Archive for październik, 2013

XXX niedziela zwykła


1. W tym tygodniu w liturgii czcimy: w poniedziałek – świętych Apostołów Szymona i Judę Tadeusza; w piątek – Wszystkich Świętych; w sobotę – wszystkich wiernych zmarłych.

2. Dzisiaj obchodzimy uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła własnego. Świątynia jest znakiem Boga i miejscem naszego z Nim spotkania, w której Bóg udziela nam swoich darów: wysłuchuje modlitw, obdarza miłosierdziem i karmi Ciałem swego zmartwychwstałego Syna. Jest ta świątynia także znakiem naszej wiary i naszym wspólnym domem, gdzie spotykamy się, by wyznać wiarę i odnaleźć siebie jako Kościół – żywą świątynię Boga. Jak wielka to łaska, że mamy świątynię, że możemy się w niej modlić i przyjmować sakramenty. Dbajmy o ten widzialny znak Bożej miłości do grzesznych. Ożywiajmy tę świątynię swoją obecnością i wspierajmy swymi ofiarami. Przede wszystkim pamiętajmy jednak, że nasze serca są żywą świątynią Boga.

3.W piątek  uroczystość Wszystkich Świętych. Msza święta w naszym kościele będzie o godzinie 9.00.  Na cmentarzu suma z procesją za wszystkich bliskich zmarłych rozpocznie się o godzinie 11.00. Pamiętajmy, że tego dnia jesteśmy zobowiązani do uczestniczenia w pełnej mszy św., jak w każdą niedzielę i święta. Naszym zmarłym potrzebna jest modlitwa, a nie widoczne znaki dla ludzi, którymi są kwiaty i znicza. Obserwując zachowanie na cmentarzach, można dostrzec, że ogromna cześć jest tylko turystami stawiającymi sobie za cel bycie na cmentarzu, niestety, nie zastanawiając się nad sensem swojej obecności.  Zapraszam do gorliwej modlitwy, sposobnością będzie również różaniec na naszym cmentarzu o godzinie 17.00.

4.Ochotnicza Straż z Idzikowic  będzie kierować ruchem przy naszym cmentarzu.  Proszę o stosowanie się do ich wskazówek. Samochody zostawiamy na parkingu koło organistówki. Przy cmentarzu możemy zatrzymać się by wysadzić pasażerów mających kłopoty z przemieszczaniem się.

5.W sobotę Dzień Zaduszny. Wszyscy wierni w tym dniu  mogą uzyskać jeden raz odpust zupełny, który mogą ofiarować za zmarłych. Wierni mogą również uzyskać odpust zupełny każdego dnia od 1 do 8 listopada przez pobożne nawiedzenie cmentarza grzebalnego i pomodlenie się, choćby w myślach za zmarłych. 2 listopada na mszy św. o 17.00 będziemy się modlić za wszystkich zmarłych od listopada zeszłego roku. Przypomnimy sobie tych, którzy  od nas odeszli zapalając znicze, które ktoś z najbliższej rodziny zmarłego zaniesie na cmentarz w procesji, podczas której będziemy odmawiać różaniec.

6.Wypominki jednorazowe składamy na bocznym ołtarzu, roczne zapisujemy w zakrystii lub kancelarii. Można zamawiać też mszę św. na przyszły rok.

7.W zeszłą niedzielę liczyliśmy wiernych będących na mszach świętych. Od kilku lat obecność utrzymuję się na nie zmienionym poziomie i jest nas około 550 osób, ostatnio było 544:  kobiet 313 i mężczyzn 231. Spadła jednak drastycznie ilość osób przyjmujących Komunię św. gdyż tego dnia Pana Jezusa do serc przyjęło tylko 82 kobiety i 21 mężczyzn.

8. Dziękuję bardzo panu Tomaszowi Bogdanowiczowi z Pruszkowa za podarowanie ławek szkolnych i krzeseł z których będzie utworzona sala katechetyczna.

9.Solenizantom i jubilatom rozpoczynającego się  tygodnia składam życzenia Bożego błogosławieństwa. Za życzliwość, modlitwę, ofiary duchowe i materialne przekazywane na cele charytatywne i duszpasterskie, wyrażam serdeczną wdzięczność, Bóg zapłać!

W najnowszym Gościu Niedzielnym

Co powiedział, a czego nie powiedział ks. arcybiskup Józef Michalik – o krzywdzących oskarżeniach kierowanych pod adresem przewodniczącego polskiego episkopatu.

– o nieufności wobec najczystszych gestów przytulenia, czy pogłaskania po głowie. Nieufność ta nie pochodzi od Anioła Stróża, ale od Złego;

– relacja z katowickiego „Spodka”, gdzie pięciuset artystów wystawiło dla siedmiotysięcznej publiczności widowisko o św. Franciszku z Asyżu.

SŁOWO BISKUPA PŁOCKIEGO DO WIERNYCH PO ZAKOŃCZENIU DIECEZJALNEJ PIELGRZYMKI WIARY DO ZIEMI ŚWIĘTEJ

 

Umiłowani Diecezjanie!

Dobiegło końca nasze ośmiodniowe pielgrzymowanie po Ziemi Świętej, które rozpoczęliśmy 15 października we wspomnienie św. Teresy od Jezusa. Było to jedno z najważniejszych wydarzeń w kończącym się Roku Wiary w naszym Kościele lokalnym. Zachęceni przed rokiem przez Ojca Świętego Benedykta XVI, udaliśmy się do miejsc szczególnie związanych z dziejami zbawienia, poniekąd do korzeni chrześcijańskiej wiary. Jako reprezentanci całego Kościoła Płockiego wyruszyliśmy do ziemskiej ojczyzny Jezusa, by dziękować za łaskę wiary minionych pokoleń żyjących na mazowieckiej ziemi, by prosić o dalsze trwanie we wierze ojców, ale też przepraszać za nasze niewierności.

Kapłani, klerycy, osoby życia konsekrowanego, małżonkowie i przedstawiciele ludzi młodych naszej diecezji z wielkim wzruszeniem i wdzięcznością wobec Pana dziejów, dotykali miejsc w których żył i po których chodził Jezus Chrystus, poczynając od Groty Narodzenia w Betlejem, a na Wieczerniku, Golgocie oraz Bazylice Grobu Pańskiego kończąc. W Jerozolimie odprawiliśmy nabożeństwo drogi krzyżowej, podążając za Jezusem Via Dolorosa. Z sercem przepełnionym miłością stąpaliśmy po śladach Maryi, Matki Zbawiciela: Nazaret, Ain Karem, Betlejem, Kana Galilejska. Wspominając chrzest Jezusa i nasz własny zanurzyliśmy stopy w wodach Jordanu, odnawiając złożone przed laty przyrzeczenia chrzcielne. Wreszcie w Hebronie nawiedziliśmy groby patriarchów Abrahama, Jakuba, Izaaka.

Uczestniczący w pielgrzymce kapłani, siostry zakonne, wdowy konsekrowane i małżonkowie, niejako w imieniu swoich wspólnot z głęboka wiarą i wzruszeniem ponowili gotowość służenia Bogu w duchu Ewangelii. Na każdym kroku naszego pątniczego szlaku towarzyszyła nam główna intencja pielgrzymki: O pokój na Bliskim Wschodzie i solidarność z prześladowanymi tam chrześcijanami. Oprócz zanoszonych modłów, staraliśmy się w miarę naszych możliwości wesprzeć także materialnie wyznawców Chrystusa żyjących w Palestynie i Izraelu.

Dni pielgrzymowania diecezjalnego wypełnione Eucharystią, medytacją słowa Bożego, wspólną liturgią godzin, adoracją, różańcem, koronką do Bożego Miłosierdzia i pobożnym śpiewem, dobiegły kresu. Ufamy, że głębokie przeżycia tych dni będą owocowały w przyszłości w naszym życiu indywidualnym i wspólnotowym. Utrudzeni, ale bardzo szczęśliwi z niezwykłej łaski, jaką była dla nas wszystkich Diecezjalna Pielgrzymka Wiary do Ziemi Świętej, dzielimy się z wami, Siostry i Bracia, naszą radością. Byliście bowiem każdego dnia obecni w naszych modlitwach i prośbach zanoszonych do Boga Ojca, przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Nasza radość płynąca z tego pielgrzymowania i łaska, której doświadczyliśmy, niech staną się zatem i waszym udziałem.

Ze Wzgórza Tumskiego,

23 października 2013 roku                                                                                         Wasz biskup Piotr

XXIX niedziela zwykła


1. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: w poniedziałek – bł. Jakuba Strzemię, biskupa; we wtorek – bł. Jana Pawła II, papieża.

2. Trwa październik, miesiąc szczególnej modlitwy różańcowej. Niech modlitwa różańcowa zjednoczy nas wszystkich w upraszaniu nawrócenia dla świata, dla naszych rodzin i niech ona łączy nas w pomnażaniu dobra.

3. Dziś  odbywa się ogólnopolskie liczenie wiernych, którzy są w kościele i tych którzy przystąpią do Komunii Świętej.

4. Dziś przeżywamy Niedzielę Misyjną. Naszą modlitwą i ofiarami złożonymi na tacę wesprzemy misje.

5. Zbliża się listopad i czas szczególnej modlitwy za naszych zmarłych, W Piśmie Świętym znajdujemy słowa, że zbawienną i dobrą sprawą jest modlitwa za naszych zmarłych. Tylko poprzez nasze westchnienie modlitewne możemy im pomagać w jak najszybszym osiągnięciu szczęścia wiecznego. Zachęcam do zamawiania mszy św. w intencjach naszych bliskich,  jak również do zamawiania wypominek rocznych i jednorazowych. Tak jak w ubiegłych latach, za wypominki jednorazowe składamy dobrowolną ofiarę, są one czytane podczas sumy na cmentarzu 1 listopada. Wypominki jednorazowe proszę składać na ołtarzu bocznym. Wypominki całoroczne proszę zgłaszać do mnie w zakrystii, bądź kancelarii.

6. Msza na cmentarzu 1 listopada będzie jak zawsze o godzinie 11.00. Samochody proszę parkować koło organistówki. Bardzo proszę strażaków z Idzikowic o zorganizowanie parkingu i pokierowanie ruchem.

7. Porządkujących groby na cmentarzu bardzo proszę o segregację śmieci.

8. Solenizantom i jubilatom rozpoczynającego się  tygodnia składam życzenia Bożego

błogosławieństwa. Za życzliwość, modlitwę, ofiary duchowe i materialne przekazywane na

cele charytatywne i duszpasterskie, wyrażam serdeczną wdzięczność, Bóg zapłać!

W najnowszym Gościu Niedzielnym

W roku 2012 polskie sądy wydały 615 prawomocnych wyroków z tytułu pedofilii. Jeżeli wśród skazanych byli duchowni, to zapewne stanowili oni wąski margines. Dlaczego zatem głośno jest tylko o księżach?

– o katolickiej zakonnicy, która opracowała wiarygodny raport na temat użycia broni chemicznej w Syrii;

– pierwszy zwołany przez papieża Franciszka synod zostanie poświęcony rodzinie, a nie – jak sugerowały media całego świata – reformie Kurii Rzymskiej.

W Małym Gościu Niedzielnym

– o Skautach Europy, którzy – jak co roku – wędrują do sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego w Nowej Słupni;

– specjalny dodatek – kalendarz na 2014 rok z najciekawszymi zdjęciami, jakie ukazały się na łamach „Małego Gościa”.

XXVIII niedziela zwykła


1. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: we wtorek – św. Teresę od Jezusa, dziewicę, doktora Kościoła; w środę – św. Jadwigę Śląską; w czwartek – św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika; w piątek – św. Łukasza Ewangelistę.

2. W dzisiejszą niedzielę obchodzimy Dzień Papieski. Tegoroczny, XIII Dzień Papieski z polecenia Konferencji Episkopatu Polski, obchodzimy pod hasłem: „Jan Paweł II – Papież dialogu”. Biskupi proszą m.in. o wsparcie dla powołanej przez Episkopat Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, która otacza opieką wielu stypendystów – uzdolnioną młodzież z uboższych rodzin.

3. Jutro Dzień Edukacji Narodowej. Polecajmy Najlepszemu Bogu naszych nauczycieli, wychowawców, katechetów i pedagogów.

4. Trwa październik, miesiąc szczególnej modlitwy różańcowej. Niech ta modlitwa różańcowa zjednoczy nas wszystkich w upraszaniu nawrócenia dla świata, dla naszych rodzin i niech ona łączy nas w pomnażaniu dobra. Wczoraj ponad 30 członków Kół Żywego Różańca uczestniczyło w spotkaniu modlitewnym w Smardzewie.

6. Za tydzień Niedziela Misyjna. Naszą modlitwą i ofiarami złożonymi na tacę wesprzemy misje.

7. W przyszłą niedzielę odbędzie się ogólnopolskie liczenie wiernych, którzy będą w kościele i tych którzy przystąpią do Komunii Świętej.

8. Dziś spotkania z dziećmi komunijnymi i kandydatami do bierzmowania.

9.Solenizantom i jubilatom rozpoczynającego się  tygodnia składam życzenia Bożego

błogosławieństwa. Za życzliwość, modlitwę, ofiary duchowe i materialne przekazywane na

cele charytatywne i duszpasterskie, wyrażam serdeczną wdzięczność, Bóg zapłać!

W najnowszym Gościu Niedzielnym

Franciszek jako kolejny już papież poświęci świat Niepokalanemu Sercu Maryi. Jakie jest znaczenie tego aktu i dlaczego się go powtarza?

– czy popularny w USA serial „Biblia”, który wkrótce będzie emitowany w Polsce, powtórzy sukces „Pasji” Mela Gibsona;

– relacja z dramatycznych wydarzeń na Lampedusie, włoskiej wyspie, na którą próbują dopłynąć emigranci z Afryki, ginąc często w wodach Morza Śródziemnego.

XXVII niedziela zwykła


1. W sobotę 12 października odbędzie się pielgrzymka Kół Żywego Różańca do sanktuarium w Smardzewie. Początek o godzinie 10.00 powrót około 14.00. Proszę, aby jeśli to możliwe, z każdej róży pojechało po pięciu członków. Wyjazd indywidualnie samochodami. Proszę zgłosić, jeśli ktoś niemiałby czym pojechać, zorganizuję transport. Zelatorki proszę o informację ile osób pojedzie, gdyż trzeba zakupić odpowiednią ilość pączków i przygotować herbatę.

2. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: w poniedziałek –Najświętszą Maryję Pannę Różańcową, w środę – bł. Wincentego Kadłubka.

3. W przyszłą niedzielę obchody Dnia Papieskiego. Tegoroczny XIII Dzień Papieski, z polecenia Konferencji Episkopatu Polski, będziemy obchodzili pod hasłem: „Jan Paweł II – Papież dialogu”. Zgłębianie papieskiego nauczania na ten temat, w łączności z ojcem świętym Franciszkiem, w klimacie modlitwy i pogłębionej refleksji, może przynieść poprawę umiejętności twórczego spotkania ludzi odmiennych poglądów czy wyznawanej wiary, ludzi głęboko religijnych i szczerze poszukujących Boga. Promowany wielokrotnie przez Jana Pawła II dialog, wydaje się zadaniem jak najbardziej aktualnym. Biskupi proszą m.in. o wsparcie dla powołanej przez Episkopat Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, która otacza opieką wielu stypendystów – uzdolnioną młodzież z uboższych rodzin.

4. Trwa październik, miesiąc szczególnej modlitwy różańcowej. Niech modlitwa różańcowa zjednoczy nas wszystkich w upraszaniu nawrócenia dla świata, dla naszych rodzin i niech ona łączy nas w pomnażaniu dobra.

5. Dziś zbiórką do puszek wesprzemy naród Syryjski ogarnięty wojną. Jest to odpowiedź na apel papieża Franciszka.

6. W sakramentalny związek małżeński mają zamiar wstąpić Krzysztof Piotr Kręcicki, kawaler zamieszkały w Woinie i Katarzyna Szuper, panna zamieszkała w Kucharach Żydowskich.  Znających ewentualne przeszkody proszę o poinformowanie.

7. Przyszła niedziela jest drugą w  miesiącu. Zapraszam na spotkanie po mszy św. o 9.00 uczniów klas IV, a po 15.00 gimnazjalistów klas III.

W najnowszym Gościu Niedzielnym:

-dodatek specjalny z pełną treścią wywiadu udzielonego przez Papieża Franciszka pismom jezuickim, o którym w ostatnim czasie było bardzo głośno w mediach. O wywiadzie można powiedzieć, że mało kto go czytał, a wszyscy komentowali.

– nowenna pompejańska, która przeżywa w Polsce renesans. Dzięki jej odmawianiu, jak obiecała Maryja, dzieją się cuda;

– posłowie odrzucili obywatelski wniosek zabraniający zabijania chorych dzieci. Kto głosował za, a kto przeciw i kto był agresywny w czasie dyskusji?

 

XXVI niedziela zwykła

 

1. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: w poniedziałek – św. Hieronima, kapłana i doktora Kościoła; we wtorek – św. Teresę od Dzieciątka Jezus, dziewicę, doktora Kościoła; w środę – Aniołów Stróżów, w piątek – św. Franciszka z Asyżu.

2. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź o 16.30.

3. We wtorek rozpoczyna się październik i nabożeństwa różańcowe. Błogosławiony Jan Paweł II napisał: „Różaniec to moja ulubiona modlitwa! Taka wspaniała modlitwa! Wspaniała w jej prostocie i jej głębi. W tej modlitwie powtarzamy po wielokroć słowa, które Dziewica Maryja usłyszała od Archanioła i od swej kuzynki, Elżbiety. Na tle słów: «Zdrowaś Maryja» dusza uzmysławia sobie zasadnicze wydarzenia (tajemnice) z życia Jezusa Chrystusa… Modlitwa tak prosta i tak bogata. Z głębi mojego serca zachęcam wszystkich do jej odmawiania”. W naszym kościele różaniec będzie odmawiany o 16.30 w dni powszednie. W niedzielę, jak dotychczas, o 14.30. Zapraszam do licznego odmawiania różańca w naszym kościele jak i indywidualnie w towarzystwie naszych najbliższych. Dzieci będą otrzymywać pamiątki obecności na różańcu w formie puzzli składających się z 30 części. Może i w tym roku uda się nam wyjechać na jakąś wycieczkę?

4. W sakramentalny związek małżeński mają zamiar wstąpić Krzysztof Piotr Kręcicki, kawaler zamieszkały w Woinie i Katarzyna Szuper, panna zamieszkała w Kucharach Żydowskich.  Znających ewentualne przeszkody proszę o poinformowanie.

5. W sobotę 12 października odbędzie się pielgrzymka Kół Żywego Różańca do sanktuarium w Smardzewie. Początek o godzinie 10.00 powrót około 14.00. Proszę, aby jeśli to możliwe, z każdej róży pojechało po pięciu członków. Wyjazd indywidualnie samochodami. Proszę zgłosić, jeśli ktoś niemiałby czym pojechać, zorganizuję transport. Zelatorki proszę o informację ile osób pojedzie, gdyż trzeba zakupić odpowiednią ilość pączków i przygotować herbatę.

6. Solenizantom i jubilatom rozpoczynającego się  tygodnia składam życzenia Bożego

błogosławieństwa. Za życzliwość, modlitwę, ofiary duchowe i materialne przekazywane na

cele charytatywne i duszpasterskie, wyrażam serdeczną wdzięczność, Bóg zapłać!

7. Dzisiejszej niedzieli nasz kleryk Mateusz Piliński przyjął strój duchownego – sutannę. Życzę, aby stan kapłański do którego zmierza, jaki i szata, którą przywdział była dla niego szczęśliwe i błogosławione.

8. Zachęcamy do nabywania i czytania czasopism katolickich.

Pobliska parafia:
październik 2013
P W Ś C P S N
« wrz   lis »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
Archiwa
Kategorie