Archive for styczeń, 2016

CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA

  1. We wtorek, 2 lutego, obchodzić będziemy święto Ofiarowania Pańskiego, zwane w Polsce świętem Matki Boskiej Gromnicznej. Święto to obchodzone jest w Kościele katolickim prawdopodobnie od IV w. na pamiątkę ofiarowania Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej. Począwszy od IX w. wierni przynoszą do Kościoła świece, które symbolizują Chrystusa – „jedyną światłość prawdziwą, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi” (J 1, 9).
  2. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: w piątek – św. Agatę, dziewicę i męczennicę; w sobotę – świętych Pawła Miki i Towarzyszy, męczenników.
  3. W tym tygodniu przypadają pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
  4. Stroje dla dzieci do komunii można odbierać na plebanii. Za albę dla chłopca trzeba zapłacić 115 zł, dla dziewczynki sukienka kosztuję 155zł i peleryna 45zl., czyli razem 200zł.
  5. Jeśli ktoś nie mógł przyjąć po kolędzie, a ma życzenie wspólnej modlitwy i spotkania to proszę o ustalenia dogodnego terminu.
  6. Solenizantom i Jubilatom rozpoczynającego się tygodnia składam serdeczne życzenia. Za wszelkie dobro duchowe i materialne świadczone naszej parafii Bóg zapłać.

 

W Gościu:

– po co poszli do zakonu? – sześć poruszających historii na ostatni dzień Roku Życia Konsekrowanego.

– jednym z ojców zjednoczonej Europy był Alcide de Gasperi. Każdą ważną decyzję polityczną poprzedzał długą modlitwą. Dziś włoski polityk jest kandydatem na ołtarze;

jaka będzie radiowa Jedynka – pierwsza rozmowa z nowym szefem Programu I Polskiego Radia;

 

TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA

1. W tym tygodniu w liturgii czcimy: w poniedziałek – nawrócenie św. Pawła; we wtorek – świętych Tymoteusza i Tytusa, biskupów; w środę – bł. Jerzego Matulewicza, biskupa; w czwartek – św. Tomasza z Akwinu, kapłana i doktora Kościoła.
2. We wtorek w Kościele katolickim obchodzony jest XVI Dzień Islamu. Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce obchodzony jest od 2001 roku. Ustanowiono go decyzją Konferencji Episkopatu Polski jako dzień modlitw poświęcony islamowi. Organizację ogólnopolskich obchodów powierzono Radzie Wspólnej Katolików i Muzułmanów oraz Komitetowi ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego KEP.
3. W przyszłą niedzielę po mszy św. o godz. 11.00 odbędzie się drugi Bieg Powstania Styczniowego w trakcie którego będzie kwesta przez wolontariuszy PCK na potrzeby rehabilitacyjne dla Marii Kozłowskiej.
4. Solenizantom i Jubilatom rozpoczynającego się tygodnia składam serdeczne życzenia. Za wszelkie dobro duchowe i materialne świadczone naszej parafii Bóg zapłać.
5. Stroje dla dzieci do komunii są już do odebrania na plebanii. Za albę dla chłopca trzeba zapłacić 115 zł, dla dziewczynki sukienka kosztuję 155zł i peleryna 45zl., czyli razem 200zł.
6. Dobiegła końca wizyta kolędowa. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, życzliwą atmosferę, ofiary. Nie wszystkie rodziny miały możliwość przyjęcia mnie wraz z mieszkańcami danej miejscowości, można teraz zaproponować taką wizytę indywidualnie.
W Gościu:
– O zaletach stałego konfesjonału, gdzie można spokojnie, bez pośpiechu porozmawiać i szczerze wyznać grzechy;
– o polskim księdzu, który założył największy dziś szpital okulistyczny w Chinach;
– specjalny dodatek „Gest na miarę epoki” poświęcony wymianie listów pomiędzy episkopatami Polski i Niemiec w 1965 roku: To wtedy padły słynne słowa: „Wybaczamy i prosimy o wybaczenie”.
W Małym Gościu Niedzielnym
– wyjątkowa ramka na obrazek lub zdjęcie, którą własnoręcznie można ozdobić.
A także:
– głaskała tygrysa i przytulała krokodyla. O reporterce Neli, która w wieku dziesięciu lat ma już za sobą kilka podróży dookoła Ziemi;
– plakat z Lionelem Messim, zwycięzcą plebiscytu „Złota Piłka 2016”.

KOMUNIKAT BISKUPA PŁOCKIEGO DO DUCHOWIEŃSTWA I WIERNYCH DIECEZJI PŁOCKIEJ O NOMINACJI NOWEGO BISKUPA POMOCNICZEGO

W dniu 23 stycznia 2016 roku Nuncjatura Apostolska w Warszawie podała do wiadomości, że Ojciec Święty Franciszek mianował księdza prałata dr. Mirosława Milewskiego biskupem pomocniczym Diecezji Płockiej, przydzielając mu stolicę tytularną Villanova. Za tę decyzję jestem Ojcu Świętemu ogromnie wdzięczny.
Ksiądz Biskup Nominat pochodzi z parafii św. Franciszka z Asyżu w Ciechanowie. Urodził się 26 lutego 1971 roku. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku i w roku 1997 przyjął święcenia prezbiteratu z rąk arcybiskupa Zygmunta Kamińskiego. Następnie pracował jako wikariusz w parafii św. Józefa w Zakroczymiu. W roku 1998 został skierowany na studia specjalistyczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, zwieńczone uzyskaniem doktoratu z socjologii. Po powrocie ze studiów pracował w Kurii Diecezjalnej a następnie w roku 2005 podjął pracę wykładowcy i wychowawcy w płockim seminarium duchownym. Przez rok był również dyrektorem Soborowego Studium Teologiczno-Pastoralnego. W roku 2008 powierzyłem księdzu Milewskiemu obowiązki kanclerza Kurii i mianowałem go wikariuszem generalnym Diecezji Płockiej. Przez kilka lat był także wykładowcą na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Dewizą biskupią nowego biskupa pomocniczego diecezji płockiej są słowa Nolite timere (Nie lękajcie się), zaczerpnięte z Ewangelii według św. Mateusza 17,7.
Święceń biskupich udzielę Biskupowi Nominatowi w sobotę, 27 lutego 2016 r. o godz. 11.00, w bazylice katedralnej w Płocku. Współkonsekratorami będą natomiast Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski i Ksiądz Arcybiskup Celestino Migliore Nuncjusz Apostolski w Polsce. Serdecznie zapraszam do udziału w tej uroczystości duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich Diecezji Płockiej.
Otoczmy Księdza Biskupa Nominata modlitwą, prosząc o moc Ducha Świętego, aby sprostał zadaniom, jakie Pan przed nim postawi. Naszą modlitwę złóżmy w macierzyńskie dłonie Najświętszej Maryi Panny, Jasnogórskiej Królowej, która nawiedza wspólnoty naszej diecezji.
Płock, dnia 23 stycznia 2016 roku                                                                         † Piotr Libera         Biskup Płocki

DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA

1. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: we wtorek – św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa; w czwartek – św. Agnieszkę, dziewicę i męczennicę.
2. Dzisiaj przypada Dzień Judaizmu w Kościele katolickim. Jego celem jest rozwój dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, a także modlitwa i refleksja nad związkami obu religii.
3. Jutro, tj. 18 stycznia, rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Zjednoczenie Chrześcijaństwa i potrwa do 25 stycznia br. W naszych modlitwach prośmy Boga o łaskę jak najszybszego zjednoczenia chrześcijan, aby wspólnie jednym głosem chwalili Boga i byli Mu wierni.
4. Trwa wizyta duszpasterska rodzin, tak zwana kolęda. Wizyta duszpasterska to spotkanie duszpasterza ze swoimi parafianami, aby lepiej poznać ich życie duchowe i materialne. To również spotkanie modlitewne całej rodziny, dlatego bardzo prosimy, aby na kolędzie, o ile jest to możliwe, byli wszyscy domownicy.
18 I (poniedziałek) Idzikowice od strony Królewa
19 I (wtorek) Królewo Kolonia
22 I (piątek) Królewo lewa strona od państwa Karczewskich
23 I (sobota) Królewo prawa strona
5. W czwartek tego tygodnia Dzień Babci, a w piątek Dzień Dziadka. Pamiętajmy w indywidualnych modlitwach o naszych babciach i dziadkach, którym tak wiele zawdzięczamy.
6. W przyszłą niedzielę po mszy św. o godz. 11.00 odbędzie się drugi Bieg Powstania Styczniowego w trakcie którego będzie kwesta przez wolontariuszy PCK na potrzeby rehabilitacyjne dla Marii Kozłowskiej.
7. Solenizantom i Jubilatom rozpoczynającego się tygodnia składam serdeczne życzenia. Za wszelkie dobro duchowe i materialne świadczone naszej parafii Bóg zapłać.
W Gościu:
– Kto otrzyma, a kto nie otrzyma 500 złotych na dziecko? Jakie są faktyczne założenia projektu 500+ oraz jaki jest podstawowy cel programu?
– Bóg jest czuły i „gotowy przyjąć każdego, kto pragnie wykonać choć jeden krok w stronę domu”. O najnowszym wywiadzie papieża Franciszka, który prostym językiem mówi o miłosierdziu Boga;
– dlaczego Żydzi ciągle płaczą pod ścianą nieistniejącej od prawie dwóch tysięcy lat świątyni jerozolimskiej?;

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

1. Dziś po mszy św. o godz. 9.00 spotkanie z dziećmi, natomiast po 15.00 z kandydatami do bierzmowania.
2. Trwa wizyta duszpasterska, która jest spotkaniem duszpasterza z jego wiernymi, aby lepiej poznać ich życie duchowe i materialne, a także spotkaniem modlitewnym całej rodziny, dlatego bardzo proszę, aby na kolędzie byli obecni – o ile jest to możliwe – wszyscy domownicy.
W tym tygodniu odwiedzę:
11 I (poniedziałek) Kuchary prawa strona
12 I (wtorek) Krajęczyn od Podgrabia
15 I (piątek) Krajęczyn prawa strona
16 I (sobota) Idzikowice do państwa Brzeszkiewicz
3. Dnia 17 stycznia obchodzić będziemy Dzień Judaizmu. Dzień Judaizmu w Kościele katolickim jest jedną z inicjatyw Episkopatu Polski. Został ustanowiony przez Episkopat Polski w 1997 r. Jego celem jest rozwój dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, a także modlitwa i refleksja nad związkami obu religii.
4. Od poniedziałku rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który trwać będzie od 18 do 25 stycznia.
5. Solenizantom i Jubilatom rozpoczynającego się tygodnia składam serdeczne życzenia. Za wszelkie dobro duchowe i materialne świadczone naszej parafii Bóg zapłać.
W Gościu:
– Film na DVD „Faustyna”, oparty na „Dzienniczku” świętej siostry Faustyny Kowalskiej, kanonizowanej 30 kwietnia 2000 r. przez Jana Pawła II, ze wspaniałą kreacją Doroty Segdy i muzyką Wojciecha Kilara.
– o tym, jak dwunastu najbogatszych mieszkańców Bielska-Białej odwiedziło dwanaście najbiedniejszych rodzin.
– dlaczego mała rzeka, jaką jest Jordan, miała i nadal ma ogromne znaczenie?

DRUGA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

1. W środę przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, zwana w naszej tradycji świętem Trzech Króli. Tego dnia w kościele poświęcimy kadzidło i kredę, którą – zgodnie z dawnym polskim zwyczajem – na drzwiach naszych domostw kreślimy pierwsze litery imion mędrców ze Wschodu: Kacpra, Melchiora i Baltazara: C+M+B, dodając cyfry Roku Pańskiego, ale co tłumaczymy również jako prośbę, aby Chrystus błogosławił nasz dom: Christus mansionem benedicat. Dzieci z naszego przedszkola o godzinie 11.00 przedstawią jasełka.
2. Trwa wizyta duszpasterska, która jest spotkaniem duszpasterza z jego wiernymi, aby lepiej poznać ich życie duchowe i materialne, a także spotkaniem modlitewnym całej rodziny, dlatego bardzo proszę, aby na kolędzie byli obecni – o ile jest to możliwe – wszyscy domownicy. W tym tyg. odwiedzę:
4 I (poniedziałek) Pruszkowo
5 I (wtorek) Jędrzejewo i Kolonia Kuchar
8 I (piątek) Zaolzie i Kolonia Idzikowice
9 I (sobota) Kuchary lewa strona od państwa Sokołowskich
3. Dziś mieszkańców Bolęcina na sumie o godz. 11.00 przyjmą obraz Matki Bożej Częstochowskiej.
4.W przyszłą niedzielę obchodzimy święto Chrztu Pańskiego. Jest to też druga niedziela miesiąca, więc są spotkania z dziećmi komunijnymi i młodzieżą do bierzmowania.
5. Solenizantom i Jubilatom rozpoczynającego się tygodnia składam serdeczne życzenia. Za wszelkie dobro duchowe i materialne świadczone naszej parafii Bóg zapłać.

W Gościu:
– Od 8 grudnia ubiegłego roku w sądach kościelnych obowiązują nowe przepisy w procesach o nieważność małżeństwa. Doniesienia mediów, w których mało kto rozumie specyfikę kanonicznych procesów, mogą powodować dezorientację. Dowiedz się czego naprawdę dotyczy reforma papieża Franciszka.
– cały czas mówił o sobie, a tak naprawdę opowiadał o Jezusie. Osiem opowiadań o zmarłym 21 grudnia ojcu Janie Górze.
– przychodzi we śnie i mówi, co robić w trudnej sytuacji. Święty uśmiechu, Gabriel Possenti nigdy nie odmawia pomocy.

ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY

1. Święta Rodzina jest dla nas wzorem życia opartego na miłości i wzajemnym zaufaniu. Jest przykładem dla wielu małżeństw, że mimo wszelkich trudności i problemów, warto po raz kolejny zaufać i przebaczyć, aby znów budować Bożą rodzinę. Podczas tej Mszy świętej prosiliśmy za wszystkie polskie rodziny, aby mimo różnych trudności zawsze były Bogiem silne. Prośmy również każdego dnia w naszych prywatnych modlitwach o dar pojednania i przebaczenia dla rodzin skłóconych i rozbitych, aby na nowo wróciły na drogę wzajemnej miłości i swoim życiem naśladowali rodzinę z Nazaretu.
2. W czwartek zakończenie roku 2015. Zapraszam na specjalne nabożeństwo z tej okazji na godzinę 16.00. Zechciejmy przyjść i podziękować Bogu za wszystko, czego doświadczyliśmy dzięki jego Opatrzności w tym mijającym roku 2015.
3. W piątek uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki; msze święte w tym dniu są trzy jak w każdą niedzielę, jednak o innych godzinach 11.00, 15.00 i 17.00. Jest to pierwszy piątek miesiąca, adoracja Najświętszego Sakramentu o 16.30.
4. W tym tygodniu w liturgii czcimy ponadto: w poniedziałek – Świętych Młodzianków Męczenników; we wtorek – św. Tomasza Becketa, biskupa męczennika; w sobotę – świętych Bazylego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła.
5. Rozpocznę wizytę duszpasterską rodzin, zwaną kolędą. Jest to spotkanie duszpasterza z jego wiernymi, aby lepiej poznać ich życie duchowe i materialne. To również spotkanie modlitewne całej rodziny, dlatego bardzo prosimy, aby na kolędzie – o ile jest to możliwe – byli wszyscy domownicy.
W tym tygodniu odwiedzę:
29 XII ( wtorek) Przepitki, Salomonka i domy po drodze w Królewie
30 XII (środa) Bolęcin wieś
31 XII (czwartek) Sobieski
2 I (sobota) Bolęcin FUD
6. Chciałbym rozmawiać na temat naszej wiary, która wyraża się miedzy innymi w praktykach religijnych, o peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w naszych domach, o Światowych Dniach Młodzieży. Pan kościelny będzie chodził z wodą święconą, kredą i kadzidłem, tak jak to było w ubiegłych latach. Ofiary jakie wtedy są składane stanowią wynagrodzenie za Jego codzienną pracę w kościele. Na drzwiach naszych domów po zewnętrznej stronie drzwi piszemy imiona trzech króli. Jest to przyznanie się przed światem, że jesteśmy chrześcijanami. Prosiłbym bardzo, aby w czasie kolędy, jeśli będzie to możliwe, rodzina była w komplecie. Na stole powinny być: krzyżyk, woda święcona, kropidło i świeczki. Dzieci, a szczególnie młodzież proszę o przygotowanie zeszytów z religii.Jeśli ktoś będzie miał ochotę mnie poczęstować to będę wdzięczny. W piątki proszę o jedzenie postne, gdyż zgodnie z prawem kościelnym poszczę we wszystkie piątki w roku. Bardzo proszę o samochód na godzinę 9.00 z miejscowości, w której będę kolędować. Ofiary składane z racji kolędy są dzielone i przeznaczane na potrzeby naszej Parafii, w części są odprowadzane na pomoc budującym się kościołom, a w części na moje
7. Solenizantom i Jubilatom rozpoczynającego się tygodnia składam serdeczne życzenia. Za wszelkie dobro duchowe i materialne świadczone naszej parafii Bóg zapłać.

Pobliska parafia:
styczeń 2016
P W Ś C P S N
« gru   lut »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Archiwa
Kategorie