Archive for grudzień, 2011

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI

1. Pierwszy dzień Nowego Roku to ósmy dzień od Narodzenia Chrystusa. Według prawa żydowskiego każdy nowonarodzony chłopiec miał być tego dnia obrzezany. Wybrano zatem bardzo stosowny, nieprzypadkowy dzień: oktawę Bożego Narodzenia, aby po wyśpiewaniu hymnów dziękczynnych Wcielonemu Słowu, złożyć odpowiedni hołd Jego Świętej Rodzicielce. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi to najstarsze święto maryjne, które w szczególny sposób podkreśla aspekt macierzyństwa Maryi i związane jest z jednym z najstarszych dogmatów Kościoła. Dogmat o Bożym Macierzyństwie Maryi został oficjalnie włączony do kanonu Kościelnego na soborze w Efezie w 431 roku.

2. W nowym roku Pańskim 2012 życzę naszym parafianom obfitości Bożych darów za wstawiennictwem Maryi Świętej Bożej Rodzicielki. Niech Ona wyprasza u Swego Syna dar żywej wiary, nadziei i miłości, a także zdrowia i błogosławieństwa na cały nowy rok. Oby był on czasem łaski i zbawienia oraz doświadczania Bożej dobroci i ludzkiej życzliwości.

3. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Pokoju. W szczególności w dniu dzisiejszym modlimy się o zachowanie pokoju w naszej Ojczyźnie i na całym świecie.

4. Także dzisiaj za odśpiewanie hymnu O Stworzycielu Duchu przyjdź można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

5. W piątek uroczystość Objawienia Pańskiego, zwana w naszej tradycji świętem Trzech Króli. Tego dnia w kościele poświęcimy kadzidło i kredę, którą – zgodnie z dawnym polskim zwyczajem – na drzwiach naszych domostw kreślimy pierwsze litery imion Mędrców ze Wschodu: Kacpra, Melchiora i Baltazara: K + M + B, dodając cyfry bieżącego roku.

Tego dnia jesteśmy zobowiązani, tak jak w każdą niedzielę, do uczestnictwa we mszy św. pod sankcją grzechu ciężkiego.

6. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Kandydatom do bierzmowania przypominam o spowiedzi. Adoracja Najświętszego Sakramentu w piątek przed mszą św. o 14.30.

7. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić święto Chrztu Pańskiego, które kończy liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego. Jest to druga niedziela miesiąca, zapraszam dzieci komunijne i ich rodziców, oraz kandydatów do bierzmowania na spotkania.

8. Trwa wizyta duszpasterska, która jest spotkaniem duszpasterza z jego wiernymi, aby lepiej poznać ich życie duchowe i materialne, a także spotkaniem modlitewnym całej rodziny, dlatego bardzo prosimy, o ile jest to możliwe, aby na kolędzie byli wszyscy domownicy.

W tym tygodniu odwiedzę;

2 I (poniedziałek) 2012 r. godzina 900  –Zaolzie, Idzikowice Kolonia

5 I (czwartek) 2012 r. godzina 900 – Pruszkowo

7 I (sobota) 2012 r. godzina 900 – Bolęcin FUD

9. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej.

ŻYCZENIA BISKUPA PŁOCKIEGO NA ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA

Czcigodni Księża, Drogie Siostry Zakonne, Kochani Diecezjanie!
Pragnę złożyć Wam wszystkim z serca płynące życzenia świąteczne. Niech Boże Dziecię, które narodziło się w Betlejem, błogosławi Wam każdego dnia i będzie źródłem świadectwa życia chrześcijańskiego.
W tym szczególnym dniu Narodzin naszego Zbawiciela modlę się za Was wszystkich
i proszę, by On coraz bardziej czynił nasze wspólnoty, te duże i te małe, domem. Jest to szczególnie ważne w obliczu piętrzących się obecnie trudności. Życzę także, by zbliżający się Nowy Rok 2012 obfitował w dobre, pełne Bożej miłości dni.
Wszystkim z serca błogosławię: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego!
Płock, dnia 15 grudnia 2011 r.
Wasz biskup Piotr

Boże Narodzenie

1. Bóg zawsze jest wierny w wypełnianiu swoich obietnic, które złożył człowiekowi. Dzisiaj sam Bóg przychodzi, aby przemawiać do nas już nie za pośrednictwem proroków, lecz w Osobie umiłowanego Syna. Niech wcielone Słowo zamieszka w naszych sercach, abyśmy byli jego głosem dla innych ludzi.

2. Pamiętajmy także w tych wyjątkowych dniach o naszych zmarłych, ofiarując im dar modlitwy, czego wyrazem niech będą płonące świece na grobach naszych bliskich zmarłych.

3. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: w poniedziałek – św. Szczepana, Pierwszego Męczennika, we wtorek – św. Jana Apostoła i Ewangelistę, w środę – Świętych Młodzianków Męczenników.

4. Rozpoczynają się odwiedziny duszpasterskie parafian, czyli kolęda. W tym tygodniu odwiedzę: 28 XII (środa) 2011 r. godzina 900 – Przepitki i Salomonka

29 XII (czwartek) 2011 r. godzina 900 – Bolęcin wieś

30 XII (piątek) 2011 r. godzina 900 – Jędrzejewo, Kolonia Kuchar

31 XII (sobota) 2011 r. godzina 900 – Sobieski.

Czasem słyszałem sugestię, aby zaplanować terminy całej kolędy i podać je na początku, dzięki czemu łatwiej będzie zaplanować obecność rodziny w domu.

2 I (poniedziałek) 2012 r. godzina 900  –Zaolzie, Idzikowice Kolonia

5 I (czwartek) 2012 r. godzina 900 – Pruszkowo

7 I (sobota) 2012 r. godzina 900 – Bolęcin FUD

9 I (poniedziałek) 2012 r. godzina 900 –Krajęczyn – lewa strona, Podgrabie

12 I(czwartek) 2012 r. godzina 900 –Krajęczyn – prawa strona

13 I (piątek) 2012 r. godzina 900 –Kuchary lewa strona (od Państwa Sokołowskich)

14 I (sobota) 2012 r. godzina 1200Idzikowice (do Państwa Brzeszkiewicz)

16 I (poniedziałek) 2012 r. godzina 900 –Kuchary – prawa strona

17 I (wtorek) 2012 r. godzina 900 –Idzikowice – od cmentarza

18 I (środa) 2012 r. godzina 900 –Królewo  Kolonia

19 I (czwartek) 2012 r. godzina 900 –Królewo – lewa strona  (od Państwa Karczewskich)

20 I (piątek) 2012 r. godzina 900 –Królewo – prawa strona

Chciałbym porozmawiać na temat  naszego uczestnictwa w niedzielnych mszach świętych i w życiu sakramentalnym.

Pan Kościelny będzie chodził z wodą święconą i kredą przede mną, tak jak to było w ubiegłych latach. Ofiary jakie wtedy są składane stanowią wynagrodzenie za Jego codzienną pracę w kościele (sprzątanie, otwieranie, służba w czasie Mszy św.) i na cmentarzu (wywózka i segregacja śmieci, koszenie trawy), prace te wykonuje przez cały rok. Na drzwiach naszych domów po zewnętrznej stronie drzwi piszemy imiona trzech króli. Jest to przyznanie się przed światem, że jesteśmy chrześcijanami, jest to pewnego rodzaju wizytówka, podpis, który nawiązuje do starego testamentu, gdzie Żydzi drzwi swoich domów zaznaczyli krwią baranka paschalnego, która uwolniła ich od śmierci pierworodnych w Egipcie.

Prosiłbym bardzo, aby w czasie kolędy, jeśli będzie to możliwe, rodzina była w komplecie (chcę Was poznać, bo niektórych nadal niestety nie znam), na stole powinny być: krzyżyk, woda święcona, kropidło i świeczki. Dzieci, a szczególnie młodzież proszę o przygotowanie zeszytów z religii, bez usprawiedliwień, że katecheta nie wymaga, albo że pożyczyliście koledze.

Jeśli ktoś będzie miał ochotę mnie czymś poczęstować to proszę nie robić sobie kłopotu z ciastami, gdyż nie jadam słodyczy. W piątki będę wdzięczny za jedzenie postne, ja zgodnie z prawem kościelnym poszczę we wszystkie piątki w roku.

Bardzo proszę o samochód bądź ciągnik z danej miejscowości, w której będę kolędować.

Ofiary składane z racji kolędy są dzielone i przeznaczane na potrzeby naszej Parafii, w części są odprowadzane na pomoc budującym się kościołom, a w części na moje utrzymanie. W tym roku chcę dokonać renowacji ołtarza bocznego i ambony.

5. Dziękuję naszej scholii na czele z panem Organistą za przygotowanie i zaśpiewanie kolęd  przed pasterką i sumą.

6. Bardzo dziękuję za przyozdobienie naszego kościoła na święta Bożego Narodzenia wszystkim zaangażowanym. Bardzo dziękuje za wkład i pracę panu Kościelnemu. Dziękuję też panu Organiście. Choinki do kościoła ofiarował Pan Domański – Bóg zapłać.

7. Po sumie w naszej Parafii pojawi się św. Mikołaj. Zapraszam wszystkie małe dzieci i te chodzące do szkoły podstawowej, aby mogły być obdarowane z wielkości i szczodrobliwości wszystkich naszych wielkodusznych darczyńców. Dziękuję gminom Sochocin i Joniec. Dziękuję za książki firmie wydawniczej GRYF, za ciastka firmie z Płońska KAMAJ. Nasze paczki przygotowali członkowie Caritas. Były też osoby prywatne z Królewa i Krajęczyna, Pruszkowa, Kuchar,  które chcąc zachować anonimowość w swojej dobroci naśladowały św. Mikołaja. Bóg zapłać za włączenie się w tę  akcję.

8. Nie ma Mszy św. o 15.00 w pierwsze święto, natomiast jutro porządek niedzielny.

9. W sobotę ostatni dzień roku, zapraszam na Mszę świętą oraz nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne na godzinę 17.00. Odpust zupełny uzyskuje każdy, kto po spełnieniu zwykłych warunków, pobożnie i publicznie odmówi w ostatni dzień roku hymn Ciebie Boga wysławiamy.

10. Zachęcam do nabywania i czytania Gościa Niedzielnego, który kosztuje 7 zł, gdyż jest numerem podwójnym.

W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in.:

– co ewangeliści wiedzieli, a czego nie wiedzieli o dzieciństwie Jezusa?;

– dlaczego ks. abp Michalik optymistycznie widzi przyszłość Kościoła?;

– z wizytą w Pałacu Apostolskim – miejscu niedostępnym dla turystów.

IV Niedziela Adwentu

1. Coraz intensywniej wykorzystujemy czas, który pozostał nam do uroczystości Bożego Narodzenia. Niech nadzieja spotkania się z przychodzącym Panem przeniknie – w te ostatnie dni – nasze myśli, słowa oraz uczynki. Bóg jest zawsze konsekwentny w realizacji swoich planów. Przez fakt zwiastowania Maryi Bóg wypełnia obietnicę złożoną Dawidowi, któremu obiecał dać wielkiego potomka – Mesjasza. Czy jestem przygotowany, aby godnie przyjąć Zbawiciela, którym jest przychodzący Chrystus?

2. Trwają w kościele msze roratnie. Zapraszamy wszystkich parafian do uczestnictwa w tych mszach. Dziękuję za przygotowanie  kanapek oraz zakup owoców i słodyczy. Serdecznie dziękuję wszystkim, w tym  gminom z Jońca i Sochocina,  za zaangażowanie się w pomoc przy zakupie artykułów do paczek, które dzieci otrzymają w święta.

3. W sobotę wigilia Bożego Narodzenia. Powinna ona być przeżywana według tradycji katolickiej, dlatego przypominam, że potrawy wigilijne są potrawami postnymi, nie powinno mieć miejsca spożywanie alkoholu. Gromadzimy się wokół stołu nakrytego białym obrusem, oznacza to czystość i świętość Dzieciątka i Rodziny, stawiamy dodatkowe nakrycie, które jest znakiem pamięci o naszych zmarłych i podróżnych. Na stole kładziemy Pismo Święte. Wieczerzę rozpoczynamy od znaku krzyża i zapalenia świecy. Następnie najstarsza osoba z rodziny odczytuje fragment Ewangelii o narodzeniu Jezusa (Łk 2, 1-7). Po odczytaniu Ewangelii należy pomodlić się za rodzinę modlitwą Ojcze nasz oraz za naszych zmarłych odmawiając Wieczny odpoczynek. Łamiąc się pobłogosławionym opłatkiem, składamy sobie życzenia.

Pasterka o godzinie 23.00. Idąc do kościoła wcześniej, będziemy mogli oglądać swoisty spektakl oświetleniowy naszego kościoła. Profesjonalnej iluminacji filmowej naszego domu modlitwy  dokona Pan Bogdan Staszewski wraz z dziećmi, którzy odpoczywają na działce w Królewie. Na 20 minut przed pasterką, czyli o 22.40 będziemy mogli śpiewać kolędy i słuchać anielskich głosów naszej scholii. Wspólne kolędowanie będzie miało miejsce również w pierwszy dzień świąt przed sumą, czyli o 10.40. W imieniu Pana Organisty i śpiewających zapraszam.

4. Czekający nas tydzień będzie pracowity, gdyż musimy przygotować dekoracje w kościele. Chcących pomóc zapraszam na piątek na godzinę 9.00 do naszego kościoła. W piątek odbędą się też spotkania opłatkowe. Na godzinę 14.00 zapraszam dzieci i młodzież zaangażowaną w służbę liturgiczną (schola, czytający, ministranci). O godzinie 18.00 chciałbym się spotkać na opłatku z radą parafialną i członkami Caritas – przygotujemy wtedy paczki, które otrzymają dzieci w pierwszy dzień świąt o godzinie 11.00.

5.  Solenizantom i jubilatom rozpoczynającego się  tygodnia składamy życzenia Bożego błogosławieństwa. Za życzliwość, modlitwę, ofiary duchowe i materialne przekazywane na cele charytatywne i duszpasterskie, wyrażamy wszystkim serdeczną wdzięczność, Bóg zapłać!

W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in.:

– o tym jak spowiedź uratowała Teatr Mumio od rozpadu opowiada Jacek Borusiński;

– dodatek specjalny z modlitwą przed Wieczerzą Wigilijną;

– program antywirusowy z filtrem rodzicielskim, chroniącym komputer przed niepożądanymi treściami.

W najnowszym numerze „Małego Gościa”:

– film „Opowieści z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa” – cudowna filmowa baśń z chrześcijańskim przesłaniem dla dzieci i dorosłych

Jednocześnie pragniemy poinformować, że świąteczno-noworoczny „Gość Niedzielny” będzie wydaniem podwójnym. W związku z tym jego cena wyniesie 7 zł.

Orszak Trzech Króli w Płocku

Z okazji Święta Trzech Króli dnia 6 stycznia 2012 r. po raz pierwszy ulicami Płocka przejdzie Orszak Trzech Króli. Będzie to, na wzór opisu w Ewangelii, przejście  królów z orszakiem do stajenki, aby tam złożyć pokłon Dzieciątku Jezus. Wydarzenie służyć będzie uczczeniu święta religijnego, a także promocji wartości chrześcijańskich i wspólnotowych wśród mieszkańców miasta.

Orszak jest organizowany przez Komitet Organizacyjny OTK w Płocku, składający się z liderów płockich organizacji katolickich, przy wsparciu Kurii Diecezjalnej, samorządów lokalnych, Fundacji OTK w Warszawie. W stolicy i innych miastach inicjatywa ta szybko przerodziła się w wielką, miejską imprezę, która gromadzi wielotysięczne tłumy. Mamy nadzieję, że podobnie stanie się również w Płocku. Orszakowi towarzyszyć będzie konkurs i wystawa Rodzinnych Szopek Bożonarodzeniowych.

Płocki Orszak Trzech Króli swoim patronatem objęli: Biskup Płocki Piotr Libera, Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski, Starosta Płocki Michał Boszko, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Orszaku wszystkich mieszkańców Płocka: rodziny z dziećmi, uczniów, pracowników zakładów pracy i instytucji. Rozpocznie się on w piątek
6 stycznia 2012 r. o godz. 12.00
, przy kościele św. Bartłomieja, natomiast zakończy Mszą św. w Bazylice Katedralnej, pod przewodnictwem ks. biskupa Piotra Libery.

III Niedziela Adwentu

1. Mija już połowa Adwentu. Zapytajmy się samych siebie: jak ten czas przeżywamy? Poprzez piękną i bogatą w swą treść liturgię Kościół chce każdemu z nas służyć pomocą. Czy skorzystałem z tej pomocy, czy właściwie wykorzystam rozpoczynające się rekolekcje adwentowe? Czy będzie to czas zatrzymania i głębokiej refleksji nad życiem, które otrzymaliśmy w darze od Boga? Postarajmy się, abyśmy czekali z oczyszczonymi sercami i zapalonymi pochodniami na przyjście Chrystusa do naszych serc w noc wigilijną.

2. Rekolekcje Adwentowe w tym roku poprowadzi w naszej parafii ks. Sławomir Karłowicz. Dziś porządek nabożeństw  niedzielny, natomiast jutro i we wtorek spotkamy się w naszym kościele o : 9.00; 11.00; 17.00. W poniedziałek na godzinę 11.00 zapraszam dzieci, we wtorek osoby samotne, chore. Pozostałe nauki będą ogólne. Obłożnie chorych proszę zapisywać w zakrystii, odwiedzę ich we wtorek po 13.00.

3. W kościele trwają msze roratnie. Zapraszamy na nie wszystkich parafian, szczególnie młodzież i dzieci. W środę jak zwykle dla dzieci kanapki i owoce.

4. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: we wtorek – św. Łucję, w czwartek – św. Jana od Krzyża.

5. Dnia 13 grudnia, tj. we wtorek, obchodzimy kolejną rocznicę wprowadzenia stanu wojennego; w tym dniu pamiętajmy zwłaszcza w naszych modlitwach o niewinnie zamordowanych przez reżim komunistyczny naszych braciach i siostrach.

6. Są jeszcze świece Caritas, które mogą rozświetlić naszą wieczerzę wigilijną i ogrzać potrzebujących pomocy.

7. Solenizantom i jubilatom rozpoczynającego się  tygodnia składamy życzenia Bożego błogosławieństwa. Za życzliwość, modlitwę, ofiary duchowe i materialne przekazywane na cele charytatywne i duszpasterskie, wyrażamy wszystkim serdeczną wdzięczność, Bóg zapłać!

W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in.:

– co to znaczy, że Kościół jest powszechny, jak wyznajemy w Credo? – kolejna katecheza z cyklu „Kocham Kościół”;

– cierpienie rodziny zamordowanego na kopalni „Wujek” Józefa Gizy nie skończyło się wraz z pogrzebem. Siostra i brat zabitego opowiadają, jak przez wiele lat byli nachodzeni i prześladowani przez służbę bezpieczeństwa;

– Robert Friedrich opowiada o nowej płycie „Arki Noego”.

II Niedziela Adwentu

1. Adwent przypomina nam prawdę, że Bóg przyjdzie powtórnie. Czy wtedy, patrząc na nasze życie, będzie mógł powtórzyć okrzyk wypowiedziany po stworzeniu świata: ,,Wszystko jest bardzo dobre”. Nawrócenie dokonuje się we współdziałaniu Boga z człowiekiem. Bóg i człowiek wychodzą naprzeciw siebie. Tak właśnie dokonuje się adwentowa przemiana życia. Nic nie dzieje się na siłę. Bóg nie nawraca człowieka wbrew jego woli. Potrzebne jest współdziałanie. Potrzebne jest otwarcie człowieka na łaskę przebaczenia ofiarowaną przez Boga, który nadchodzi.

3. Zapraszamy do uczestnictwa w adwentowych mszach roratnich wszystkich parafian, szczególnie młodzież i dzieci.

2. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: w środę – św. Ambrożego, w czwartek – Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny.

4. Dzisiaj tradycyjnie w kościołach przeprowadzana jest zbiórka do puszek na „Pomoc Kościołowi na Wschodzie”. Naszej pomocy materialnej i modlitewnej oczekują pasterze, kapłani, siostry zakonne oraz liczne zastępy ludzi spragnionych wiary i miłości do Boga i przyjaźni ludzi. Za dar serca i hojność ofiar Bóg zapłać.

5. Adwent to czas zatrzymania się i głębokiej analizy własnego sumienia. Służy temu czas rekolekcji. Zróbmy wszystko, abyśmy poprzez uczestnictwo w rekolekcjach parafialnych i przyjęcie słowa Bożego i sakramentu pokuty mogli z czystym sercem dzielić się opłatkiem w wigilijny wieczór z naszymi bliskimi, a w naszych sercach i rodzinach panował pokój i Boża miłość. W naszej parafii rekolekcje rozpoczną się w przyszła niedzielę i trwać będą do wtorku włącznie. Porządek nabożeństw w niedzielę będzie tradycyjny, natomiast w poniedziałek i wtorek zapraszam na 9:00, 11:00, 17:00. Będę też odwiedzał chorych, którym nie uda się dotrzeć na rekolekcje. Proszę zgłaszać tych, których odwiedzę 13 grudnie (wtorek).

6. Solenizantom i jubilatom rozpoczynającego się  tygodnia składamy życzenia Bożego błogosławieństwa. Za życzliwość, modlitwę, ofiary duchowe i materialne przekazywane na cele charytatywne i duszpasterskie, wyrażamy wszystkim serdeczną wdzięczność, Bóg zapłać!

W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in.:

– „Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP” na płycie CD – mała teologia maryjna i szkoła modlitwy opartej na Biblii;

– „Nie wyobrażam sobie życia bez Kościoła” – przyznaje dziennikarz Bogdan Rymanowski w rozmowie z „Gościem”;

Pobliska parafia:
grudzień 2011
P W Ś C P S N
« lis   sty »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
Archiwa
Kategorie