Archive for grudzień, 2012

ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY

1. W dzisiejszym kryzysie rodziny i małżeństwa, Święta Rodzina jest dla nas wzorem życia opartego na miłości i wzajemnym zaufaniu. Jest przykładem dla wielu małżeństw, że mimo wszelkich trudności i problemów, warto po raz kolejny zaufać i przebaczyć, aby znów budować Bożą rodzinę. Podczas tej Mszy Świętej prosiliśmy za wszystkie polskie rodziny, aby mimo różnych trudności, rodzina zawsze była Bogiem silna. Prośmy również każdego dnia w naszym prywatnych modlitwach o dar pojednania i przebaczenia dla rodzin skłóconych i rozbitych, aby na nowo wróciły na drogę wzajemnej miłości i życiem naśladowali rodzinę z Nazaretu.
2. Każdy człowiek ma obowiązek czcić i szanować swoich rodziców, o czym nam przypomniała Księga Syracydesa. W drugim czytaniu święty Paweł żądał od rodziców szacunku dla ich własnych dzieci: „Ojcowie nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha”. Ewangelia według świętego Łukasza ukazała nam dobitnie znaczenie wychowawcze domu rodzinnego. Pod okiem Maryi i Józefa dojrzewał Jezus w Nazarecie i we wszystkim był poddany swoim rodzicom. Niech wzór Rodziny z Nazaretu uczy nas miłości rodzicielskiej.
3. W tym tygodniu wspominamy: we wtorek – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, w środę – Wspomnienie Świętych Bazylego i Grzegorza z Nazjanzu, BDK.,
4. Jutro zakończenie Starego Roku 2012. Zapraszam na wieczorną Mszę św. na godzinę 17.00, po której będzie sprawowane nabożeństwo przebłagalno- dziękczynne. Zechciejmy przyjść i podziękować Bogu za wszystko, czego doświadczyliśmy dzięki jego Opatrzności w tym mijającym Roku 2012.
5. We wtorek Nowy Rok 2013, msze św. w tym dniu jak w każda niedzielę.
6. W tym tygodniu przypada I Piątek Miesiąca. Przypominam kandydatom do bierzmowania i dzieciom o praktykowaniu I Piątków Miesiąca.
7. Trwa wizyta duszpasterska rodzin tak zwana kolęda. W tym tygodniu odwiedzę:
• 31 XII (poniedziałek) Sobieski,
• 4 I (piątek) od godz. 11.00 – Zaolzie i Kolonia Idzikowic,
• 5 I (sobota) Bolęcin wieś.
8. Solenizantom i jubilatom rozpoczynającego się tygodnia składam serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa. Za wszelką życzliwość, za ofiary duchowe i materialne składam serdeczne Bóg zapłać.

Święta Bożego Narodzenia

Kochani Diecezjanie!
„Patrzcie, jak obfitą łaskę wylało na wszystkich Narodzenie Pańskie” – wołał do sobie współczesnych św. Ambroży, wielki pasterz Kościoła, żyjący w IV wie ku.
Dziś, w radosny dzień Bożego Narodzenia chcę powtórzyć Wam jego słowa. Bo zajaśniała nam gwiazda wiary, a tym, którzy poszli do Betlejem, samo niebo złożyło życzenia: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania”. Tak! Boże Narodzenie wylało na nas obfitą łaskę.
Moją modlitwą przy żłobku Pana, ogarniam Was wszystkich. Życzę, aby wiara zaprowadziła Was do żywego Jezusa, ukrytego w Słowie i sakramentach; abyście umieli się chętnie dzielić dobrocią i miłosierdziem, jak podzieliliście się opłatkiem; i abyście w świąteczny czas rozśpiewali Waszą wiarę kolędą.
Wszystkim z serca błogosławię życząc pięknych świątecznych chwil spędzonych w gronie osób życzliwych i bliskich oraz szczęśliwego Nowego Roku!
Płock, Narodzenie Pańskie 2012 r.
Wasz biskup Piotr

1. Bóg zawsze jest wierny w wypełnianiu swoich obietnic, które złożył człowiekowi. Dzisiaj sam Bóg przychodzi, aby przemawiać do nas już nie za pośrednictwem proroków, lecz w Osobie umiłowanego Syna. Niech wcielone Słowo zamieszka w naszych sercach, abyśmy byli jego głosem dla innych ludzi.
2. Pamiętajmy także w tych wyjątkowych dniach o naszych zmarłych, ofiarując im dar modlitwy, czego wyrazem niech będą płonące świece na grobach naszych bliskich zmarłych.
3. Rozpoczynają się odwiedziny duszpasterskie parafian, czyli kolęda. W tym tygodniu odwiedzę:
• 28 XII (piątek) Pruszkowo
• 29 XII (sobota) Przepitki, Salomonka i domy po drodze w Królewie.
Czasem słyszałem sugestię, aby zaplanować terminy całej kolędy i podać je na początku, dzięki czemu łatwiej będzie zaplanować obecność rodziny w domu.
• 31 XII (poniedziałek) Sobieski
• 4 I (piątek) od godz. 11.00 – Zaolzie i Kolonia Idzikowic
• 5 I (sobota) Bolęcin wieś
• 7 I (poniedziałek) Jędrzejewo i Kolonia Kuchar
• 8 I (wtorek) Idzikowice od państwa Brzeszkiewicz
• 11 I (piątek) Idzikowice od cmentarza
• 12 I (sobota) Bolęcin FUD
• 14 I (poniedziałek) Kuchary lewa strona od państwa Sokołowskich
• 15 I (wtorek) Kuchary prawa strona
• 18 I (piątek) Krajęczyn od Podgrabia
• 21 I (poniedziałek) Krajęczyn prawa strona
• 22 I (wtorek) Królewo Kolonia
• 25 I (piątek) Królewo lewa strona od państwa Karczewskich
• 26 I (sobota) Królewo prawa strona
4. Chciałbym porozmawiać na temat naszego uczestnictwa w niedzielnych mszach świętych i w życiu sakramentalnym. Nie chodzącym do kościoła pozostawię list Biskupa Płockiego poświęcony temu zagadnieniu.
Pan kościelny będzie chodził z wodą święconą i kredą przede mną, tak jak to było w ubiegłych latach. Ofiary jakie wtedy są składane stanowią wynagrodzenie za Jego codzienną pracę w kościele (sprzątanie, otwieranie, służba w czasie mszy św.) i na cmentarzu (wywózka i segregacja śmieci, koszenie trawy), prace te wykonuje przez cały rok.
Na drzwiach naszych domów po zewnętrznej stronie drzwi piszemy imiona trzech króli. Jest to przyznanie się przed światem, że jesteśmy chrześcijanami, jest to pewnego rodzaju wizytówka, podpis, który nawiązuje do starego testamentu, gdzie Żydzi drzwi swoich domów zaznaczyli krwią baranka paschalnego, która uwolniła ich od śmierci pierworodnych w Egipcie.
Prosiłbym bardzo, aby w czasie kolędy, jeśli będzie to możliwe, rodzina była w komplecie. Na stole powinny być: krzyżyk, woda święcona, kropidło i świeczki. Dzieci, a szczególnie młodzież proszę o przygotowanie zeszytów z religii.
Jeśli ktoś będzie miał ochotę mnie poczęstować to proszę o potrawy dietetyczne (gotowane). W piątki będę wdzięczny za jedzenie postne, gdyż ja zgodnie z prawem kościelnym poszczę we wszystkie piątki w roku. Bardzo proszę o samochód bądź ciągnik z danej miejscowości, w której będę kolędować. Ofiary składane z racji kolędy są dzielone i przeznaczane na potrzeby naszej Parafii, w części są odprowadzane na pomoc budującym się kościołom, a w części na moje utrzymanie. W tym roku będziemy wykonywać balaski komunijne, impregnować kościół od zewnątrz i robić ogrzewanie.
5. Dziękuję naszej scholii na czele z panem organistą za przygotowanie i zaśpiewanie kolęd przed pasterką i sumą.
6. Po sumie w naszej Parafii pojawi się św. Mikołaj w tradycyjnym stroju biskupa. Zapraszam wszystkie małe dzieci i te chodzące do szkoły podstawowej, aby mogły być obdarowane z wielkości i szczodrobliwości wszystkich naszych wielkodusznych darczyńców. Bóg zapłać za włączenie się w tę akcję.
7. Nie ma mszy św. o 15.00 w pierwsze święto, natomiast jutro porządek niedzielny.

IV Niedziela Adwentu

1. W tym ostatnim tygodniu czeka nas dużo pracy: musimy dokończyć świąteczne porządki w domu, mieszkania przyozdobić bożonarodzeniowymi dekoracjami. Czekają nas jeszcze ostatnie zakupy i przygotowanie świątecznych prezentów. Obyśmy w wirze świątecznej aktywności, nie zapomnieli o najważniejszym, o Jezusie, który ma narodzić się w każdym ludzkim sercu. On nie chce przyjść na siłę, ale czeka na zaproszenie i na naszą zgodę. Powiedzmy Jezusowi już dzisiaj przyjdź i zamieszkaj w naszych sercach.
2. W tym tygodniu wspominamy: we wtorek – Uroczystość Narodzenia Pańskiego, w środę – Święto św. Szczepana, Pierwszego Męczennika, w czwartek – Święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty, w piątek – Święto Świętych Młodzianków Męczenników.
3. Jutro Wigilia Bożego Narodzenia. Powinna ona być przeżywana według duchowości i tradycji katolickiej, dlatego przypominam, że potrawy wigilijne są potrawami postnymi, nie powinno mieć miejsca spożywanie alkoholu. Gromadzimy się wokół stołu nakrytego białym obrusem, oznacza to czystość i świętość Dzieciątka i Rodziny, zastawiamy dodatkowe nakrycie, które jest znakiem pamięci o naszych zmarłych i podróżnych. Na stole kładziemy Pismo św. Wieczerzę rozpoczynamy od znaku Krzyża i zapalenia świecy. Następnie najstarsza osoba z rodziny odczytuje fragment Ewangelii o narodzeniu Jezusa Łk 2, 1-7. Po odczytaniu Ewangelii należy pomodlić się za rodzinę modlitwą Ojcze Nasz oraz za naszych zmarłych odmawiając Wieczny odpoczynek. Łamiąc się pobłogosławionym opłatkiem, składamy sobie życzenia.
4. Msza św. zwana Pasterką w naszym kościele o godz. 23.00
5. Jeśli by ktoś chciał jeszcze skorzystać z Sakramentu Pokuty i Pojednania może to uczynić jutro od godz.22.30. . Zachęcam wszystkich tych, którzy z różnych powodów nie skorzystali ze spowiedzi podczas naszych adwentowych rekolekcji. Frekwencja podczas rekolekcji była fatalna, pomimo tego, że Gmina Joniec odśnieżyła wszystkie drogi wiodące do kościoła Przeżyjmy ten czas Bożego Narodzenia z czystym sercem i pozwólmy, aby Chrystus Nowonarodzony zamieszkał w nas. Zapraszam w imieniu pana organisty na wspólne śpiewanie kolęd na godzinę 22.30.
6. Bardzo dziękuję za przyozdobienie naszego kościoła na święta Bożego Narodzenia wszystkim zaangażowanym; Paniom Joannie Czerniakowskiej, Jolancie Pilińskiej, Ryszardowi Matyjaszek, Klerykowi Matuszowi i ministrantom Januszowi i Pawłowi. Bardzo dziękuję za pracę pełną poświęcenia panu kościelnemu i panu organiście. Choinki do kościoła ofiarowali państwo Krzyżanowscy z Kuchar – Bóg zapłać.
7. Dziękuję za słodycze do paczek, które wręczy św. Mikołaj na sumie maluchom dzieciom z szkoły podstawowej. Darczyńcami były osoby prywatne – zazwyczaj członkowie parafialnego Caritas i tradycyjnie urzędy gminy w Jońcu i Sochocinie.
8. Dziękuję za ufundowanie śniadanek dla dzieci państwu Piekutom, za owoce państwu Kuźniewskim, za przygotowania posiłków paniom: Beacie Bilińskiej i Annie Motur. W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj, który jest numerem podwójnym w cenie 7 zł. m.in.:
– jak wyglądałby świat, gdyby nie było Bożego Narodzenia?;
– wzruszające wyznanie dziennikarza radiowego, który spotkał Jezusa;
– najlepsze zdjęcia roku 2012 zrobione przez fotoreporterów „Gościa Niedzielnego”.

III Niedziela Adwentu

1. Trzecia Niedziela Adwentu wzywa nas do radości. Pierwsze przyjście Syna Bożego przyniosło radość wszystkim ludziom, którzy na Niego czekali. Coraz bliżej jesteśmy świąt, a przede wszystkim coraz bliżej jesteśmy powtórnego przyjścia Jezusa na ziemię. Niech to spotkanie z przychodzącym Jezusem będzie dla wszystkich chrześcijan znakiem radości i niezachwianej nadziei, która nigdy zawieść nie może. Dzisiaj słyszeliśmy głos Boga, który mówi do nas tylko wtedy, kiedy chcemy Go słuchać, On jest zawsze pośród nas, o czym przekonaliśmy się w pierwszym czytaniu z Księgi proroka Sofoniasza. Święty Paweł w drugim czytaniu wzywał nas do radości w Panu, ponieważ bliskie jest Jego przyjście. Żadne smutki, ani życiowe trudności dnia codziennego, nie są w stanie przysłonić nam radości ze spodziewanego z Nim spotkania. Jan Chrzciciel w Ewangelii podał niezbędne wskazówki, które jeszcze bardziej pozwolą nam przygotować się na spotkanie z tym, który chrzcić nas będzie Duchem Świętym.
2. Od jutra tj. 17 grudnia wkroczymy w drugą część Adwentu. Główną postacią ostatniego etapu jest Jan Chrzciciel, poprzednik Chrystusa, który wzywając do pokuty ukierunkowuje nas na wewnętrzną przemianę i odrodzenie.
3. Trwają rekolekcję adwentowe prowadzone poprzez ks. Romana Jankowskiego. Witam w naszej wspólnocie i dziękuję za trud ich przeprowadzenia. Porządek nabożeństw w poniedziałek i wtorek jest następujący: 9.00;11.00;17.00. W poniedziałek na godzinę 11.00 zapraszam dzieci, we wtorek chorych i starszych. Będę odwiedzać chorych również ze wtorek od godziny 13.00. Proszę o zgłaszanie obłożnie chorych w zakrystii.
4. Zbliżają się święta i czas na dekoracje. Dlatego też bardzo proszę was kochani o zmobilizowanie się i pomoc. Dekoracje kościoła planuję na sobotę od godz. 9.00.
5. Opłatek dla ministrantów i lektorek w sobotę o 14.00, natomiast w niedzielę zapraszam na spotkanie opłatkowe: Rada Duszpasterska i Gospodarcza 17.00, Caritas parafialna 19.00.
6. Solenizantom i jubilatom rozpoczynającego się tygodnia składam serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa. Za wszelką życzliwość, za ofiary duchowe i materialne składam serdeczne Bóg zapłać.
W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in.:
– o nocnej rozmowie, która zmienia życie – trzeci odcinek cyklu adwentowego;
– o umęczonej ziemi Jezusa: dlaczego Palestyna od ponad 50 lat stale żyje w cieniu wojny?

II Niedziela Adwentu

1. Dwa tysiące lat temu nad Jordanem, Jan Chrzciciel wołał: „Przygotujcie drogę Panu…”, w ten sposób zapowiadał nadejście Mesjasza. I stało się coś niezwykłego, wielu ludzi zmieniło swoje życie tylko dlatego, że chcieli być blisko Boga, chcieli doświadczyć Jego obecności wtedy, kiedy miał przyjść. Przychodzimy na Eucharystię, do źródła Bożej łaski, aby usłyszeć wołanie: „Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego”, bo przyjście Zbawiciela jest już bliskie. Wspólnie z Janem Chrzcicielem wyprostujmy drogi naszego życia Jezusowi, który przychodzi w tej Eucharystii.
2. W tym tygodniu wspominamy: w piątek – wspomnienie św. Jana od Krzyża.
3. W przyszłą niedzielę w naszej parafii rozpoczynają się rekolekcje adwentowe. Trwać będą do wtorku włącznie. Poprowadzi je ks. Roman Jankowski pracujący w parafii św. Maksymiliana w Płońsku. Zróbmy wszystko, abyśmy przez przyjęcie Słowa Bożego i Sakramentu Pokuty, mogli czystym sercem dzielić się opłatkiem w wigilijny wieczór z naszymi bliskimi, a w naszych sercach i rodzinach panował pokój i Boża Miłość.
4. W czasie rekolekcji będę odwiedzać chorych, których proszę zgłosić po mszach św. w zakrystii.
5. Po każdej Mszy św. rozprowadzane są świece, z których dochód jest przeznaczony na Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.
6. Dzisiaj II Niedziela Adwentu – już od wielu lat tradycyjnie w tę Niedzielę w kościołach przeprowadzana jest zbiórka do puszek na – „Pomoc Kościołowi na Wschodzie”. Naszej pomocy materialnej i modlitewnej oczekują pasterze, kapłani, siostry zakonne oraz liczne zastępy ludzi spragnionych wiary i miłości do Boga i przyjaźni do ludzi. Za dar serca i hojność ofiar Bóg zapłać.
7. W czwartek kolejna rocznica wprowadzenia stanu wojennego, zwłaszcza w tym dniu pragniemy się modlić za niewinnie zamordowanych przez reżim komunistyczny.
8. Solenizantom i jubilatom rozpoczynającego się tygodnia składam serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa. Za wszelką życzliwość, za ofiary duchowe i materialne składam serdeczne Bóg zapłać.
W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in.:
– jeśli Bóg tak nas kocha, to dlaczego tak kiepsko nam idzie? – drugi odcinek adwentowego cyklu;
– wstrząsający reportaż z miejsca, gdzie dzieci poczynają się na szkle;
– o amerykańskiej dziennikarce zakochanej w Jezusie.

I Niedziela Adwentu

1. Zgromadziliśmy się dzisiaj przy ołtarzu Pana w pierwszym dniu świątecznym roku kościelnego. Rozpoczęliśmy nowy okres liturgiczny, w którym w sposób szczególny nastawieni jesteśmy na kolejne przyjście naszego Mistrza i Pana: Jezusa Chrystusa. Raz już to przyjście miało miejsce, miało ono wymiar historyczny, kiedy Jezus przyjął ciało z Najświętszej Maryi Panny i za sprawą Ducha Świętego narodził się jako człowiek w Betlejem. Drugie przyjście Jezusa, na które czekamy, będzie miało wymiar eschatologiczny – po raz drugi Chrystus przyjdzie przy końcu czasów, aby dokonać sądu nad światem. Prośmy Boga, aby ten dzień przyjścia nie zaskoczył nas jak złodziej, ale abyśmy z niegasnącymi światłami wiary i rozpasanymi biodrami, czekali na Pana.
2. W tym tygodniu wspominamy: w poniedziałek – Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego K., we wtorek – Wspomnienie św. Barbary Dz. M., w sobotę – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.
3. Szczególnym wzorem adwentowego oczekiwania jest dla nas Maryja. Ku Jej czci odprawiana jest Msza Roratnia. Roraty dla dzieci, tradycyjnie już z kanapkami i owocami w środę o 6.30. Za przygotowanie i ufundowanie kanapek dziękuję państwu Piekutom z Krajęczyna. Owoce ufundowali państwo Kuźniewscy z Bolęcina.
4. W tym tygodniu przypada I Piątek Miesiąca. Spowiedź święta pierwszopiątkowa dla młodzieży i dzieci o 16.30.
5. W sobotę Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Jest to święto nakazane i w miarę możliwości powinniśmy uczestniczyć we mszy św., które będą o 9 i 15.
6. Bardzo proszę rodziców o zakupienie medalików swoim dzieciom i przyniesienie ich do kościoła w przyszłą niedziele na godz.9. Po poświęceniu proszę je założyć dzieciom, aby i zewnętrznie przynależały do Chrystusa.
7. Za tydzień II Niedziela Adwentu – już od wielu lat tradycyjnie w tę Niedzielę w kościołach przeprowadzana jest zbiórka do puszek na – „Pomoc Kościołowi na Wschodzie”. Naszej pomocy materialnej i modlitewnej oczekują Pasterze, kapłani, siostry zakonne oraz liczne zastępy ludzi spragnionych wiary i miłości do Boga i przyjaźni do ludzi, a dzisiaj jeszcze można nabywać świecę Caritas w cenie 6zł. Za dar serca i hojność ofiar Bóg zapłać.
8. Pan organista będzie roznosił opłatek, który dziś pobłogosławię. Składając ofiarę za opłatek pamiętajmy, że jest to wynagrodzenie za posługę muzyczną w naszej wspólnocie.
9. Spotkaliśmy się z Chrystusem na tej Eucharystii, słuchaliśmy słowa Bożego skierowanego do nas i przyjęliśmy Pana w Komunii świętej. Idźmy teraz do swoich domów i codziennych obowiązków, świadcząc o tym, że Jezus jest blisko i niebawem przybędzie. Niech w głoszeniu tej prawdy, umacnia nas Boże błogosławieństwo
W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in.:
– o niezwykłej rozmowie przy studni – początek cyklu adwentowego;
– o wszystkich misiach i niedźwiedziach Józefa Ratzingera.

Pobliska parafia:
grudzień 2012
P W Ś C P S N
« lis   sty »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Archiwa
Kategorie