TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA

1. Na spotkanie z Chrystusem trzeba być przygotowanym. Zadajmy sobie zatem pytanie: czy jesteśmy gotowi stanąć przed Bogiem i zdać sprawę z naszego życia?
2. Dzisiejsza ewangelia jest też dobrą okazją do tego, aby zatroszczyć się o naszych domowników, zwłaszcza tych starszych i chorych, wspierając ich w przystąpieniu do sakramentów. Może trzeba zaprosić kapłana do naszego domu z posługą sakramentalną.
3. Dziś przeżywamy IX Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Polecajmy w naszych modlitwach wszystkich prześladowanych ze względu na Jezusa Chrystusa. Dla prześladowanych chrześcijan są przeznaczone zbierane dziś ofiary.
4. W liturgii w tym tygodniu wspominamy: w poniedziałek – Pierwszych Polskich Męczenników: Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, w piątek – św. Elżbietę Węgierską, w sobotę – Karolinę Kózkównę.
5, Dzisiejsza niedziela jest dniem spotkań z dziećmi do komunii i kandydatami do bierzmowania.
6. Solenizantom i jubilatom rozpoczynającego się  tygodnia składam życzenia Bożego błogosławieństwa. Za życzliwość, modlitwę, ofiary duchowe i materialne przekazywane na cele charytatywne i duszpasterskie, wyrażam serdeczną wdzięczność, Bóg zapłać!
W Gościu:
Bezbronni jak Jezus
• Aż trudno uwierzyć, że co roku 100 tysięcy wyznawców Chrystusa ginie z powodu wiary. Chrześcijanie są najbardziej narażeni na prześladowania, bo mają mocno wpisany w serca nakaz przebaczania. Przeciwnicy to wiedzą i dlatego tak łatwo zabijają. W innych religiach nakaz miłowania nieprzyjaciół prawie nie występuje. To się nie zdarza.
• w Ploërmel (czytaj: Ploermel) wszyscy wiedzą, że pomnik Jana Pawła II, zwieńczony krzyżem, przeszkadza tylko niewielkiej grupie osób. Czy jednak mieszkańcy tego francuskiego miasta są wystarczająco zdeterminowani, by go obronić? Dziennikarze „Gościa” przez trzy dni rozmawiali z jego mieszkańcami;
• o świętym Józefie, ideale mocnego mężczyzny.

TRZYDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ZWYKŁA

1. Dziś ewangelia wzywa słuchaczy słowa Bożego, aby zadali sobie pytanie, czy są wierni swojemu Mistrzowi, Jezusowi Chrystusowi. Nie wystarczy bowiem poprzestawać tylko na powtarzaniu słów Mistrza, ale trzeba najpierw własnym życiem pokazać, że nimi się żyje na co dzień.
2. Zachęcamy do trwania w modlitwie za zmarłych połączonej z nawiedzaniem cmentarza.
3. W tym tygodniu przeżywamy w liturgii: w czwartek – rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, w piątek – św. Leona Wielkiego, w sobotę – św. Marcina z Tours.
4. W sobotę 99. rocznica odzyskania niepodległości. W naszym modlitwach polecajmy sprawy naszej Ojczyzny i tych wszystkich, którzy ją kształtują.
5. W następną niedzielę będziemy obchodzić IX Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym.
6. Serdeczne dziękuje za oczyszczenie rynien kościoła z liści panu Romanowi Wiktorowicz.
7. W intencji osób za które były zamówione wypominki jednorazowe będzie odprawiona msza św. Można zamawiać mszę św. i wypominki w intencji naszych zmarłych.
8. Solenizantom i jubilatom rozpoczynającego się  tygodnia składam życzenia Bożego błogosławieństwa. Za życzliwość, modlitwę, ofiary duchowe i materialne przekazywane na cele charytatywne i duszpasterskie, wyrażam serdeczną wdzięczność, Bóg zapłać!
Oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ograniczenia handlu w niedziele
W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi nad projektem ustawy w sprawie ograniczenia handlu w niedziele, jako Prezydium Konferencji Episkopatu Polski – biorąc również pod uwagę liczne głosy wiernych Kościoła rzymsko-katolickiego i chrześcijan
z innych Kościołów – wyrażamy nasz niepokój o los obywatelskiej inicjatywy Związku Zawodowego „Solidarność”, która została poparta podpisami ponad 500 tys. obywateli naszego kraju. Tak Konferencja Episkopatu Polski, jak i biskupi poszczególnych diecezji wielokrotnie udzielali tej inicjatywie jednomyślnego poparcia w komunikatach i listach pasterskich, licząc na przywrócenie całemu społeczeństwu niedzieli jako dnia wypoczynku i czasu budowania więzi rodzinnych oraz umacniania relacji społecznych. Niestety, jak wynika z dotychczasowych prac nad ustawą, aktualnie proponowane rozwiązania odbiegają zasadniczo od proponowanego kształtu tej inicjatywy. Milczenie z naszej strony w tej kwestii byłoby zaniedbaniem naszego pasterskiego obowiązku stania na straży dobra wspólnego.
Trudno pominąć fakt, iż to właśnie „Solidarność” – jako Związek programowo ukierunkowany na ochronę praw pracowniczych – realizując własną uchwałę programową i zapis o dążeniu do wprowadzenia zasady 5-dniowego tygodnia dla wszystkich pracujących, ma szczególne prawo i obowiązek upominania się o wolne niedziele. Wolna niedziela zawiera się w etosie „Solidarności”, z którego nie wolno korzystać wybiórczo, zwłaszcza tym, którzy się na nią programowo powoływali i powołują.
W okresie przygotowań do obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości – otwarcie odnosząc się do dziedzictwa „Solidarności” – nie można pominąć niedzieli jako budulca duchowej wspólnoty narodu. Ten społeczny wymiar „uwolnienia” niedzieli zawiera w sobie jedną z podstawowych prawd o naturze człowieka, który współistnieje z innymi, tworząc z nimi wspólnotę, społeczność, naród. Chodzi również o uwolnienie człowieka, gdyż osoba, której odbiera się wolną niedzielę, jest kimś wykorzystywanym. Rzecz nie dotyczy jedynie osób pracujących w handlu – choć to ich los najbardziej leży nam na sercu. Wykorzystywani są również i ci, którym – oferując spędzanie jedynego wolnego dnia w handlowej galerii – zacieśnia się tym samym obszar budowania relacji z innymi do samej tylko konsumpcji, do zdobywania nowych towarów, mających rzekomo nieustannie poprawiać standard życia, co ostatecznie jest formą materializmu praktycznego.
Apelujemy więc do tych, którzy mają realny wpływ na kształt prawa w naszym państwie, aby mieli na względzie przede wszystkim dobro obywatela i dobro społeczeństwa, zagrożone – podobnie jak w innych państwach Europy – laicyzacją. Nie wolno zapominać własnych haseł i postulatów wysuwanych w drodze do osiągnięcia władzy, w tak ważnej społecznie kwestii. Nie wolno – nawet wobec lobbingu środowisk, dla których zysk stanowi większą wartość niż człowiek, czy naród. Konkretnym wyrazem miłości do człowieka jest umacnianie sprawiedliwości – napisał Św. Jan Paweł II encyklice Centesimus Annus. Niedzielny odpoczynek jest jednym z nierozłącznych elementów sprawiedliwego traktowania wszystkich i nie może być luksusem dla wybranych. Niech zatem nie ginie sprawiedliwość i solidarność pośród nas, przygotowujących się do świętowania setnej rocznicy niepodległej Polski. Niech integralnym elementem tego święta całego narodu stanie się prawne i definitywne zabezpieczenie wolnej od pracy niedzieli, jako spoiwa umacniającego narodową wspólnotę.
+Stanisław Gądecki   Arcybiskup Metropolita Poznański

TRZYDZIESTA NIEDZIELA ZWYKŁA

1. Chrystus naucza, że najważniejszym przykazaniem jest miłość Boga i bliźniego. Jest ono tak ważne, ponieważ jego wzorem jest miłość Boga do człowieka, która wyraziła się w oddaniu życia przez Syna Bożego dla naszego zbawienia. Człowiek praktykując to przykazanie próbuje naśladować miłość Boga.
2. Dzisiejsza niedziela jest obchodzona jako uroczystość konsekracji kościoła parafialnego. Konsekracja to liturgiczny obrzęd, w czasie którego wyłącza się budowlę z użytku świeckiego i przeznacza się ją do służby bożej. Zadajmy sobie również pytanie, czy troszczymy się o nasz kościół parafialny i wspieramy jego renowację i utrzymanie.
3. W tym tygodniu w liturgii będziemy obchodzić: w środę – uroczystość Wszystkich Świętych, w czwartek – wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, w piątek – pierwszy piątek miesiąca, w sobotę – wspomnienie św. Karola Boromeusza, a jednocześnie pierwszą sobotę miesiąca.
4. Z racji zbliżającego się wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych zachęcamy do modlitwy w intencji zmarłych, a także do zatroszczenia się o ich groby. W Piśmie Świętym znajdujemy słowa, że zbawienną i dobrą sprawą jest modlitwa za naszych zmarłych. Tylko poprzez nasze westchnienie modlitewne możemy im pomagać w jak najszybszym osiągnięciu szczęścia wiecznego. Zachęcam do zamawiania mszy św. w intencjach naszych bliskich,  jak również do zamawiania wypominek rocznych i jednorazowych. Tak jak w ubiegłych latach, za wypominki jednorazowe składamy dobrowolną ofiarę, są one czytane podczas sumy na cmentarzu 1 listopada. Wypominki jednorazowe proszę składać na ołtarzu bocznym. Wypominki całoroczne proszę zgłaszać do mnie w zakrystii, bądź kancelarii.
Msza na cmentarzu 1 listopada będzie jak zawsze o godzinie 11.00. Samochody proszę parkować koło organistówki. Bardzo proszę strażaków z Idzikowic  o zorganizowanie parkingu i pokierowanie ruchem. 2 listopada po mszy o 17.00 sprawowanej w intencji wszystkich zmarłych w roku, odmówimy różaniec i udamy się na cmentarz.
Można zamawiać mszę sw. w intencji naszych bliskich zmarłych i wypominki całoroczne.
6. Porządkujących groby na cmentarzu bardzo proszę o segregację śmieci.
7. Solenizantom i jubilatom rozpoczynającego się  tygodnia składam życzenia Bożego błogosławieństwa. Za życzliwość, modlitwę, ofiary duchowe i materialne przekazywane na cele charytatywne i duszpasterskie, wyrażam serdeczną wdzięczność, Bóg zapłać!
W Gościu:
• obrazek z modlitwą za dusze w czyśćcu cierpiące do codziennego odmawiania
• kiedy uchodźca przestaje być uchodźcą, a staje się imigrantem?
W Małym  Gościu
• duży dwustronny plakat;
• o polskiej szkółce piłkarskiej FC Barcelona;
• jak narysować portret?

DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA

1. Pan Bóg stawia na naszej drodze różnych ludzi, zarówno dobrych jak i złych; spotkanie z nimi jest nam potrzebne do tego, abyśmy mogli osiągnąć życie wieczne.
2. Tydzień temu liczyliśmy wiernych uczestniczących w niedzielnej Mszy św. Było nas 544 osoby, 304 kobiety i 240 mężczyzn. Do komunii św. przystąpiło 146 osób. !01 kobiet i 45 mężczyzn.
3. Dziś przeżywamy Niedzielę Misyjną; podejmijmy modlitwę zarówno w intencji tych, którzy głoszą słowo Boże, jak i tych, którzy go słuchają. Wesprzyjmy też dzieło misyjne Kościoła naszymi ofiarami.
4. W sobotę w liturgii wspominamy świętych apostołów Szymona i Judę Tadeusza.
5. Zachęcajmy się nawzajem do odmawiania różańca, o którym Matka Boża mówiła, że jest nam dany jako pomoc do osiągnięcia zbawienia.
6. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzili wspomnienie konsekracji naszego kościoła parafialnego.
7. Możemy zamawiać wypominki całoroczne i jednorazowe.
8. Porządkując groby na cmentarzu pamiętajmy o segregacji śmieci.
9. Solenizantom i jubilatom rozpoczynającego się  tygodnia składam życzenia Bożego błogosławieństwa. Za życzliwość, modlitwę, ofiary duchowe i materialne przekazywane na cele charytatywne i duszpasterskie, wyrażam serdeczną wdzięczność, Bóg zapłać.
W GOŚCIU:
• Z wizytą w amerykańskim instytucie, w którym narodziła się naprotechnologia – metoda pomagająca bezdzietnym małżeństwom doczekać się potomstwa. Kim są ludzie, którzy za nią stoją?
• o ludziach, którzy bez pieniędzy, karty kredytowej czy telefonu komórkowego zostali wysłani do Skandynawii, by tam głosić Dobrą Nowinę. Co ich spotkało? I jak sobie poradzili?
• o siostrach Franciszkankach, które podczas II wojny światowej ratowały żydowskie dzieci

DWUDZIESTA ÓSMA NIEDZIELA ZWYKŁA

1. Uczta jest najczęściej używanym obrazem dla przedstawienia chwały zbawionych. Przez chrzest wszyscy jesteśmy na nią powołani, jednak nie wszyscy to powołanie wybierają i według niego żyją. Zadajmy sobie dziś pytanie: czy naszym życiem potwierdzamy swoje zaproszenie na ucztę zbawionych?
2. Obchodząc w tym roku 100. rocznicę objawień fatimskich, pamiętajmy, że Najświętsza Maryja Panna ukazała człowiekowi pomoc w osiągnięciu zbawienia, a jest nią różaniec. Zachęcamy, aby każdego dnia odmawiać tę modlitwę, albo wspólnotowo w naszym kościele parafialnym, albo indywidualnie w naszych domach.
3. Dziś w kościele liczymy wszystkich, którzy są w kościołach w Polsce i przyjęli komunie św.
4. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: w poniedziałek – św. Jadwigę Śląską, we wtorek – św. Ignacego Antiocheńskiego, w środę – św. Łukasza, patrona służby zdrowia, w piątek – św. Jana Kantego, w sobotę – bł. Jakuba Strzemię.
5. Następną niedzielę będziemy przeżywali jako dzień misyjny; ofiary składane na tacę przeznaczone będą na misje.
6. Są do nabycia kalendarze ze św. Stanisławem Kostką naszym ziomkiem w cenie 3.50zl. Św. Stanisław zmarł 450 lat temu.
7. Solenizantom i jubilatom rozpoczynającego się  tygodnia składam życzenia Bożego błogosławieństwa. Za życzliwość, modlitwę, ofiary duchowe i materialne przekazywane na cele charytatywne i duszpasterskie, wyrażam serdeczną wdzięczność, Bóg zapłać.
W GOŚCIU:
• O handlowcach, którzy zamykają swoje sklepy w niedziele i święta. W dni powszednie warto u nich robić zakupy.
• „Podpiszę ustawę zakazującą aborcji eugenicznej” – zadeklarował w rozmowie z „Gościem” Prezydent RP Andrzej Duda;
• Tomasz Rożek tłumaczy, za co przyznano tegoroczną nagrodę Nobla z fizyki i chemii.

DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA

1. Bóg nieustannie nas obdarza darami potrzebnymi nam do zbawienia, ale już od nas samych zależy, czy potrafimy z tych darów skorzystać. Dar pochodzący od Boga albo przyjmujemy i go wykorzystujemy, albo nie przyjmujemy i tym samym odrzucamy.
2. Zapraszamy do wspólnotowego odmawiania różańca w naszym kościele parafialnym.
3. Trzynastego Października w piątek o godzinie 19 nabożeństwo Fatimskie. Nie będzie różańca o 16.30.
4. W sobotę przypadnie dzień nauczycieli i wychowawców, polećmy w tym dniu naszych pedagogów. Módlmy się, zarówno za tych, których już nie ma wśród nas – prosząc dla nich o życie wieczne, jak i tych, którzy przemierzają drogę do domu Ojca, aby dobry Bóg obdarzał ich swoim błogosławieństwem i potrzebnymi łaskami.
5,Dziś niedziela spotkań z dziećmi i kandydatami do bierzmowania.
6. Dziś obchodzimy XVII Dzień Papieski, w ramach którego będzie przypominana nauka papieża Polaka i tradycyjnie będą zbierane ofiary na Fundację Nowego Tysiąclecia im. Jana Pawła II.
7. Solenizantom i jubilatom rozpoczynającego się  tygodnia składam życzenia Bożego błogosławieństwa. Za życzliwość, modlitwę, ofiary duchowe i materialne przekazywane na cele charytatywne i duszpasterskie, wyrażam serdeczną wdzięczność, Bóg zapłać.
W GOŚCIU:
• Co robić, kiedy nasze dzieci przestają chodzić do kościoła?
• o świętej, którą bardzo cenił ojciec Pio i codziennie modlił się za jej wstawiennictwem;
• o d ścierniska do lotniska, czyli reportaż z miejsca, w którym ma powstać Centralny Port Komunikacyjny

DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA

1. Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale żeby się nawrócił i miał życie wieczne – to wezwanie, które płynie z dzisiejszej liturgii słowa. A także wynikający z niej nakaz przemiany własnego życia.
2. Kościół w rozmaity sposób próbuje pomóc w realizacji tego wezwania. W październiku przypomina nam o modlitwie różańcowej, zwłaszcza w 100. rocznicę objawień maryjnych w Fatimie. Zachęca nas do jego codziennego odmawiana, czy to we wspólnocie parafialnej, czy też indywidualnie. W naszej świątyni nabożeństwo różańcowe odbywa się w dni powszednie o godz.16.30.
3. Inną formą pomocy Kościoła w przemianie naszych serc jest pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Oba te nabożeństwa wymagają stanu łaski uświęcającej, a więc zachęcają nas do sakramentu pokuty. Kandydatom do bierzmowania przypominam o spowiedzi.
4. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: w poniedziałek –Aniołów Stróżów, w środę – św. Franciszka z Asyżu, w piątek – św. Faustynę Kowalską, w sobotę – Najświętszą Maryję Pannę Różańcową.
5, Przyszła niedziela dniem spotkań z dziećmi do komunii po mszy o 9.00 i kandydatami do bierzmowania po mszy o 15.00.
6 W następną niedzielę Kościół w Polsce przeżywa XVII dzień papieski.
7. Podpisane listy z poparciem obywatelskiego projektu zakazującego aborcji chorych dzieci proszę o przyniesienie do zakrystii. Jeśli ktoś jeszcze chce się pod tym projektem podpasać to zapraszam do zakrystii.
8. Solenizantom i jubilatom rozpoczynającego się  tygodnia składam życzenia Bożego błogosławieństwa. Za życzliwość, modlitwę, ofiary duchowe i materialne przekazywane na cele charytatywne i duszpasterskie, wyrażam serdeczną wdzięczność, Bóg zapłać.
W GOŚCIU:
O różańcu, który jest firmowym znakiem katolickiej pobożności.
• o tym, że powinniśmy płakać nad kościołami zamienianymi na restauracje;
• o tym, że powstające nowe prawo o pochówkach jest bardzo potrzebne, bo dzisiaj łatwiej prowadzić budkę z hot dogami niż zakład pogrzebowy. Ale jednocześnie nowe prawo nie może zalegalizować rozsypywania prochów.
W MAŁYM GOŚCIU:
• bezpłatny dodatek – audiobook z drugą częścią powieści „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza;
• o objawieniach Matki Bożej w Gietrzwałdzie;
• o tym, jak działa radio

DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA

1. Chrystus, jak ten siewca z przypowieści, każdego dnia w glebę naszych serc wsiewa ziarno słowa Bożego. Warto zastanowić się nad dziś usłyszaną ewangelią i zapytać siebie samego, jakiego rodzaju glebą jesteśmy my sami?
2. Trzeba sobie również uświadomić, że słowo Boże nie tylko jest dla nas głoszone w liturgii mszalnej, ale również i my sami możemy się zagłębiać w lekturze Pisma Świętego, a także – korzystając z prasy katolickiej – odnosić je do życia codziennego.
3. W tym tygodniu w liturgii będziemy wspominali: w poniedziałek – Władysława z Gielniowa, w środę – Wincentego à Paulo, w czwartek – św. Wacława, w piątek – Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, w sobotę – św. Hieronima
4. W zeszła niedzielę do puszek przed kościołami w Polsce zbierano pieniądze na wsparcie KUL-u.
5. W przyszła niedzielę rozpoczniemy miesiąc październik, czas w  którym gromadzimy się z różańcem w ręku. Zachęcam do odmawiania różańca, w kościele nabożeństwo to będzie w niedzielę o 14.30 natomiast w dni powszednie o 16.30.
6. Ponad 90% aborcji w polskich szpitalach to zabijanie dzieci podejrzewanych o chorobę lub upośledzenie. Zamiast pomagać – zabija się je w okrutny sposób. Nawet wówczas, gdy niewinne dziecko przeżywa nieudaną aborcję, nie udziela się mu pomocy. Taka sytuacja miała miejsce m. in. w Opolu, gdzie nieudaną aborcję przeżyło dziecko z zespołem Downa. Początkowo zaczęto je reanimować, jednak na żądanie lekarzy-aborterów odstąpiono od działań ratujących życie i w obecności personelu medycznego żywe dziecko pozostawiono na pewną śmierć. Niestety, polskie prawo na to pozwala. Możemy powstrzymać to okrucieństwo. Podpisać się pod nim może każdy, kto ukończył 18 rok życia. Potrzebny jest numer PESEL.
7. Solenizantom i jubilatom rozpoczynającego się  tygodnia składam życzenia Bożego błogosławieństwa. Za życzliwość, modlitwę, ofiary duchowe i materialne przekazywane na cele charytatywne i duszpasterskie, wyrażam serdeczną wdzięczność, Bóg zapłać.
W Gościu:
O małżonkach, którym rozpadło się małżeństwo, a oni pomimo tego, że cały świat mówi im, że mąż czy żona nie wrócą i powinni sobie znaleźć kogoś innego, jednak w samotności czekają. Bo – jak mówią – ślubowali wierność „w dobrej i złej doli”.
• o tym, że pijaństwo jest ukrytą formą satanizmu;
• jak się robi jezioro? Pod Bełchatowem powstaje gigantyczny zbiornik, który zmieści pięć razy więcej wody niż Śniardwy i będzie najgłębszym jeziorem Polski.

DWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA

1. W Modlitwie Pańskiej mówimy: „i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom” i to wezwanie zawiera liturgia słowa dzisiejszej niedzieli. Wszelką więc odpłatę za popełnione przeciw mnie grzechy powinniśmy pozostawić Bogu. Czy jednak tak żyjemy?
2. Przy okazji dzisiejszej refleksji biblijnej warto zastanowić się nad tym, czy w naszym życiu nie ma jakichś zastarzałych waśni, które nie pozwalają nam i naszym bliskim trwać w bliskości Boga? A jeżeli tak, to warto podjąć działania, aby tę sytuację zmienić.
3. Jutro wspomnienie św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży. Warto przypomnieć sobie jego życie i zadać pytanie: czy naśladujemy jego gorliwość życia i pobożność?, Wczoraj dzięki życzliwości naszego Wójta Marka Czerniakowskiego mogliśmy wziąć udział w pieszej pielgrzymce z Przasnysza do Rostkowa.
4. Dziś na mszy św. o godzinie 9.00 poświecenie przyborów szkolnych dzieci które rozpoczęły I klasę.
5. Jest do nabycia Kalendarz Rolnika – którym znajdziemy wiele praktycznych rad i wskazówek w cenie 25 zł.
6. Solenizantom i jubilatom rozpoczynającego się  tygodnia składam życzenia Bożego błogosławieństwa. Za życzliwość, modlitwę, ofiary duchowe i materialne przekazywane na cele charytatywne i duszpasterskie, wyrażam serdeczną wdzięczność, Bóg zapłać.
W Gościu:
Po raz pierwszy od wielu lat pojawiła się realna szansa na likwidacje prawa, które pozwala zabijać nienarodzone dzieci, gdy są chore. Właśnie rozpoczęło się zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem „Zatrzymaj aborcje”. W „Gościu” znajduje się formularz do złożenia podpisu.
• o najnowszym, książkowym wywiadzie z papieżem Franciszkiem;
• o huraganach, które niestety pojawiają się coraz częściej, pisze Tomasz Rożek.

DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA

1. Kościół jest wspólnotą ludzi zarówno świętych jak i grzesznych, stąd potrzeba, aby wzajemnie umacniać się w wierze, na co zwraca uwagę dzisiejsza liturgia słowa. Jedną z form umacniania w wierze jest upomnienie braterskie, o którym wspomina już prorok Ezechiel, a któremu nową formę nadaje Jezus Chrystus. Stopniując upomnienie: najpierw w cztery oczy, później wobec jednego lub dwóch świadków, a ostatecznie wobec Kościoła. Stosowanie tego Chrystusowego nakazu jest potrzebne również i dziś, czy jednak mamy odwagę, aby upomnieć swojego brata?
2. Początek nowego roku szkolnego to również początek przygotowań do przyjęcia sakramentów. Zachęcamy więc rodziców, aby zainteresowali się sprawą przygotowania swoich dzieci do Pierwszej Komunii i bierzmowania. Dziś w naszej parafii spotkania z dziećmi i kandydatami do bierzmowania.
3. W czwartek, 14 września, święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Warto przy okazji tego święta zainteresować się, czy w naszym domu na widocznym miejscu umieszczony jest krzyż, a także tym, czy my i nasi bliscy noszą symbol wiary na sobie.
4. Nabożeństwo Fatimskie 13 września w środę o godzinie 19.00.
5. Błogosławieństwo tornistrów dzieci klas pierwszych w przyszła niedzielę po mszy o 9.00.
6. Wczoraj uruchomiliśmy zmodernizowany system dzwonów elektronicznych, który uległ awarii po wyładowaniu atmosferycznym.
7. 16 września w sobotę o godz. 9.00 dzieci z naszej parafii wjadą do Przasnysza , aby wziąć udział w pielgrzymce z Przasnysza do Rostkowa- miejsca narodzin św. Stanisława Kostki.
8. Jest do nabycia Kalendarz Rolnika – którym znajdziemy wiele praktycznych rad i wskazówek w cenie 25 zl.
9. Solenizantom i jubilatom rozpoczynającego się  tygodnia składam życzenia Bożego błogosławieństwa. Za życzliwość, modlitwę, ofiary duchowe i materialne przekazywane na cele charytatywne i duszpasterskie, wyrażam serdeczną wdzięczność, Bóg zapłać.
W GOŚCIU:
Czy w dzisiejszych czasach wolno jeszcze upominać grzeszników?
• mija właśnie 140 lat od objawień w Gietrzwałdzie, ale wydaje się, że pozostają one wciąż mało znane. Co właściwie przekazała Maryja w tym niewielkim warmińskim sanktuarium?
• Najważniejsze jest dla mnie, żeby z mojej roboty Bóg był zadowolony – mówi dyrektor muzycznego festiwalu Rawa Blues.
Kamera internetowa
Pobliska parafia:
Listopad 2017
P W Ś C P S N
« paź    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
Kategorie