Archive for październik, 2012

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

1. W czwartek uroczystość Wszystkich Świętych. Msza święta w naszym kościele będzie o godzinie 9.00. Na cmentarzu suma z procesją za wszystkich bliskich zmarłych rozpocznie się o godzinie 11.00. Pamiętajmy, że tego dnia jesteśmy zobowiązani do uczestniczenia w pełnej mszy św., jak w każdą niedzielę i święta. Lepiej będzie jeśli pobożnie przeżytą mszę ofiarujemy za naszych zmarłych, niż gdybyśmy odwiedzili wszystkie cmentarze po to tylko by tam być i zapalić znicz. Obserwując zachowanie na cmentarzach, można dostrzec, że ogromna cześć jest tylko turystami stawiającymi sobie za cel bycie na cmentarzu, niestety, nie zastanawiając się nad sensem swojej obecności. Zapraszam do gorliwej modlitwy, sposobnością będzie również różaniec na naszym cmentarzu o godzinie 17.00.
2. Ochotnicza Straż z Królewa będzie kierować ruchem przy naszym cmentarzu. Proszę o stosowanie się do ich wskazówek. Samochody zostawiamy na parkingu koło organistówki. Przy cmentarzu możemy zatrzymać się by wysadzić pasażerów mających kłopoty z przemieszczaniem się.
3. W piątek Dzień Zaduszny. Wszyscy wierni w tym dniu mogą uzyskać jeden raz odpust zupełny, który mogą ofiarować za zmarłych. Wierni mogą również uzyskać odpust zupełny każdego dnia od 1 do 8 listopada przez pobożne nawiedzenie cmentarza grzebalnego i pomodlenie się, choćby w myślach za zmarłych. 2 listopada na mszy św. o 17.00 będziemy się modlić za wszystkich zmarłych od listopada zeszłego roku. Przypomnimy sobie tych, którzy od nas odeszli zapalając znicze, które ktoś z najbliższej rodziny zmarłego zaniesie na cmentarz w procesji, podczas której będziemy odmawiać różaniec.
4. Wypominki jednorazowe składamy na bocznym ołtarzu, roczne zapisujemy w zakrystii lub kancelarii. Można zamawiać też mszę św. na przyszły rok.
5. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Kandydatom do bierzmowania przypominam o spowiedzi. Adoracja Najświętszego Sakramentu przed mszą o 16.30.
6. W sakramentalny związek małżeński mają zamiar wstąpić Nina Banaszewska, panna zamieszkała w Kucharach Żydowskich i Mateusz Zieliński, kawaler zam. w Płońsku. Znających ewentualne przeszkody zachodzące pomiędzy narzeczonymi proszę o poinformowanie.
7. W ubiegłą niedzielę liczyliśmy obecnych na mszach św. Było na 552 osoby, 16 osób mniej niż rok wcześniej, do komunii przystąpiły 224 osoby, czyli o 18 mniej niż rok wcześniej. Od 5 lat ten poziom jest podobny, niestety martwi mnie, że pośród obecnych jest co raz mniej rdzennych mieszkańców – parafian.
8. Solenizantom i jubilatom rozpoczynającego się tygodnia składam życzenia Bożego błogosławieństwa. Za życzliwość, modlitwę, ofiary duchowe i materialne przekazywane na cele charytatywne i duszpasterskie, wyrażam serdeczną wdzięczność, Bóg zapłać.
W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in.:
– kartka na wypominki z modlitwą za zmarłych;
– o tysiącach krakowian porwanych przez BMW, czyli akcję ewangelizacyjną pod nazwą „Bliżej, mocniej, więcej”.

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy w Kościele powszechnym Tydzień intensywnej modlitwy w intencji Misji. Podczas tej mszy świętej prosiliśmy Najwyższego, aby wspierał trud i poświęcenie pracy tylu misjonarzy i misjonarek, którzy głoszą ofertę zbawienia współczesnemu światu na wszystkich kontynentach ziemi. Módlmy się również o nowe i święte powołania misyjne, aby nie zabrakło ludzi, którzy będą całym swoim życiem, energią i zapałem wsiewać ziarno ewangelicznej prawdy w ludzkie serca, które jeszcze Chrystusa nie znają.
2. Dziś we wszystkich kościołach w Polsce liczeni są wierni obecni na mszach św. i przystępujący do komunii świętej. Dane te posłużą do zbadania frekwencji praktykujących w naszym kraju.
3. W tym tygodniu wspominamy w liturgii: w poniedziałek – bł. Jana Pawła II, papieża.
4. Dzisiejsze ofiary składane na tacę przeznaczone są na rzecz misji. Wspomóżmy wszystkich tych, którzy ewangelizują, jak również tych, którzy są ewangelizowani, nie tylko naszymi modlitwami, ale również naszymi ofiarami pieniężnymi, aby dzięki temu było możliwe prowadzenie dzieła ewangelizacji.
5. Zbliża się listopad i czas szczególnej modlitwy za naszych zmarłych, W Piśmie świętym znajdujemy słowa, że zbawienną i dobrą sprawą jest modlitwa za naszych zmarłych. Tylko poprzez nasze westchnienie modlitewne możemy im pomagać w jak najszybszym osiągnięciu szczęścia na wieki. Zachęcam do zamawiania mszy św. w intencjach naszych bliskich jak również zamawiania wypominek rocznych i jednorazowych. Tak jak w ubiegłych latach, za wypominki jednorazowe składamy dobrowolną ofiarę, są one czytane podczas sumy na cmentarzu 1 listopada. Wypominki jednorazowe proszę składać na ołtarzu bocznym. Ofiary składane przy okazji wypominków całorocznych niech pozostaną na poziomie ubiegłych lat.
6. Msza na cmentarzu 1 listopada będzie jak zawsze o godzinie 11.00. Samochody proszę parkować koło organistówki. Bardzo proszę strażaków o zorganizowanie parkingu i pokierowanie ruchem.
7. Spotkanie ministrantów w sobotę o 14.30.
8. Porządkujących groby na cmentarzu bardzo proszę o segregacje śmieci.
W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in.:
W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in.:
– kolejna młodość Róż Żywego Różańca – w Polsce setki tysięcy wiernych należy do kółek różańcowych;
– „Pan Bóg tak chciał” – Marianna Popiełuszko, mama błogosławionego księdza Jerzego, opowiada o swoim synu;
– komórki macierzyste bez zabijania nienarodzonych – na czym polegają badania nagrodzone tegorocznym Noblem medycznym?
W „Małym Gościu Niedzielnym” w. in.
– płyta DVD z filmem „Oskar i pani Róża” – piękna i wzruszająca opowieść dla dzieci i dorosłych.
Cena „Małego Gościa” – 7 zł

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

1. Msza święta sprawowana we wspólnocie Kościoła jest wspaniałą szkołą życia religijnego. W tej szkole sam Chrystus jest Nauczycielem, który dzięki swej miłości ofiaruje się nam każdego dnia podczas Eucharystii. Karmi nas słowem i Chlebem życia, które dają nam siłę potrzebną w pielgrzymce do domu Ojca. Podczas każdej liturgii Bóg przychodzi do nas w swoim słowie, które jest wciąż żywe, „skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca”, każdego człowieka. Starajmy się żyć na co dzień zasłyszanym słowem Bożym, aby w ten sposób przybliżać się do Królestwa Bożego.
2. W tym tygodniu czcimy w liturgii: w poniedziałek – św. Teresę od Jezusa, dziewicę i doktora Kościoła; we wtorek – św. Jadwigę Śląską; w środę – św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa męczennika; w czwartek – św. Łukasza Ewangelistę; w sobotę – św. Jana Kantego, kapłana.
3. Trwa miesiąc październik, miesiąc szczególnej modlitwy różańcowej. Zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy na różańcu w intencjach całego świata i naszych. Niech ta modlitwa różańcowa zjednoczy nas wszystkich w upraszaniu nawrócenia dla świata, dla naszych rodzin i niech ona łączy nas w drodze ku tworzeniu dobra.
4. Dzisiaj Dzień Edukacji Narodowej. Polecajmy Najlepszemu Bogu naszych nauczycieli, wychowawców, katechetów i pedagogów.
5. Dzisiejszymi ofiarami do puszek obdarujemy fundacje Dzieło Nowego Tysiąclecia, która wspiera stypendiami zdolną wiejską młodzież. Obecnie z naszej parafii jest dwóch beneficjentów. Bóg zapłać za ofiary.
6. W przyszłą niedzielę ofiary na tacę zbierane są na rzecz misji.
7. Zbliża się listopad i czas szczególnej modlitwy za naszych zmarłych, W Piśmie świętym znajdujemy słowa, że zbawienną i dobrą sprawą jest modlitwa za naszych zmarłych. Tylko poprzez nasze westchnienie modlitewne możemy im pomagać w jak najszybszym osiągnięciu szczęścia na wieki. Zachęcam do zamawiania mszy św. w intencjach naszych bliskich jak również zamawiania wypominek rocznych i jednorazowych. Tak jak w ubiegłych latach, za wypominki jednorazowe składamy dobrowolną ofiarę, są one czytane podczas sumy na cmentarzu 1 listopada. Wypominki jednorazowe proszę składać na ołtarzu bocznym. Ofiary składane przy okazji wypominków całorocznych niech pozostaną na poziomie ubiegłych lat.
W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in.:
– obrazek Jezusa z Cefalù, który jest oficjalnym wizerunkiem Roku Wiary. Na odwrocie obrazka znajduje się Skład Apostolski do codziennego odmawiania. Obrazek można nosić przy sobie, by przypominał o trwającym Roku Wiary;
– chrześcijanin prześladowany może stracić życie, dyskryminowany może stracić posadę albo jakąś sumę pieniędzy – trudne do wyobrażenia dane o dyskryminacji chrześcijan w Europie;
– dlaczego spotkało to mnie?, dlaczego spotkało to Polskę? – rozmowa z Barbarą Stasiak, wdową po ministrze Władysławie Stasiaku, który zginął w katastrofie smoleńskiej.
MODLITWA ZA SYNOD DIECEZJI PŁOCKIEJ
Ojcze Przedwieczny, Ty w swoim Miłosierdziu mocą Ducha Świętego prowadzisz
i ożywiasz cały Kościół – Oblubienicę Chrystusa. Prosimy Cię, odnów i uświęć przez dzieło 43. Synodu nasz Kościół Płocki. Umocnij biskupów Piotra i Romana, prezbiterów, osoby konsekrowane i wiernych świeckich zaangażowanych w dzieło Synodu. Pozwól odkryć
i zrealizować zamysły Twojej woli w czasach, w których żyjemy. Spraw, aby nowa ewangelizacja w Diecezji Płockiej wydała owoce świętości w życiu osobistym i rodzinnym, parafialnym, zakonnym i społecznym. Niech proces nowej ewangelizacji prowadzi do nawiązania osobistego kontaktu z Jezusem Chrystusem, który żyje w Kościele.
Tylko tam, gdzie Ty jesteś i działasz, Panie, jest nasza przyszłość. Dlatego, ufając Twojej miłości, oddajemy Ci wszystkie nasze zamiary i wysiłki. Wspieraj nas swoją pomocą
i natchnieniem Twego Ducha w dobrym wykorzystaniu czasu Synodu. Prosimy Cię o to, Ojcze, przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Amen.
Maryjo – Gwiazdo Nowej Ewangelizacji, św. Stanisławie Biskupie i Męczenniku, św. Stanisławie Kostko, św. Faustyno, bł. Biskupi Męczennicy Płoccy – módlcie się za nami.

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

SŁOWO BISKUPA PŁOCKIEGO NA ROZPOCZĘCIE ROKU WIARY I XLIII SYNODU DIECEZJI PŁOCKIEJ

Czcigodni Kapłani, Umiłowani Diecezjanie!
W przyszłą niedzielę 14 października rozpoczynamy Rok Wiary, ogłoszony przez Ojca Świętego Benedykta XVI i zwołany przeze mnie XLIII Synod Diecezji Płockiej, którego hasłem są słowa „Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość”.
Rok Wiary stanowił będzie poniekąd naturalne podłoże dla naszego Synodu. Intencją papieża jest, by kolejne miesiące tego Roku rozpaliły w nas łaskę wiary otrzymanej na chrzcie świętym oraz by ci, którzy oddalili się od Kościoła, ponownie odkryli jego piękno. Ufam również, że prace Synodu rozbudzą w naszej wspólnocie diecezjalnej entuzjazm wiary odziedziczonej po przodkach. Mam nadzieję, że pomogą w skutecznym krzewieniu nowej ewangelizacji, a także wskażą nowe drogi i rozwiązania dla duszpasterstwa.
Uroczyste otwarcie Synodu nastąpi w bazylice katedralnej w Płocku, w Godzinie Miłosierdzia. We Mszy św. inaugurującej będziemy prosić o błogosławieństwo Boże dla dzieła Synodu, a następnie w Opactwie Pobenedyktyńskim odbędzie się pierwsza Sesja Plenarna Synodu.
Gorąco Was wszystkich proszę o modlitwę za Synod. Szczególnie zwracam się z tą prośbą do zgromadzeń zakonnych. Proszę również chorych, by ofiarowali swoje cierpienia w intencji owocnego przeżycia Synodu.
Zalecam jednocześnie, by odmawiać w kościołach i kaplicach naszej Diecezji w każdą niedzielę, na sumie, specjalną „Modlitwę z Synod”. Wspierajcie to dzieło także poprzez włączanie się w prace Parafialnych Zespołów Synodalnych.
Powierzam więc Waszej serdecznej pamięci i modlitwom Rok Wiary i rozpoczynający się Synod. Przesyłam serdeczne pozdrowienia z Tumskiego Wzgórza i moje pasterskie błogosławieństwo.

Płock, dnia 4 października 2012 r.
We wspomnienie św. Franciszka z Asyżu Wasz biskup Piotr

1. Dzisiaj w Kościele Katolickim rozpoczyna się 68 Tydzień Miłosierdzia. Zachęcam do modlitwy koronką miłosierdzia. Niech podjęta modlitwa do Bożego Miłosierdzia będzie wyrazem naszej chrześcijańskiej postawy wobec drugiego człowieka oraz zewnętrznym znakiem naszej wiary.
2. W tym tygodniu wspominamy: we wtorek – bł. Wincentego Kadłubka, w sobotę – bł. Honorata Koźmińskiego, kapłana.
3. Wczoraj członkowie i czciciele różańca uczestniczyli w pielgrzymce do sanktuarium w Smardzewie. Dziękuję wszystkim którzy umożliwili dojazd chętnym. Dziękuję panu Wójtowi Bogdanowi za udostępnienie autokaru.
4. Trwa miesiąc październik, miesiąc szczególnej modlitwy różańcowej. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy na różańcu w intencjach całego świata i naszych. Niech ta modlitwa różańcowa zjednoczy nas wszystkich w upraszaniu nawrócenia dla świata, dla naszych rodzin i niech ona łączy nas w drodze ku tworzeniu dobra.
5. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić XII Dzień Papieski. Biskupi proszą m.in. o wsparcie dla powołanej przez Episkopat Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, która otacza opieką wielu stypendystów – uzdolnioną młodzież z uboższych rodzin. Ofiary na ten cel będą zbierane przed kościołem w przyszłą niedzielę.
6. Dnia 14 października obchodzić będziemy Dzień Edukacji. W tym dniu w swoich modlitwach pamiętajmy o naszych nauczycielach.
7. Spotkania dzieci przystępujących do komunii i ich rodziców, oraz kandydatów do bierzmowania w przyszła niedzielę.
8. Spotkanie ministrantów w sobotę o 14.30.
9. Solenizantom i jubilatom rozpoczynającego się tygodnia składam życzenia Bożego błogosławieństwa. Za życzliwość, modlitwę, ofiary duchowe i materialne przekazywane na cele charytatywne i duszpasterskie, wyrażam serdeczną wdzięczność, Bóg zapłać Stanisławowi Brzeszkiewiczowi z Idzikowic za ofiarę 100zł!
W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in.:
– dlaczego Robert Schuman, jeden z założycieli zjednoczonej Europy, może wkrótce zostać ogłoszony błogosławionym?;
– przebudzenie duchowe w Polsce jest faktem, a nie chwytem reklamowym;
– o nowych doktorach Kościoła: św. Hildegardzie z Bingen i św. Janie z Ávila;

Pobliska parafia:
październik 2012
P W Ś C P S N
« wrz   lis »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Archiwa
Kategorie