarodzonego” w naszym kościele o godzinie  1430.

10.Są do nabycia świece Caritas na nasz wigliny stół w cenie 6 zł za sztukę. Dochód przeznaczony jest na pomoc biednym świadczoną przez naszą Caritas.

W „GOŚCIU NIEDZIELNYM” DZISIAJ M.IN.:

■ obszerne fragmenty wywiadu Rzeki z papieżem Benedyktem XVI;

■ cykl adwentowy 2010 -jak zabrać się do czytania Pisma Świętego;

■ w dodatku telewizyjnym rozważania biblijne, które prowadzi m.in. Ireneusz Krosny,

Chrystusa Króla


Apel Biskupa Płockiego o zorganizowanie w parafiach czuwań modlitewnych w intencjach życia poczętego

Czcigodni Księża! Drodzy Diecezjanie!

W sobotę 27 listopada 2010 r. papież Benedykt XVI będzie celebrował w Bazylice św. Piotra uroczyste „Czuwanie dla życia nienarodzonego”, w łączności z nieszporami I Niedzieli Adwentu i w oczekiwaniu bliskiej uroczystości Bożego Narodzenia. Będziemy jednoczyć się modlitewnie z Ojcem Świętym. Tego dnia w naszej Bazylice Katedralnej w Płocku będę przewodniczył o godz. 17.00 nieszporom. Zapraszam na to spotkanie kapłanów pracujących w Płocku i okolicach, siostry zakonne, wspólnotę seminaryjną oraz świeckich, a zwłaszcza członków stowarzyszeń i ruchów kościelnych.

Proszę gorąco, by także we wszystkich parafiach naszej diecezji przeprowadzić podobne nabożeństwa. Zachęcam do adoracji Najświętszego Sakramentu bądź czuwań modlitewnych. Decyzję, co do formy, pozostawiam Wam Drodzy Księża.

Zaproście Waszych parafian, by jak najliczniej włączyli się w tę modlitwę. Troska o życie człowieka, szczególnie życia poczętego, jest naszą szczególną powinnością, trwa bowiem w świecie starcie cywilizacji życia z cywilizacją śmierci. Serdecznie Was pozdrawiam i przesyłam pasterskie błogosławieństwo.

Płock, dnia 16 listopada 2010 r.                                                 Wasz biskup Piotr

1. Miłość Boga jest racją istnienia świata. Parafrazując św. Augustyna, można powiedzieć, iż świat został stworzony dla Boga i dopóki w Nim nie spocznie, pozostanie niespokojny. Dzisiejsza uroczystość przypomina o zadaniu, jakie nam pozostawił do wykonania Jezus – szerzeniu Jego królestwa do czasu Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów. Pamiętajmy, że chociaż królestwo Chrystusa nie jest z tego świata, w tym świecie już się zaczyna. W kończącym się roku staraliśmy się wprowadzić w życie wezwanie: „Bądźmy świadkami Miłości”. Zapytajmy siebie samych, jak z tego zadania żeśmy się wywiązali.

2. Jutro w liturgii Kościoła wspominamy św. Cecylię, Dziewicę i Męczennicę. W tradycji Kościoła czczona jest jako patronka muzyki sakralnej. Dołóżmy wszelkich starań, aby jeszcze bardziej czuć się odpowiedzialnymi za dar śpiewu i muzyki kościelnej.

3. Od przyszłej niedzieli rozpoczynamy czterotygodniowy okres przygotowań do świąt Bożego Narodzenia. W przeddzień rozpoczęcia Adwentu przygotujmy wieniec adwentowy. Jego zielone gałązki są symbolem nadziei na zbawienie człowieka, okrąg symbolizuje nieprzerwany bieg lat, a cztery świece przypominają o oczekiwaniu na przyjście Zbawiciela. Zaplanujmy również swój czas tak, aby jak najczęściej uczestniczyć w roratach, adwentowej Mszy świętej ku czci Matki Bożej.

4. Bardzo dziękuje Panom Arturowi i Waldemarowi Pyrzyńskim z Bolęcina za wykonanie wykopu pod położenie kabla, którym popłynie prąd do budynku parafialnego.

5. W tym roku jak w latach poprzednich będą celebrowane Mszę Św. Roratnie po których będą kanapki i owoce dla dzieci.

6. Są do nabycia świece Caritas w cenie 6 zł za sztukę. Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na pomoc potrzebującym których wspiera w swoich licznych placówkach największa na świecie organizacja charytatywna CARITAS.

7. Pamiętajmy dziś o spełnieniu obowiązku względem ojczyzny i pójdźmy na wybory oddając swój głos na ludzi sumienia.

W „GOŚCIU NIEDZIELNYM” DZISIAJ M.IN.:

■ kalendarz na rok 2011 z fotografiami z Jasnej Góry;

■ wywiad z bokserem Tomaszem Adamkiem o wierze i tęsknocie za niebem;

■ kto i dlaczego postawił w Świebodzinie ogromną figurę Chrystusa Króla?

W „MAŁYM GOSCIU NIEDZIELNYM” dołączona płyta z pierwszą częścią Ewangelią św. Łukasza do słuchania.

XXXIII Niedziela Zwykła

1. Prześladowanie uczniów Jezusa pozostaje nieodłącznym elementem życia Kościoła we wszystkich jego okresach. Także i dzisiaj chrześcijanie są prześladowani i skazywani na śmierć. Prześladowanie Kościoła przynależy niejako do jego historycznej natury. Pamiętajmy, że Bóg nie opuszcza swego Kościoła i przez cnotę męstwa śpieszy z pomocą prześladowanym. Dziś dzień solidarności z Kościołem prześladowanym. Film którego projekcja miała miejsce dzisiaj w naszym kościele jest przykładem takich cierpień w Iraku.

2. W dniu 16 listopada wspominamy Najświętszą Maryję Pannę, Matkę Miłosierdzia. Kult Matki Bożej Miłosierdzia, Królowej Polski i Wielkiej Księżnej Litewskiej z Ostrej Bramy, bierze swój początek w XVII wieku. Ufając Jej macierzyńskiej opiece, polecajmy Jej wstawiennictwu sprawy naszej wspólnoty parafialnej.

3. W przyszłą niedzielę przeżywamy uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, która wieńczy rok kościelny naznaczony wezwaniem: „Bądźmy świadkami Miłości”. Zadbajmy w naszych domach o szczególnie uroczysty charakter tej niedzieli. Najpiękniejszym sposobem uczczenia Chrystusa Króla będzie przyjęcie Go do swoich serc w Eucharystii. Przypominam, że z Sakramentu Pokuty i Pojednania w naszym kościele można skorzystać zawsze na 30 minut przed Mszą świętą.

4. Do naszego kościoła zakupiłem dekoracje w formie banerów, które podkreślać będą  poszczególne okresy liturgiczne. Jeden z nich jest wyeksponowany już w naszym kościele. Za zrobienie bardzo estetycznego i solidnego statywu pod te dekoracje dziękuje na ręce Pana Prezesa inż. Jerzego Romanowicza bardzo życzliwym i serdecznym pracownikom Fabryki Urządzeń Dźwigowych w Bolęcinie.

5. Przyszła niedziela jest dniem podczas którego mamy poprzez głosowanie na poszczególnych kandydatów zdecydować o losie naszej małej ojczyzny, gminy, powiatu, województwa. Proszę o wzięcie udziału w wyborach i spełnienie swojego obowiązku obywatelskiego.

W „GOŚCIU NIEDZIELNYM” DZISIAJ M.IN.:

■ relacja z pielgrzymki Benedykta XVI do Hiszpanii;

■ rozmowa z kard. Nyczem o jego roli w Kościele polskim i powszechnym;

■ „Korzenie tego świata” – o wierze bijącej jak serce, patrzeniu przez miłość i o ciszy otwierającej serce na Boga i potrzeby świata.

XXXII Niedziela Zwykła

1. Listopad sprzyja refleksji o przemijaniu i życiu wiecznym. Niech odwiedzanie grobów bliskich stanie się dla nas zachętą do zastanawiania się nad sensem naszego życia, naszych codziennych zmagań i przypomina o nieuchronności śmierci. Świętując zaś niedzielę – dzień zmartwychwstania Jezusa – pamiętajmy o wiecznych radościach przygotowanych dla naszych zmarłych i dla nas.

2. W najbliższy wtorek, tj. 9 listopada, obchodzimy rocznicę poświęcenia Bazyliki św. Jana na Lateranie. Świątynia ta nazwana jest „Matką i Głową wszystkich kościołów miasta i świata”. Radując się tym wyjątkowym miejscem modlitwy, w łączności z papieżem Benedyktem XVI, dziękujmy Bogu za łaskę wiary opartej na Piotrowym wyznaniu: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego”.

3. Dzień 11 listopada upamiętnia odzyskanie przez nasz kraj niepodległości w 1918 roku. Po 123 latach nieobecności Polski na mapie świata i niewoli, nasi przodkowie przejęli z rąk zaborców władzę cywilną i wojskową. Sukces ten był wielkim darem od Boga, jak i skutkiem mądrych działań wybitnych Polaków, których odwaga, wierność ideałom i poświęcenie pozwoliły na nowo zjednoczyć naród i rozpocząć budowę Drugiej Rzeczpospolitej. W tym dniu pamiętajmy o wywieszeniu flagi narodowej, rozmawiajmy w rodzinie o darach płynących z życia w wolnym i niepodległym państwie, podziękujmy wspólnie Bogu za wolną Ojczyznę. Msze święte w naszym kościele będą o godzinie 900 i 1500

4. W przyszłą niedzielę spotkania dla rodziców i dzieci komunijnych, oraz  kandydatów do bierzmowania.

5. Bóg zapłać Panu Benedyktowi Celianowi i orkiestrze za zaprezentowanie programu słowno-muzycznego „Zaduszki” w naszym kościele.

6. Bardzo dziękuję Panu Andrzejowi Prządakowi za pracę koparką wokół budynków parafialnych.

7. Bóg zapłać też Panu Robertowi Popinowi za wykonanie drzwi do budynku gospodarczego i za materiał Panu Marianowi Kuźniewskiemu.

W „GOŚCIU NIEDZIELNYM” DZISIAJ M.IN.:

■ o historii zbawienia wykutej w kamieniu i Antonio Gaudim – architekcie i budowniczym wciąż powstającej świątyni Sagrada Familia w Barcelonie;

■ „Oddajcie nam tęczę” – o tym, jak popkultura zawłaszcza symbole chrześcijańskie;

■ dodatek historyczny „Zbrodnie i terror komunizmu”, przygotowany we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.

Pobliska parafia:
listopad 2010
P W Ś C P S N
« paź   gru »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
Archiwa
Kategorie