Archive for marzec, 2019

Zaproszenie Biskupa Płockiego

Drodzy Młodzi Diecezji Płockiej, przed kilku dniami papież Franciszek podpisał adhortację „Christus vivit” – owoc pracy październikowego synodu biskupów poświęconego młodzieży. Poprzedził go płocki synod młodych, zakończony „Przesłaniem”, w którym o Kościele wypowiedzieli się młodzi Mazowsza. Te dwa spotkania i dwa teksty nie mogą pozostać tylko wydarzeniami medialnymi i papierowymi dokumentami – mają pomóc w odnowie duszpasterstwa młodzieży naszej diecezji. Przynagla do tego również przeżywana w tym roku w Kościele 20. rocznica beatyfikacji płockich Biskupów Męczenników, Antoniego Juliana Nowowiejskiego i Leona Wetmańskiego. Te trzy okazje, to wezwanie do szczególnej modlitwy za Kościół płocki, jego Pasterzy, duchowieństwo oraz o powołania do kapłaństwa. Serdecznie zapraszam Was do włączenia się w tę modlitwę.
My biskupi, księża potrzebujemy waszego wsparcia i modlitewnego towarzyszenia. Potrzebują go szczególnie wasi rówieśnicy, którzy studiują w naszym seminarium lub dopiero zamierzają do niego wstąpić. Pamiętajcie, proszę, że świętość waszych duszpasterzy zależy także od waszej modlitwy.
Wyraźmy zatem Ojcu świętemu wdzięczność za troskę i stałe zainteresowanie o ludzi młodych w Kościele XXI wieku. Módlmy się o realizację pomysłów i postulatów II płockiego synodu młodych Diecezji Płockiej oraz synodu biskupów w naszych parafiach, wspólnotach i duszpasterstwach. Dobrą okazją do tego będzie Niedziela Palmowa Młodych, którą będziemy świętować 14 kwietnia w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku. Zachęcam Was do uczestnictwa w tym radosnym spotkaniu młodych. Zachętę tę kieruję zwłaszcza do tych, którzy w tym roku przyjmą sakrament bierzmowania i do młodzieży zaangażowanej w duszpasterstwo parafialne.
Do udziału w Niedzieli Palmowej Młodych, w tym do koncelebrowania Mszy św. o godz. 15.00 w intencji młodzieży, zapraszam księży proboszczów, katechetów i dekanalnych duszpasterzy młodzieży. Po Mszy św. przejdziemy do Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji, by razem z zespołem „niemaGotu” przeżywać początek Wielkiego Tygodnia i przygotować się do Triduum Paschalnego.
Z serdecznymi pozdrowieniami i modlitwą.
Płock, dnia 25 marca 2019 r. W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

1.Dzisiejsza, IV niedziela Wielkiego Postu w liturgii Kościoła nosi nazwę Laetare – Radujmy się. Kładzie ona akcent na paschalną radość i nadzieję.
2.Trwają tradycyjne nabożeństwa wielkopostne: Droga krzyżowa (piątek – 1630) i Gorzkie żale (niedziela – 900). Na te nabożeństwa zapraszam wszystkich parafian. Wierni w nich uczestniczący mogą zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, który mogą ofiarować za jednego ze swoich zmarłych.
3.Bardzo proszę Skarbników o przeprowadzenie zbiórki na kwiaty do grobu Pana Jezusa i ubezpieczenie kościoła. Mieszkańcy Krajęczyna zebrali 1248 zł.
4.Rekolekcje wielkopostne zaczną się w naszej parafii w przyszłą niedzielę i poprowadzi je ks. Jerzy Niedbała.
5.Najbliższy piątek jest pierwszym w miesiącu, przypominam o spowiedzi od 16.30. Chorych których odwiedzam w I piątek miesiąca odwiedzę w czasie rekolekcji we wtorek.
6.W najbliższy czwartek zapraszam na próbę dzieci klas III przygotowujących się do przyjęcia komunii świętej na godzinę 18.00.
7.Solenizantom i Jubilatom rozpoczynającego się tygodnia składam serdeczne życzenia. Za wszelkie dobro duchowe i materialne świadczone naszej parafii Bóg zapłać. W minionym tygodniu pan Roman Wiktorowicz zmienił rynny na plebanii – Bóg zapłać. Państwo Korytkowscy dokonali nasadzenia kwiatów przed kościołem i dokonali pielęgnacji lip poprzez korekcyjne cięcia. Bóg zapłać za życzliwość i troskę.

W Gościu:
16 stronicowy dodatek zdrowotny „Ziołowa apteczka na wiosnę”, a w nim m. in. o tym jak odtruć organizm po zimie
• o bardzo ważnym w dobie dyktatury fałszywych newsów i internetowego hejtu darze rozeznawania duchowego

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

1.Okres Wielkiego Postu, to czas pokuty i odnowy wewnętrznej. Jest to święty czas, który wzywa nas do oderwania się od rzeczy ziemskich, a kieruje nasz wzrok ku rzeczom Boskim – nadprzyrodzonym. Dziś jest czas, by obudzić naszą wiarę… Wielki Post, to czas by przyjrzeć się naszemu życiu. To również czas, aby postawić sobie pytania i szczerze na nie odpowiedzieć: czy w moim życiu Bóg jest na pierwszym miejscu, czy może jest coś, czym przysłaniam obraz Boga? Czy moja wiara i Krzyż Chrystusa jest dla mnie chlubą i drogowskazem? Jak traktuję przykazania Dekalogu, czy są one dla mnie pomocą w drodze ku niebu, a może czasem traktuje je jako ciężar nie do uniesienia, który zupełnie w życiu jest niepotrzebny?
2.Trwają tradycyjne nabożeństwa wielkopostne: Droga krzyżowa (piątek – 1630) i Gorzkie żale (niedziela – 900). Na te nabożeństwa zapraszam wszystkich parafian. Wierni w nich uczestniczący mogą zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, który mogą ofiarować za jednego ze swoich zmarłych.
3.Jutro uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Zapraszam na mszę św. o 8.00. Dziś lub jutro można wziąć deklaracje i zaadoptować duchowo poczęte a zagrożone aborcją w swoim istnieniu dziecko. Adoptujący duchowy rodzic zobowiązuję się do odmawiania przez 9 miesięcy krótkiej modlitwy, dziesiątka różańca.
4.Bardzo proszę Skarbników o przeprowadzenie zbiórki na kwiaty do grobu Pana Jezusa i ubezpieczenie kościoła.
5.Rekolekcje wielkopostne zaczną się w naszej parafii za dwa tyg. i poprowadzi je ks. Jerzy.
6.Zbliża się czas rozliczenia podatkowego PIT, zwracam się z prośbą w imieniu naszych parafianek Marii Kozłowskiej i Wiktorii Złotowskiej, aby 1 % wesprzeć ją poprzez fundacje. Potrzebne dane do wpisania w zeznaniu są wyłożone na bocznym ołtarzu.
7.Solenizantom i Jubilatom rozpoczynającego się tygodnia składam serdeczne życzenia. Za wszelkie dobro duchowe i materialne świadczone naszej parafii Bóg zapłać.

W Gościu:
• rachunek sumienia, który pomoże dobrze przygotować się do spowiedzi
• czy możliwa jest spowiedź przez telefon albo przez Internet oraz czemu służy tajemnica spowiedzi

DEKRET W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W DIECEZJI PŁOCKIEJ

Mając na uwadze dobro duchowe młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania, po zasięgnięciu opinii Diecezjalnej Rady Katechetycznej, na podstawie pkt 1. Wskazań Konferencji Episkopatu Polski dotyczących przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania, zatwierdzonych podczas 375. Zebrania Plenarnego KEP w Warszawie dnia 14 marca 2017 r., określam podstawowe zasady przygotowania kandydatów do sakramentu bierzmowania w diecezji płockiej:
1. Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania z istoty swojej związane jest z parafią, ale odbywa się dwutorowo: w parafii zamieszkania kandydata, która jest naturalnym środowiskiem życia religijnego oraz w szkole, w której odbywa się katecheza.
2. Przyjęcie sakramentu bierzmowania dokonuje się najwcześniej na zakończenie klasy
I szkoły ponadpodstawowej.
3. Pierwszym miejscem przygotowania oraz przystępowania do sakramentu bierzmowania jest parafia zamieszkania ucznia. Jeżeli, pomimo zachęt, rodzice życzą sobie, aby ich dziecko przystąpiło do bierzmowania w innej parafii, nie należy tego utrudniać. W takiej sytuacji, rodzice powinni zadbać, aby ich dzieci uczestniczyły w katechezie przygotowującej do przyjęcia sakramentu bierzmowania na terenie wybranej parafii.
4. Kandydaci do bierzmowania są zobowiązani do udziału we Mszy świętej w każdą niedzielę i święta nakazane oraz do regularnego korzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Odpowiedzialny za przygotowanie do bierzmowania w parafii musi posiadać moralną pewność, że kandydat jest praktykującym katolikiem.
5. Kandydat powinien przyjąć sakrament bierzmowania w stanie łaski uświęcającej, dlatego ma obowiązek wcześniej przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania.
6. W celu zaznaczenia jedności sakramentów chrztu i bierzmowania – świadkiem bierzmowania powinno być jedno z rodziców chrzestnych, o ile aktualnie spełnia warunki określone w Kodeksie Prawa Kanonicznego. Tam, gdzie jest to niemożliwe, kandydaci do bierzmowania wraz z rodzicami zadbają, by świadkiem bierzmowania była osoba, która przyjęła wszystkie sakramenty inicjacji chrześcijańskiej (chrzest, Eucharystia, bierzmowanie); ukończyła 16. rok życia oraz jest wierzącym i praktykującym katolikiem żyjącym zgodnie z wiarą i moralnością chrześcijańską. Jeśli świadek bierzmowania nie jest znany proboszczowi, powinien przedstawić stosowne zaświadczenie z parafii swojego zamieszkania, stwierdzające brak przeszkód do pełnienia tej funkcji. Według KPK
kan. 893 § 1 i 2, świadkami bierzmowania nie mogą być naturalni rodzice bierzmowanego.
7. O dopuszczeniu do sakramentu bierzmowania decyduje proboszcz parafii, w której jest bierzmowanie. Przeprowadza on lub wyznacza katechetę do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem do bierzmowania. Rozmowa taka wyznaczana jest najpóźniej na trzy tygodnie przed udzieleniem sakramentu. Proboszcz powinien zawsze uwzględniać opinię katechetów oraz udział w całości przygotowania.
Płock, dnia 20 marca 2019 r.
Nr 680/2019                                                                                                                                                                                                                                                   † Piotr Libera         Biskup Płocki

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

1.Czasem szczególnego spotkania ze Zbawicielem jest Wielki Post. To okres, w którym uświadamiamy sobie, że zbawienie jest darem, który otrzymaliśmy od Jezusa Chrystusa, a jednocześnie stawiamy sobie pytanie, czy umiemy ten dar przyjąć i odwzajemnić się miłością do Boga i człowieka.
2.Pomocą w przeżywaniu tego okresu są nabożeństwa wielkopostne, czyli Droga krzyżowa, którą odprawiamy w piątek o godzinie 16.30, Gorzkie żale sprawowane w przyszłą niedzielę o godzinie 15.00.
3.Dzisiaj pamiętamy w modlitwie o ponad 2000 rzeszy misjonarek i misjonarzy z Polski, którzy pracują w 97 krajach. Są niemalże obecni na całym świecie, na wszystkich kontynentach. Wszędzie tam, gdzie ludzie potrzebują słowa wiary i umocnienia w nadziei. Często pełnią swą służbę z narażeniem życia. Z poświęceniem, które trudno sobie wyobrazić. Dzielą los z tymi, do których Chrystus ich posłał. Z pokorą przyjmują ograniczenia zrodzone z nędzy duchowej i materialnej, by dźwigać ku Bogu, wspierać i pomagać. Zachęcam do wsparcia misji ofiarami do puszek.
4.Dziś po mszy o 9.00 spotkanie dzieci odnawiających przyrzeczenia chrztu św.
5.Można nabyć Wielkanocnego Baranka rozprowadzanego przez Caritas na nasz wielkanocny stół w cenie 5 zł. Ofiarą wesprzemy potrzebujących.
6.W tym tygodniu we wtorek obchodzimy uroczystość św. Józefa. Solenizantom i Jubilatom rozpoczynającego się tygodnia składam serdeczne życzenia. Za wszelkie dobro duchowe i materialne świadczone naszej parafii Bóg zapłać.

W Gościu:
• Nowoczesna jałmużna o nowoczesnych formach jałmużny i współczesnych jałmużnikach, którzy z pasją i ciekawymi pomysłami zbierają środki na różne kościelne dzieła i pomoc potrzebującym
• drugi odcinek wielkopostnej Drogi Krzyża – o znoszeniu fałszywych oskarżeń i niesprawiedliwego osądzania
• artykuł Beaty Zajączkowskiej o papieskich rekolekcjach
W NAJNOWSZYM “MAŁYM GOŚCIU”
• specjalny dodatek – naklejki do kalendarza wielkopostnego
• ks. Bartłomiej Kuźnik tłumaczy, dlaczego Wielki Post to czas wyjątkowy
• Magdalena Gros daje konkretne, praktyczne wskazówki, co zrobić, żeby dobrze przeżyć ten czas
• o fotografii Jezusa, czyli o tym, że Chusta z Manoppello i Całun Turyński nałożone na siebie przedstawiają twarz tego samego mężczyzny.

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

1.Po głośnych i wesołych dniach karnawału, od środy popielcowej Kościół rozpoczął czas Wielkiego Postu. Kościół proponuję nam w tym czasie więcej modlitwy i umartwienia(postu), oraz jałmużnę. Dzisiejszy świat proponuje nam wiele pseudo radości, które na pierwszy rzut oka są interesujące i zachęcające, ale zamiast szczęścia, przynoszą rozgoryczenie, cierpienie i ból duszy. W naszych duszach jest wiele lodu zwątpień, zła, grzechu…
Chrystus w tym świętym czasie przebaczenia i łaski pokazuje nam swój krzyż, który dla wielu ludzi stał się znakiem pogardy i pośmiewiska, a dla nas chrześcijan jest znakiem miłości Bożej wobec nas – grzeszników. Tylko ten krzyż nasz smutek w radość przemienia, w radość której już nikt nam odebrać nie zdoła – jest to życie wieczne w królestwie niebieskim.
2.Nabożeństwo drogi krzyżowej w piątek o 16.30. Gorzkie żale śpiewać będziemy w niedzielę podczas mszy św. o 11.00.
3.W przyszłą niedzielę po mszy spotkanie dzieci klas czwartych. Będą wręczane rolę na uroczystość odnowienia przyrzeczeń Chrztu św.
4.W czwartek odbył się dekanalny konkurs ze znajomości ewangelii według św. Łukasza. Najlepszą okazała się uczennica naszej szkoły w Królewie Renatka Prządak. Gratuluję.
5.Zbliża się czas rozliczenia podatkowego PIT, zwracam się z prośbą w imieniu naszych parafianek Marii Kozłowskiej i Wiktorii Złotowskiej, aby 1 % wesprzeć ją poprzez fundacje. Potrzebne dane do wpisania w zeznaniu są wyłożone na bocznym ołtarzu.
6.Solenizantom i Jubilatom rozpoczynającego się tygodnia składam serdeczne życzenia. Za wszelkie dobro duchowe i materialne świadczone naszej parafii Bóg zapłać.
7.Druga niedziela Wielkiego Postu jest obchodzona jako dzień Modlitw, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Tego dnia w całej Polsce ofiarami do puszek wspieramy misje i misjonarzy polskich na całym świecie.
8.Wójt Gminy Joniec zaprasza na uroczysty jubileuszowy koncert Orkiestry Dętej. Koncert będzie w najbliższą sobotę o godzinie 18.00 w domu weselnym „Pod Lasem” w Jońcu. Prócz naszych grających jubilatów wystąpią jeszcze miedzy innymi: Grażyna Brodzińska, Damian Damięcki. Wstęp wolny.

W Gościu
Pierwszy odcinek wielkopostnego cyklu pod hasłem “Droga krzyża. Wchodzę” – o naśladowaniu Jezusa w godzeniu się z wolą Bożą oraz przeżywaniu osamotnienia w cierpieniu
• o sensie umartwienia i pokuty
• o tym, dlaczego nie należy spełniać wszystkich zachcianek

ÓSMA NIEDZIELA ZWYKŁA

1.Jutro wspominamy św. Kazimierza, natomiast 8 marca pamiętajmy szczególnie o wszystkich paniach w ich święto.
2.W przyszłą niedzielę spotkanie dzieci do pierwszej komunii po mszy o godzinie 9.00(rozdanie ról na uroczystość komunijną) i kandydatów do bierzmowania po mszy o 15.00. (ustalenie listy bierzmowanych).
3.W środę – Popielec – rozpoczynający Wielki Post. W tym dniu na znak rozpoczęcia okresu pokuty i umartwienia, przyjmiemy posypanie popiołem. Msze w tym dniu w naszej świątyni o godzinie: 9.00 i 17.00. Tego dnia obowiązuje post ścisły, czyli nie spożywamy pokarmów mięsnych i spożywamy jeden posiłek do syta i dwa lekkie. Przypomnijmy również, że w piątki obowiązuje post jakościowy, czyli w tym dniu nie spożywamy pokarmów mięsnych.
4.Nabożeństwo drogi krzyżowej w piątek o 16.30. Dzieci uczestniczące w nabożeństwie otrzymywać będą plansze do których w każdy piątek będzie nalepka.
5.Dziś prócz karteczek są dla dzieci słodycze.
6.Gorzkie żale śpiewać będziemy w niedzielę podczas mszy św. o 9.00.
7.Wielk Post jest dla nas czasem szczególnym. W tym czasie podejmijmy trud pracy nad sobą i swoimi słabościami. Chciejmy usuwać ze swojego życia to wszystko, co oddala nas od Boga, a rozwijać te talenty, które pomogą nam osiągnąć zbawienie. Kościół proponuje nam: modlitwę, post i jałmużnę. Na ołtarzu bocznym wyłożona jest księga wstrzemięźliwości do której można wpisać swoje wielkopostne postanowienia.
8.Solenizantom i Jubilatom rozpoczynającego się tygodnia składam serdeczne życzenia. Za wszelkie dobro duchowe i materialne świadczone naszej parafii Bóg zapłać.
9.Wójt Gminy Joniec serdecznie zaprasza na „Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Biegi rozpoczną się dziś. o godzinie 1300 przy scenie gminnej w centrum Jońca. Serdecznie zapraszamy całe rodziny. Każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. W programie: bieg rodzinny na 400m, biegi na 2 i 4 km, Nordic Walking na 2 km. Dodatkowe atrakcje to darmowy poczęstunek: grochówka z kuchni polowej, chleb ze smalcem oraz inne pyszności. Oprawę muzyczną zapewni DJ – Dada czyli Daniel Leszczyński z Królewa. Podczas imprezy będzie można wesprzeć Ochotniczą Straż Pożarną w Jońcu, a zbiórka środków przeznaczona zostanie na zakup samochodu bojowego. Serdecznie zapraszamy.
W Gościu: Kto kocha Kościół”, czyli o prawdziwej miłości Jezusa Chrystusa do Kościoła, który – choć składa się z grzeszników – jest Jego Oblubienicą, oraz o udawanej miłości tych, którzy Kościół atakują pod pozorem oczyszczenia
• o łasce uświęcającej, która potrzebna jest nie tylko do dobrej śmierci, ale bez której nie da się dobrze żyć
• o gwałtownym wzroście liczby objawień maryjnych pod koniec XX wieku

Pobliska parafia:
marzec 2019
P W Ś C P S N
« lut   kw. »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Archiwa
Kategorie