Archive for listopad, 2011

I Niedziela Adwentu


1. Adwent to okres przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Kościół wychodzi na spotkanie przychodzącego Mesjasza. Przyszedł On do nas w osobie Jezusa Chrystusa. Dziś nieustannie przychodzi w sakramentach oraz w każdym potrzebującym człowieku. Przy końcu czasów przyjdzie w chwale, aby ostatecznie zaprowadzić prawdziwy pokój. Adwent uświadamia nam, że historia jeszcze się nie skończyła. Coś nowego stoi przed nami. Jezus kieruje do nas słowa: ,,czuwajcie”, to znaczy pracujcie, aby wasze czasy stawały się jaśniejsze, bardziej ludzkie i boskie zarazem. W ten sposób powinniśmy przygotować się na dzień przyjścia Chrystusa.

2. Najpiękniejszym wzorem tego okresu jest Matka Boża. Wraz z Nią będziemy kroczyć do Betlejem, uczestnicząc we mszach roratnich. Zapraszamy do uczestnictwa w nich wszystkich parafian, szczególnie młodzież i dzieci, a rodziców bardzo proszę o umożliwienie przyjścia swoim najmłodszym pociechom. Zachęcam  dzieci ze szkoły podstawowej, aby same zrobiły lampiony i z nimi przyszły na roraty.

Serdecznie dziękuję za oczyszczenie rynien na kościele i obróbkę blacharską Panu Ramonowi Wiktorowiczowi. Za wykonanie robót stolarskich na plebani dziękuję Panu Robertowi Popinowi.

4. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: w środę – św. Andrzeja Apostoła, w sobotę – bł. Rafała Chylińskiego.

5. Caritas Polska w ramach 18. Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom rozprowadza w parafiach świece wigilijne. Dochód z ich sprzedaży wesprze dzieci z ośrodków opieki zastępczej oraz dzieci – ofiary konfliktów wojennych. W związku z tym również w naszej parafii są rozprowadzane świece, z których dochód jest przeznaczony na ten cel.

6. Za tydzień, w drugą niedzielę Adwentu, tradycyjnie w kościołach przeprowadzana jest zbiórka do puszek na „Pomoc Kościołowi na Wschodzie”. Naszej pomocy materialnej i modlitewnej oczekują pasterze, kapłani, siostry zakonne oraz liczne zastępy ludzi spragnionych wiary i miłości do Boga i przyjaźni ludzi. Za dar serca i hojność ofiar Bóg zapłać.

– Za tydzień też odbędą się spotkania z dziećmi komunijnymi i kandydatami do bierzmowania.

7. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca.

8. Solenizantom i jubilatom rozpoczynającego się  tygodnia składamy życzenia Bożego błogosławieństwa. Za życzliwość, modlitwę, ofiary duchowe i materialne przekazywane na cele charytatywne i duszpasterskie, wyrażamy wszystkim serdeczną wdzięczność, Bóg zapłać!

W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in.:

– dlaczego warto kochać Kościół? – początek adwentowego cyklu pt. „Kocham Kościół”;

– historia Carla Lamperta, wyjątkowo niebezpiecznego księdza;

Chrystusa Króla


1. Dziś obchodzimy uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Pamiętajmy, że królestwo Boże nie przypomina w niczym ziemskich królestw, a chrześcijanie uznający Jezusa Chrystusa za swego Króla powinni starać się, by nasza rzeczywistość stawała się coraz lepsza, zgodna z nauką Ewangelii.

2. Jutro Kościół w liturgii obchodzi wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny na służbę Bożą. W dawnych czasach w Izraelu był praktykowany religijny zwyczaj polegający na zabieraniu małych dzieci do świątyni w Jerozolimie i oddawaniu ich kapłanowi, który ofiarowywał je Panu. Całe życie Maryi od momentu niepokalanego poczęcia świadczy o tym, że całym sercem była oddana Bogu.

3. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy okres Adwentu, czas oczekiwania na przyjście Pana Jezusa na świat. Oczekiwanie adwentowe ma dwojaki charakter. Po pierwsze przygotowujemy się do świąt Bożego Narodzenia, kiedy będziemy obchodzić pamiątkę pierwszego przyjścia na świat Syna Bożego jako Niemowlęcia. Po drugie Adwent jest przypomnieniem, że cały czas oczekujemy na powtórne przyjście Pana Jezusa na ziemię, na końcu czasów. Nie znamy dnia ani godziny tego przyjścia. Dlatego powinniśmy czuwać i być przygotowanym na spotkanie z Panem.

– Dzieci naszej parafii przygotowały baranki wykonane z papieru, na których zapisały swe postanowienia adwentowe. Baranki będą stać przez okres Adwentu na bocznym ołtarzu.

– W czasie Adwentu będą odprawiane w naszym kościele roraty, tradycyjnie już co środa o 6.30,  a po nich będą kanapki i owoce. Podczas tych mszy św. będę prosić Boga o bł. dla wszystkich, którzy w ciągu roku wspierali naszą parafię modlitwą i ofiarą. Za ufundowanie kanapek dziękuję Państwu Piekutom z Krajęczyna, natomiast za owoce Państwu Kuźniewskim z Bolęcina.

4. Adwent to także początek nowego roku liturgicznego i duszpasterskiego, którego hasło brzmi: „Kościół naszym domem”. Przez kolejne miesiące będzie nam towarzyszyć refleksja, czym jest Kościół, w jaki sposób każdy z nas tworzy Kościół, czy dobrze rozumiemy prawdę o Kościele. Wpatrzeni w postać bł. Jana Pawła II i św. ojca Pio, którzy tak bardzo ukochali Kościół Chrystusowy, pracujmy z oddaniem, by nasza postawa i działanie tworzyły prawdziwie Mistyczne Ciało Chrystusa na ziemi.

Za przygotowanie dekoracji adwentowych: wieńca i roratki dziękuję Pani Małgorzacie Drosio przebywającej w naszej parafii w weekendy.

5. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc na pielgrzymkę do Wilna i Suwalszczyzny  w dniach 12-14 lipiec 2021. Koszt wyniesie około 350zł.

6.W związku z tym, że w naszych rodzinach jest wiele osób starszych, chorych i samotnych, którzy mają dużo wolnego czasu, Caritas postanowił zaprosić takie osoby na „Śnieżne rekolekcje” do Ośrodka Caritas w Popowie. Rekolekcje odbędą się w dniach od 30 stycznia do 5 lutego 2012 r. Bliższe informacje w zakrystii.

– Tradycyjnie już Caritas przed świętami Bożego narodzenia rozprowadza świece, które zapalimy na naszym wigilijnym stole. Kupując te świece wspomagamy potrzebujących, czyli faktycznie przyjmujemy do swojego stołu kogoś potrzebującego. Puste nakrycie nie jest wtedy tylko symbolem. Świece kosztują: małe 6 zł, duże 12 zł.

W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in.:

– prezent dla czytelników: kalendarz na rok 2012 z wyjątkowymi zdjęciami sanktuarium na Górze św. Anny;

– prof. Andrzej Zoll, wybitny prawnik, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, jednoznacznie stwierdza, że prawo pozwalające na zabijanie dzieci nienarodzonych jest niezgodne z polską konstytucją;

– już w tym tygodniu nowy numer „Małego Gościa Niedzielnego”, a w nim obrazek z modlitwą do Ducha Świętego, która małego Karola Wojtyłę budziła na roraty.

XXXIII Niedziela zwykła


1. We wtorek, 15 listopada, obchodzimy Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych. W tym dniu wspominamy i modlimy się za osoby, które zginęły w wypadkach drogowych. Każdego dnia słyszymy w mediach o wypadkach, w których śmierć ponieśli użytkownicy dróg. Rocznie na drogach ginie 1,3 miliona osób, a w Polsce około 5 tysięcy.

Celem tego dnia jest nie tylko pamięć o ofiarach wypadków, ale współczucie rodzinom tych, którzy zginęli na drogach, a także przestrzeganie przed nierozważną jazdą, np. pod wpływem alkoholu. Zapytajmy siebie, jakimi jesteśmy użytkownikami dróg, czy stosujemy się do przepisów ruchu drogowego.

2. W środę Kościół w liturgii czci Matkę Bożą Ostrobramską, nazywaną Matką Miłosierdzia. Kult Matki Miłosierdzia z Ostrej Bramy sięga drugiej połowy XVII w. W Polsce około 30 parafii ma za patronkę Matkę Bożą Ostrobramską. Ostra Brama wiąże się też z kultem Miłosierdzia Bożego, gdyż pierwszy Obraz Miłosierdzia Bożego został namalowany w Wilnie i wystawiony publicznie właśnie w Ostrej Bramie. Powierzajmy nasze troski i radości Tej, co „w Ostrej świeci bramie”.

W przyszłym roku w lipcu planuję wycieczkę na Suwalszczyznę i do Wilna w dniach 12-14 lipca (czwartek – sobota). Przewidywany koszt pielgrzymki wynosi około 350zł. Cena zawiera noclegi, wyżywienie, przewodnika i bilety wstępu do zwiedzanych obiektów. Zapisy przyjmuję wraz z zadatkiem 100 zł.

3. Za tydzień uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Zapytajmy samych siebie w tym tygodniu, czy Chrystus króluje w naszym życiu, czy uznajemy Go za Pana naszej codzienności. Uroczystość ta przypada tradycyjnie w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, którą kończymy rok liturgiczny i duszpasterski. W tym roku hasło brzmiało: „W komunii z Bogiem”. Pomyślmy o naszych relacjach z bliźnimi i z Bogiem. Czy są to więzy wspólnoty, wiary, miłości? Pamiętajmy, że zawsze można odbudować więź z Panem Bogiem, bo Bóg w swojej wielkiej miłości miłosiernej czeka na grzesznego człowieka.

W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in.:

– dlaczego Kościół wyżej ceni i silnie zaleca grzebanie ciała, a kremację jedynie dopuszcza i toleruje?

– udzieliłem wszystkim rozgrzeszenia – opowiada o. Piotr Chyła, pasażer słynnego lotu Boeingiem 767;

–  dlaczego jedynym, narodowym mottem Stanów Zjednoczonych jest zwrot „W Bogu pokładamy nadzieję”?

XXXII Niedziela zwykła


1. W tym tygodniu przypada święto, podczas którego wspominamy rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. Jest to kościół, który odegrał doniosłą rolę w historii chrześcijaństwa. Każdy nowo wybrany biskup Rzymu udaje się do niej w uroczystej procesji. Nad wejściem do świątyni znajduje się napis: „Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata”.

W święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej zastanawiamy się nad tajemnicą Kościoła. Jego fundamentem jest Jezus Chrystus, a opoką, skałą jest Piotr. To dzień, w którym uświadamiamy sobie mocną więź poszczególnych Kościołów lokalnych ze Stolicą Apostolską, z następcą św. Piotra, Ojcem Świętym Benedyktem XVI.

2. W piątek będziemy obchodzić Święto Niepodległości. W 1918 r., po 123 latach nieobecności Polski na mapach świata, nasz kraj odzyskał niepodległość. Pamiętajmy w naszych modlitwach o wszystkich naszych przodkach, którzy z poświęceniem przekazywali miłość do Ojczyzny swoim dzieciom i wnukom. Pamiętajmy w modlitwie o tych wszystkich, którzy oddali życie za Ojczyznę. Wspominajmy tych, którzy kierowali się hasłem „Bóg, honor, Ojczyzna” w swoim życiu. Okażmy się godnymi potomkami naszych narodowych bohaterów. Msze św. będą odprawiane w naszym kościele o 9.00 i 15.00.

3. W przyszłą niedzielę, 13 listopada, Kościół zjednoczy się w modlitwie w dniu solidarności z Kościołem prześladowanym. W XXI w. wciąż są kraje, gdzie za wyznawanie wiary w Jezusa Chrystusa można stracić życie, tak jak na początku tworzenia się chrześcijaństwa. Pamiętajmy, że co 3 minuty gdzieś na świecie ginie jeden chrześcijanin, nasz brat lub siostra w Chrystusie! Miliony chrześcijan są brutalnie prześladowanych tylko za to, że są chrześcijanami. Prawo do wolności religijnej jest nieustannie łamane. Nasi bracia potrzebują naszego wsparcia materialnego i modlitwy. Nie zapominajmy o tym!

4. W przyszłą niedzielę spotkania z dziećmi komunijnymi i ich rodzicami, oraz kandydatami do bierzmowania.

W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in.:

– o Tyskich Wieczorach Uwielbienia, które gromadzą wielotysięczne tłumy;

– o nowym zgromadzeniu zakonnym w Hiszpanii, do którego w ciągu kilku ostatnich lat dołączyło już ponad 200 dziewcząt;

– o zaangażowaniu wszystkich religii na rzecz pokoju podczas spotkania w Asyżu;

– o tym, że w historii Polski krzyż i wolność kraju zawsze idą w parze.

Pobliska parafia:
listopad 2011
P W Ś C P S N
« paź   gru »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
Archiwa
Kategorie