Archive for czerwiec, 2013

XIII Niedziela zwykła


 1. Przychodząc do kościoła w dzisiejszą niedzielę pragnęliśmy podziękować Bogu za miniony czas, równocześnie prosić Go o błogosławieństwo i potrzebne łaski na ten nadchodzący. W centrum dzisiejszej Liturgii Słowa stoi tajemnica powołania. Usłyszeliśmy dziś o powołaniu Elizeusza, uczniów Chrystusa i różnych postawach wobec Bożego zaproszenia. Jezus kieruje dziś także do nas słowa: „Pójdź za Mną”… Każdy z nas jest powołany, aby głosić Ewangelię, nie tylko słowem, ale poprzez przykład własnego życia. Życia zgodnego z Chrystusową Ewangelią, w którym można łatwo zobaczyć obecność Boga. Nasza obecność na dzisiejszej Mszy świętej jest początkiem odpowiedzi na głos powołującego Pana.
 2. W tym tygodniu wspominamy: we wtorek – Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej, w środę –  św. Tomasza Apostoła, w sobotę – bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, Dz.
 3. W tym tygodniu pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź dzieci i młodzieży O 16.30. Przypominam o praktykowaniu pierwszych piątków miesiąca.
 4. Rozpoczęły się wakacje – upragniony czas dla dzieci i młodzieży po całorocznym szkolnym wysiłku. Przypominamy rodzicom, że „od Pana Boga nie ma wakacji” podkreślając, że w życiu duchowym, w chrześcijańskim wzrastaniu potrzebna jest kontynuacja. Zewnętrznym znakiem religijnej ciągłości jest systematyczne, także w wolnym czasie, podczas wakacji, systematyczne praktykowanie swojej wiary poprzez modlitwę, słuchanie Słowa Bożego, obecność i uczestnictwo w niedzielnej mszy świętej w swojej parafii bądź w miejscu odpoczynku. Bynajmniej nie tylko o wakacyjne praktyki religijne tu chodzi. Warto się zastanowić, może właśnie lepiej w wakacyjnym czasie, gdy odpada wiele np. szkolnych obowiązków, dlaczego tak ważne jest by nie zaniedbać swojego religijnego rozwoju.
 5. W sakramentalny związek małżeński mają zamiar wstąpić Marcin Romanowicz kaw. zamieszkały w Królewie i Kinga Jastrzębska panna zam. w parafii Smardzewo. Znających ewentualne przeszkody proszę o poinformowanie.
 6. Dziś przez naszą parafię będzie przechodzić piesza pielgrzymka do Gietrzwałdu. Pątnicy będą mieć odpoczynek przy naszym kościele o godzinie 15.45. Proszę o przygotowanie i poczęstunek pod kościołem herbatą i ciastem. Zachęcam do pozdrawiania ich podczas gdy będą przechodzić poprzez nasze miejscowości.
 7. Dziś wolontariusze ze Smardzewa zbierają ofiary, które przeznaczą na zakup protezy nogi dla chorego 48 letniego Sławomira zamieszkałego w Smardzewie.
 8. Dziś – Piknik prozdrowotny ” Dbajmy o siebie i swoje bezpieczeństwo”

  – godz. – 9.30 – rozpoczęcie pikniku i pokaz ratownictwa medycznego

  – godz. – 10.00 – pomiar ciśnienia, pomiar cukru, porady

  –  szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych z pierwszej pomocy  przedmedycznej

  –  bezpieczeństwo w domu, szkole i na drodze

  – godz. – 10. 30 – piknik rycerski

  – godz. – 11.00 – Msza Święta

  – godz. – 11.50 – pokaz ratownictwa medycznego

  – godz. – 12.00 – kontynuacja pikniku i piknik rycerski

  – godz. – 13.30 – zakończenie zawodów i rozdanie nagród.

Będzie to również ” Dzień Dawcy Szpiku w Królewie”. Będziemy mogli oddając krew lub ślinę zarejestrować się jako potencjalni dawcy szpiku kostnego i być może uratować komuś życie.

Solenizantom i Jubilatom rozpoczynającego się tygodnia składam serdeczne życzenia. Za wszelkie ofiary składam serdeczne Bóg zapłać.

W najnowszym Gościu Niedzielnym

– jak wierzą Peruwiańczycy? Pierwszy odcinek wakacyjnego cyklu „Kościół na końcu świata”. Dziennikarze „Gościa” odwiedzili dziewięć krajów Ameryki Południowej, kontynentu skąd pochodzi papież Franciszek i gdzie odbędą się Światowe Dni Młodzieży.

– pięć przykazań kościelnych w brzmieniu po ostatniej zmianie wprowadzonej przez biskupów;

– o cudownie uzdrowionej za wstawiennictwem bł. Jana Pawła ośmioletniej Glorii Marii z Częstochowy.

ZACHĘTA BISKUPA PŁOCKIEGO PRZED WYRUSZENIEM XXXII PIESZEJ PŁOCKIEJ PIELGRZYMKI NA JASNĄ GÓRĘ

Umiłowani Diecezjanie!
Drodzy Jasnogórscy Pielgrzymi!
Od początku mojej posługi jako Biskupa Płockiego chętnie uczestniczę jako pątnik w Pieszej Płockiej Pielgrzymce na Jasną Górę. Co roku staram się przemierzyć jakiś odcinek pielgrzymiej drogi, na ile pozwalają mi na to obowiązki pasterskie. Z jednej strony dostrzegam pątniczy trud, zmęczenie i nierzadko ból. Z drugiej strony widzę nade wszystko radość wiary, duchowy entuzjazm i setki pogodnych, rozmodlonych twarzy, bardzo często młodych ludzi. Cieszę się z każdej osoby, która decyduje się na wędrówkę do Częstochowy.
Dlatego, podobnie jak w latach ubiegłych, również i w tym roku gorąco i serdecznie zachęcam Was do pielgrzymowania, do pójścia drogą wiary i nawrócenia, do Jasnogórskiej Pani. Szczególnie zwracam się do tych spośród Was, którzy nie podjęli jeszcze decyzji bądź wahają się, czy wyruszyć w drogę. Zaufajcie Panu, który będzie Wam towarzyszył w trudzie wędrówki. Tych, zaś, którzy nie mogą uczestniczyć osobiście, zachęcam do pielgrzymowania duchowego, które każdego roko coraz mocniej wpisuje się w pejzaż naszych wspólnot parafialnych.
Hasłem przewodnim tegorocznej pielgrzymki będą słowa „Kto wierzy nigdy nie jest sam”. Zostały one wybrane jako myśl przewodnia pątniczych rozważań i refleksji. Wpisują się także w trwający w Kościele Rok Wiary, ogłoszony przez Papieża Benedykta XVI a kontynuowany przez Papieża Franciszka. Słowa te niosą ze sobą wiele ważnych intencji. Modlić się będziemy o ożywienie wiary w życiu osobistym i publicznym, w sprawach naszej Ojczyzny i naszej diecezji, a zwłaszcza za trwający 43 Synod. Będziemy prosić za parafie, rodziny, chorych i cierpiących na ciele i duszy a także w intencjach bliskich naszemu sercu. Nie zabraknie także dziękczynienia za zakończony pontyfikat Benedykta XVI.
Wszystkim pielgrzymom wędrującym na Jasną Górę oraz wspierających ich pielgrzymom duchowym, udzielam z serca pasterskiego błogosławieństwa i zapewniam o mojej modlitwie.
Płock, dnia 12 czerwca 2013 r.

Wasz Biskup Piotr

XII Niedziela zwykła

1. Jak w każdą niedzielę Jezus Chrystus zgromadził nas na Swej uczcie, podczas której karmił nas swoim Ciałem, swoją Krwią, a także swoim Słowem. W dzisiejszej Ewangelii usłyszeliśmy pytania, które Jezus kierował do uczniów: „Za kogo uważają mnie tłumy?” „Za kogo wy mnie uważacie?” Podobne pytanie kieruje dziś Jezus także do nas: A Ty za kogo mnie uważasz? Wobec tego pytania nie można przejść obojętnie. Trzeba na nie odpowiedzieć.  To ma być moja odpowiedź. Nie mam patrzeć na to, co powiedzą inni, mój kolega czy sąsiad, brat czy siostra, matka czy ojciec. To ja mam dać swoją odpowiedź Jezusowi. Mam odpowiedzieć Jezusowi poprzez swoje czyny, przez swoje życie: „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje”

2. W tym tygodniu wspominamy: w poniedziałek – uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, w piątek – św. Ireneusza, BM, w sobotę – Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

4. Dzisiaj Dzień Ojca. Pamiętajmy w tym dniu szczególnie o naszych ojcach. Wypraszajmy dla żyjących łaskę Bożego Błogosławieństwa, a dla zmarłych łaskę wiecznego zbawienia.

5. Zbliża się koniec roku szkolnego. Nadchodzą oczekiwane przez wszystkich uczniów wakacje. Niech one będą dla wszystkich czasem odpoczynku i regeneracji sił do nowej, jeszcze bardziej wytężonej pracy w przyszłym nowym roku szkolnym. Spowiedź dzieci i młodzieży na zakończenie roku szkolnego w czwartek od godz. 16.30. Myślę, że rodzice zadbają o to, aby ich dziecko zakończyło rok szkolny w jedności z Bogiem. Msza na zakończenie roku szkolnego w piątek o godz. 8.00. Zapraszam dzieci, młodzież, rodziców jak również całe grono pedagogiczne.

6. W sobotę Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

7. W przyszłą niedzielę przez naszą parafię będzie przechodzić piesza pielgrzymka do Gietrzwałdu. Pątnicy będą mieć odpoczynek przy naszym kościele o godzinie 15.45. Proszę o przygotowanie i poczęstunek pod kościołem herbatą i ciastem. Zachęcam do pozdrawiania ich podczas gdy będą przechodzić poprzez nasze miejscowości.

8. W sakramentalny związek małżeński mają zamiar wstąpić Marcin Romanowicz kaw. zamieszkały w Królewie i Kinga Jastrzębska panna zam. w parafii Smardzewo. Znających ewentualne przeszkody proszę o poinformowanie.

9. Dzieci zapraszam po odbiór nagród za systematyczne uczestnictwo w niedzielnych mszach św.

W najnowszym Gościu Niedzielnym

– reportaż z Buenos Aires, skąd pochodzi papież Franciszek.

– o najstarszym obrazie przedstawiającym Maryję, z którym tradycja wiąże powstanie modlitwy „Pod Twoją obronę” oraz hymnu „Regina coeli”;

– rozmowa z ks. Markiem Lisem, członkiem jury festiwalu filmowego w Cannes.

30.06 ( NIEDZIELA) – ” Dbajmy o siebie i swoje bezpieczeństwo”

Piknik prozdrowotny – Królewo
– godz. – 9.30 – rozpoczęcie pikniku i pokaz ratownictwa medycznego
– godz. – 10.00 – pomiar ciśnienia, pomiar cukru, porady
–  szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych z pierwszej pomocy  przedmedycznej
–  bezpieczeństwo w domu, szkole i na drodze
– godz. – 10. 30 – piknik rycerski
– godz. – 11.00 – Msza Święta
– godz. – 11.50 – pokaz ratownictwa medycznego
– godz. – 12.00 – kontynuacja pikniku i piknik rycerski
– godz. – 13.30 – zakończenie zawodów i rozdanie nagród.

Będzie to również ” Dzień Dawcy Szpiku w Królewie”. Będziemy mogli zarejestrować się jako potencjalni dawcy szpiku kostnego i być może uratować komuś życie

XI Niedziela zwykła


 

1. Dziś zgromadziliśmy się w kościele, aby we wspólnocie ludzi wierzących przeżyć radośnie Dzień Pański. Dzisiejsza liturgia w sposób szczególny dotyczyła każdego z nas, gdyż motywem głównym był grzech. Każdy z nas nieustannie upada, czyniąc rzeczy niemiłe Bogu. Jednakże mamy nadzieję, że nasz upadek nie będzie wieczny, lecz podniesiemy się dzięki Bożej, wybaczającej miłości, tak abyśmy dzięki wierze mogli powiedzieć za św. Pawłem: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus”.

2. W tym tygodniu wspominamy: w poniedziałek – św. Alberta Chmielowskiego, Zak., w piątek – św. Alojzego Gonzagi, Zak.

3. Dzieci proszę o oddawanie etui z karteczkami potwierdzającymi udział w niedzielnej mszy św. Za tydzień w zakrystii będzie odbiór karteczek wraz z nagrodami.

Zachęcam dzieci do skorzystania z sakramentu pokuty, na zakończenie roku szkolnego,  rodziców proszę o dopilnowanie swoich pociech.

4. 29 lipca 2013 roku (poniedziałek) odbędzie się pielgrzymka na Jasną Górę. Chętnych proszę o zapisywanie się. Koszt przejazdu to 50zł.

5. Spotkanie z ministrantami w sobotę o godz. 10.00.

6. Solenizantom i jubilatom rozpoczynającego się  tygodnia składam życzenia Bożego błogosławieństwa. Za życzliwość, modlitwę, ofiary duchowe i materialne przekazywane na cele charytatywne i duszpasterskie, wyrażam serdeczną wdzięczność, Bóg zapłać!

 

W najnowszym Gościu Niedzielnym

– Kościołowi nie zwrócono ponad 62 tys. hektarów ziemi zrabowanej przez komunistyczne państwo i nie wypłacono stosownej rekompensaty – omówienie pierwszego szczegółowego raportu opisującego proces zaboru mienia kościelnego.

– formularz do złożenia podpisu pod projektem ustawy zakazującej zabijania chorych dzieci;

– o młodym meksykańskim męczenniku, który dzięki filmowi „Cristiada” staje się wzorem dla chłopców z Polski;

W Małym Gościu Niedzielnym

– dodatek wakacyjny z wybranymi zamkami, które warto zwiedzić;

– o istniejących do dzisiaj zakonach rycerskich

 

X Niedziela zwykła

 1. Przez trzy ostatnie niedziele przeżywaliśmy uroczystości bezpośrednio związane z Misterium Paschalnym Chrystusa. Dzisiaj zaś ujrzeliśmy kapłana odprawiającego mszę w ornacie koloru zielonego, co nam sugeruje, że przeżywamy okres zwykły. Jednakże nie jest to jedynie okres na wypełnienie czasu między Wielkanocą a Adwentem, lecz jest to czas na kontemplację i rozważanie Misterium Paschalnego Pana, w którym przyszło nam tak niedawno uczestniczyć, a które uobecnia się w czasie każdej Eucharystii. W czasie tej X niedzieli zwykłej rozważamy dwa szczególne tematy: wskrzeszenia zmarłych, a przede wszystkim wypływający z niego, temat wiary. Zarówno cud wskrzeszenia dokonany przez Boga dzięki modlitwie Eliasza, jak i ten, którego dokonał Jezus, sprawił, że będący tam ludzie uwierzyli w „Wielkiego Proroka”. Jednakże dzisiejsza Liturgia Słowa nie chce nam powiedzieć, że potrzebny jest cud, aby człowiek uwierzył i poszedł za Chrystusem; ale daje nam za wzór św. Pawła, który usłyszawszy głos Bożego wezwania, poszedł wypełniać swoje powołanie.
 2. W tym tygodniu wspominamy: w poniedziałek – bł. Bogumiła, we wtorek – św. Barnaby Apostoła, w czwartek –  św. Antoniego z Padwy, w piątek – bł. Michała Kozala, BM., w sobotę bł. Jolanty.
 3. Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w oktawie Bożego Ciała. Ministrantom, dziewczynkom sypiącymi kwiatkami, mieszkańcom poszczególnych miejscowości.
 4. Dzieci, które systematycznie uczęszczały do kościoła i mają to potwierdzone poprzez zebrane kartki proszone są o ich przyniesienie na przyszła niedzielę. Dla najpilniejszych będą nagrody w postaci albumu poświęconego bł. Janowi Pawłowi II.
 5. 29 lipca 2013 roku (poniedziałek) odbędzie się pielgrzymka na Jasną Górę. Chętnych proszę o zapisywanie się. Koszt przejazdu to 50zł.
 6. Solenizantom i jubilatom rozpoczynającego się  tygodnia składam życzenia Bożego błogosławieństwa. Za życzliwość, modlitwę, ofiary duchowe i materialne przekazywane na cele charytatywne i duszpasterskie, wyrażam serdeczną wdzięczność, Bóg zapłać!

W najnowszym Gościu Niedzielnym

seria 3-minutowych filmów wyjaśniających katechizm na DVD.

– o milionach Francuzów, którzy wyszli na ulice w obronie rodziny, dzieci i zdrowego rozsądku;

– kto założył pierwszą w Polsce szkołę dla dziewcząt?

Pobliska parafia:
czerwiec 2013
P W Ś C P S N
« maj   lip »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Archiwa
Kategorie