Download (PDF, Unknown)

CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCNA

1.Dzisiejsza niedziela jest nazywana niedzielą Dobrego Pasterza. W tę niedzielę modlimy się w sposób szczególny o dobre powołania do kapłaństwa i życia zakonnego. Szczególnie polecajmy w modlitwie alumnów naszego diecezjalnego seminarium duchownego.
2.Jutro uroczystość św. Wojciecha, męczennika patrona Polski, W środę wspominamy św. Marka Ewangelistę
3.13 maja w niedzielę o godzinie 15.00 zostanie odprawione w naszej Parafii Nabożeństwo Fatimskie według następującego porządku;
-msza św.
-wystawienie Najświętszego Sakramentu
-różaniec (prośby, podziękowania)
-procesja (krzyż, lampiony, Najświętszy Sakrament, Figura, wierni z lampionami)
4.Wyjeżdżających na Bałkany proszę o uiszczanie wpłat. W przyszłym roku podczas ferii zimowych (28.01 do 04.02 2017r.)organizuję wyjazd do Ziemi św. i Jordanii.  Cena to 3180 zł i 260 USD. Dokładne informacje na stronie parafii i w zakrystii foldery reklamowe.
5.Solenizantom i jubilatom rozpoczynającego się  tygodnia składam życzenia Bożego błogosławieństwa. Za życzliwość, modlitwę, ofiary duchowe i materialne pprzekazywane na cele charytatywne i duszpasterskie, wyrażam serdeczną wdzięczność, Bóg zapłać!
W „GOŚCIU”;
• adhortacja apostolska papieża Franciszka „Gaudete et exultate” – o świętości w świecie współczesnym.
Zachęcam do lektury Małego Gościa.

TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCNA

1.W dzisiejszą niedzielę rozpoczyna się Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Pamiętajmy, że bez świadectwa uczniów, które zostało spisane jako Pismo Święte, nigdy nie usłyszelibyśmy o Jezusie Chrystusie, o Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Bez Ewangelii nigdy nie poznalibyśmy drogi do pełni wiary, którą powinien przebyć każdy z nas.
2.Pan Organista z racji na pracę którą wykonuję i niemożliwość pogodzenia czasowego z grą na mszach w dni powszednie ograniczy swoją posługę w naszej parafii do przewodniczenia śpiewom w niedzielę i święta, oraz podczas ślubów i pogrzebów. W dni powszednie będziemy wspomagać się odtwarzaniem nagranych wcześniej pieśni.
3.Dziś po mszy św. 1500 spotkanie wyjeżdżających autokarem na Bałkany.
4.Spotkanie dzieci do odnowienia przyrzeczeń chrztu w środę  o 17.30., do pierwszej komunii w czwartek o 18.00.
5.W sakramentalny związek mają zamiar wstąpić Aleksandra Hoduń, panna zamieszkała w Królewie i Maciej Tomaszewski, kawaler zamieszkały w Płońsku.
6.Jest odkręcona woda na naszym cmentarzu parafialnym. Proszę po wciśnięciu dźwigni, chwilę poczekać, aż zejdzie powietrze z rur. Proszę też bardzo o segregację śmieci.
W Gościu:
• Aż 9 męczenników w ciągu 22 lat doczekała się Francja, kraj, który – według powszechnej opinii, już dawno dokonał radosnej i nieodwołalnej apostazji. Przypadek?
• Dzisiejsze Narodowe Czytanie Pisma Świętego koncentruje się na Liście do Rzymian. Co św. Paweł chciał nam przekazać ?
Za tydzień w „Gościu Niedzielnym” dodatek – adhortacja apostolska papieża Franciszka „Gaudete et exultate” – o świętości w świecie współczesnym.

DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCNA (NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA)

1. Przeżywając dzisiaj uroczystość Bożego Miłosierdzia, warto postawić sobie pytania: czy staramy się wierzyć i ufać Bogu w każdej sytuacji? Czy wierzymy i ufamy Bogu zwłaszcza wtedy, gdy jest nam ciężko i przychodzi nam dźwigać ciężar nieszczęść, kłopotów, krzyża? Pamiętajmy, że niewiara i nieufność bardzo ranią przepełnione miłosierdziem Serce Jezusa. Nie bądźmy niedowiarkami. Nie traćmy ufności w nieskończone miłosierdzie Boże. Niech najczęstszą naszą modlitwą będzie modlitwa: „Jezu ufam Tobie”. Chrystus miłosierny patrzy dziś na nas z miłością. Odpowiedzmy więc na Jego miłość do nas naszą miłością, odnawiając dziś wiarę i ufność w Jego nieskończone miłosierdzie.
2. Dziś rozpoczyna się 74. Tydzień Miłosierdzia. Jego zasadniczym celem jest niesienie pomocy chorym, samotnym, bezrobotnym, bezdomnym i prześladowanym. Tydzień Miłosierdzia jest szkołą chrześcijańskiej formacji serca, podkreśla duchowy wymiar dobroczynności, staje się sposobnością do dawania świadectwa i dzielenia się z bliźnimi dobrami duchowymi i materialnymi. Tydzień Miłosierdzia dotychczas obchodzony był w Polsce w październiku; od 2013 roku decyzją Konferencji Episkopatu Polski, rozpoczyna się w I niedzielę po Wielkanocy, tj. w niedzielę Miłosierdzia Bożego.
3. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Ogólnopolski Tydzień Biblijny.
4. Spotkanie dzieci do odnowienia przyrzeczeń chrztu w środę  o 17.30., do pierwszej komunii w czwartek o 17.30
5. Spotkanie pielgrzymów wyjeżdżających na Bałkany odbędzie się w przyszłą niedzielę po mszy o 15.00
6. Solenizantom i jubilatom rozpoczynającego się  tygodnia składam życzenia Bożego błogosławieństwa. Za życzliwość, modlitwę, ofiary duchowe i materialne przekazywane na cele charytatywne i duszpasterskie, wyrażam serdeczną wdzięczność, Bóg zapłać!
W „GOŚCIU”;
• „Jezu, ufam Tobie”. Te trzy słowa są kluczem do Bożego Miłosierdzia. Co dokładnie znaczą i jak je wprowadzić do naszego życia w czasach, w których tak wiele wokół nas nieufności
• jakie konsekwencje dla kościoła będzie miało wprowadzenie nowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych?
• „Gość Niedzielny” odwiedził plan zdjęciowy jednej z najgłośniejszych polskich produkcji ostatnich lat –  „Korony królów”.

ŻYCZENIA WIELKANOCNE BISKUPA PŁOCKIEGO

„Łaska i miłosierdzie nad Jego wybranymi i nad świętymi Jego opatrzność” Mdr 4,15 Umiłowani Diecezjanie!
Stajemy ze wzruszeniem przy pustym grobie Zmartwychwstałego Chrystusa, aby z radosną wiarą spotykać Go w ten uroczysty Dzień Paschy, szczególnie w wielkanocnej Eucharystii.
To spotkanie opromienia i odmienia nas samych i naszą codzienność, budzi w nas wdzięczność wobec Przedwiecznego Ojca – za Jego łaskę i miłosierdzie, za Jego cudowną opatrzność, objawioną w odmianie losu „Pierworodnego spośród umarłych” – Jezusa Chrystusa. Nasz Zbawiciel zwyciężył grzech i śmierć, a nam daje udział w Swoim triumfie.
Życzę Wam Kochani, aby stale doświadczać – jak tylu świętych, w tym nasz szczególny Patron św. Stanisław Kostka – zachwytu i zadziwienia Bożą miłością, która wszystko przemienia. Niech zawsze towarzyszą Wam pokój i radość oraz błogosławione owoce wzrastania w przyjaźni z Panem i w świętości. A św. Stanisław z Rostkowa niech stale oręduje za nami u Zmartwychwstałego, niech wyprasza potrzebne łaski naszej młodzieży, naszym rodzinom, wspólnotom parafialnym, naszej Ojczyźnie świętującej 100-lecie odzyskania niepodległości, całemu Kościołowi i światu!
Pascha A.D. 2018†                              Piotr Libera             Biskup Płocki

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

1. Dziękuję  wszystkim, którzy prawidłowo odczytali wezwanie Chrystusa, aby czuwać i modlić się w tych ostatnich godzinach życia Jezusa i aby prawdziwie przygotować się na Jego zmartwychwstanie. Dziękuję  za uczestnictwo w całym Triduum Paschalnym.
2. W przyszłą niedzielę Kościół katolicki obchodzi święto Miłosierdzia Bożego, ustanowione przez Jana Pawła II. Jezus powiedział do siostry Faustyny „Jestem miłością i miłosierdziem samym”, prosząc siostrę Faustynę, żeby ogłosiła to orędzie całemu światu. Pan Jezus wskazał s. Faustynie pięć sposobów, w jakie ludzie mogą wypraszać zbawienie dla siebie i całego świata: Koronkę do Miłosierdzia Bożego, modlitwę przed obrazem Jezusa Miłosiernego z napisem: „Jezu, ufam Tobie”, modlitwę w godzinie konania Chrystusa na krzyżu, zwaną Godziną Miłosierdzia (godz. 15), obchodzenie święta Miłosierdzia i szerzenie czci Miłosierdzia Bożego modlitwą, słowem i czynem. Ofiary złożone na tacę przeznaczone są na dzieła Caritas Diecezji Płockiej.
3. Jutro dzień Wyższego Seminarium Duchownego. Ofiary składane na tacę przeznaczone są na potrzeby seminarium i KUL.
4. Zmartwychwstały Jezus, Zwycięzca śmierci, piekła i szatana, daje nam kolejną szansę, by odnieść zwycięstwo nad swoją małością i razem z Nim powstać do nowego życia. Życzę Wam moi kochani Goście i Parafianie na co dzień poranka wielkanocnego, który pozwala patrzeć z nadzieją w przyszłość nawet wtedy, gdy trudno o nią. Radości Marii Magdaleny, gdy zobaczyła Zmartwychwstałego. Wiary w to, co wydaje się niemożliwe. Siły jaką dało apostołom spotkanie z Jezusem. Odwagi Jana, który jako jedyny trwał pod krzyżem i tego wszystkiego, co jest Wam najbardziej potrzebne.
5. Dziękuję tym którzy zaangażowali się w  wykonanie dekoracji do grobu Pana Jezusa: państwu Dorocie i Andrzejowi Beszczyńskim, oraz Katarzynie i Arturowi  Kołodziejczyk. Zaangażowały się także panie Katarzyna Górska i Marta Bilińska.
6.Dziękuję bardzo asyście procesyjnej, dziewczynkom sypiącym kwiatkami ich opiekunkom, paniom, które te kwiatki zebrały i ususzyły, służbie liturgicznej, lektorom, ministrantom, panom organiście, kościelnemu  Dziękuję także druhom strażakom z Idzikowic i Królewa, którzy czuwali przy grobie Pana Jezusa. Dziękuję mieszkańcom poszczególnych miejscowości naszej parafii, którzy bez przerwy  czuwali modlitewnie w Wielką Sobotę  przy grobie Pana Jezusa.
6. Solenizantom i jubilatom rozpoczynającego się  tygodnia składam życzenia Bożego błogosławieństwa. Za życzliwość, modlitwę, ofiary duchowe i materialne przekazywane na cele charytatywne i duszpasterskie, wyrażam serdeczną wdzięczność. Mieszkańcy Przepitek na kwiaty złożyli 95zł. Bóg zapłać!
7. Spotkanie pielgrzymów wyjeżdżających na Bałkany odbędzie się 15 kwietnia po mszy o 15.00
W Gościu;
• Droga do Emaus jako dziewięć stacji drogi „po-krzyżowej” – Jezus leczy serca i przywraca nadzieję.
• w drodze do relacji z Bogiem – między rozumem i wiarą. Specjaliści od dowodzenia w sądach, najwybitniejsi prawnicy świata mówią o tym, jak bardzo wiarygodne są świadectwa o cudach,
• o mniszkach kamedułkach, które żyją w cichym szczęściu. „Gość” został zaproszony za klauzurę klasztoru.

Niedziela Palmowa

1. Liturgia Triduum Paschalnego (Wielki Czwartek Wieczerzy Pańskiej, Wielki Piątek Męki Pańskiej, Wielka Sobota – Wigilia Paschalna) należy do najważniejszych i najpiękniejszych w całym roku liturgicznym, zapraszamy do udziału w nabożeństwach, które będą sprawowane o godzinie 18.00.
Wielki Czwartek – pamiątka ustanowienia Najświętszego Sakramentu i sakramentu kapłaństwa. Po zakończonej Eucharystii Ciało Pana Jezusa zostanie przeniesione do Ciemnicy, która symbolizuje Jego modlitwę w Ogrójcu, ból zdrady, pojmanie i uwięzienie – czas opuszczenia i trwogę konania.
Wielki Piątek – w tym dniu nie ma Mszy świętej. Gromadzimy się natomiast na liturgii Męki Pańskiej. Nabożeństwo składa się z liturgii słowa, uroczystej adoracji krzyża i przyjęcia Komunii świętej. Kończy się złożeniem Jezusa do Grobu. Ofiary składane na tacę w tym dniu podczas adoracji krzyża przeznaczone są tradycyjnie na utrzymanie Grobu Pańskiego w Ziemi Świętej. W tym dniu obowiązuje ścisły post i nie może w tym dniu być żadnej dyspensy.
Wigilia Paschalna – sobota, rozpocznie się obrzędem poświęcenia ognia przed świątynią. Na liturgię światła przynosimy świece. Po procesyjnym wniesieniu światła do świątyni liturgia słowa, liturgia chrzcielna i uroczysta Eucharystia – uwielbienie Boga w tajemnicy zmartwychwstania Chrystusa.
2. Poświęcenie pokarmów będzie w Wielką Sobotę o równych godzinach. Do kościoła zapraszam zgodnie z harmonogramem i proszę o adorację przy grobie Pana Jezusa mieszkańców poszczególnych miejscowości przez godzinę. W tym czasie będzie możliwość skorzystania jeszcze z sakramentu pokuty.
Harmonogram adoracji przy grobie Pana Jezusa w Wielką Sobotę
09:00 -KRÓLEWO
10:00- SALAMONKA, PRZEPITKI
11:00- BOLĘCIN
12:00- KUCHARY ŻYDOWSKIE
13:00- JĘDRZEJEWO
14:00- PRUSZKOWO , SOBIESKI
15:00- IDZIKOWICE
16:00- KRAJĘCZYN
17:00- KRÓLEWO
3. Serdecznie dziękuję za ofiary,  które składamy na kwiaty do grobu Pana Jezusa i     ubezpieczenie naszego kościoła: Mieszkańcy Krajęczyna 690zł, Salomonki 200zł, Jędrzejewa i Kolonii Kuchar 280zł.
4. Biorących udział w akcji Jałmużna Wielkopostna proszę, aby skarbonki z ofiarami przynieśli do kościoła w Wielki Piątek na nabożeństwo adoracji krzyża. Jeśli jednak ktoś nie będzie mógł przyjść tego dnia to proszę o uczynienie tego w Wielkim Tygodniu.
5. Rezurekcja tradycyjnie o godzinie 6.00. Z racji uroczystego śniadania wielkanocnego nie będzie mszy św. o godz. 9.00.  zapraszam natomiast na godzinę 11.00 i 15.00.  Strażaków proszę o zaciągnięcie honorowej warty zgodnie z odwieczną tradycją. Na rezurekcji nie może zabraknąć asysty procesyjnej pośród której, mam nadzieją będą dziewczynki sypiące kwiatkami.
6. Solenizantom jubilatom rozpoczynającego się tygodnia skalam serdeczne życzenia. Za wszelkie ofiary duchowe i materialne – Bóg zapłać. Dziękuję za dokonanie przebudowy bramy w kształcie M pracownikom FUD.
7. Dziś możemy zaadoptować duchowo dziecko poczęte a zagrożone w swoim istnieniu.
8. Dekoracja grobu we wtorek od 14.00. Zapraszam.
9. Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego jak również Małego Gościa.

V Niedziela Wielkiego Postu

1. Zbliżamy się do końca Wielkiego Postu. Czy mamy w sobie życie Boże? Czy może panuje w nas jeszcze śmierć spowodowana przez grzech? Czyńmy pokutę! Powstańmy z martwych! Zapraszam na rekolekcje które poprowadzi ks. Andrzej
2. Porządek nabożeństw w poniedziałek i wtorek: 9.00; 11.00; 18.00. W poniedziałek na godzinę 11.00 zapraszam dzieci, a we wtorek chorych. Bardzo proszę o pomoc w dotarciu osobom starszym i samotnym na msze podczas której będzie można przyjąć sakrament chorych. Proszę o zgłaszanie obłożnie chorych, których będę odwiedzać również we wtorek od 13.00.
3. Kiedy Bóg dostrzega w nas skruchę i widzi, że nasze serce skłania się do powrotu do Niego, podnosi nas i wymazuje nasze grzechy, jakby były pisane na piasku. To właśnie dokonuje się w sakramencie pokuty i pojednania. Kiedy klękamy przy konfesjonale w postawie pokutnika i wyznajemy nasze grzechy, wtedy Bóg w swoim miłosierdziu przebaczając nam je, podnosi nas z kolan, podnosi nas z naszego upadku, wyprowadza z upokorzenia, przywracając nam godność swojego dziecka.
4. Serdecznie dziękuję za ofiary, które składacie na kwiaty do grobu Pana Jezusa i ubezpieczenie kościoła. Mieszkańcy Królewa 1390zł, Sobiesk 200zł.
5. Za tydzień Niedziela Palmowa, otwierająca okres Wielkiego Tygodnia, w którym uobecnia się męka, śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Tą niedzielą rozpoczynamy czas najważniejszych wydarzeń w roku liturgicznym. Na początku wszystkich mszy św.  zostaną poświęcone palmy, które przypominają nam uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy. Serdecznie dziękuje za ofiarowanie zrobionych własnoręcznie palmy Paniom z  Koła Emerytów i Rencistów w Królewie, oraz pani Paulinie Muchowskiej.
6. W przyszłą niedzielę obchody Światowego Dnia Młodzieży.
7. Solenizantom jubilatom rozpoczynającego się tygodnia skalam serdeczne życzenia. Za wszelkie ofiary duchowe i materialne – Bóg zapłać.
W Gościu:
W Gościu:
• O pięciu latach pontyfikatu papieża Franciszka, jego stylu, energii i nowych kierunkach przez niego wyznaczonych
• o mistyku, odprawiającym Eucharystię w taki sposób, że niewierzący uciekł z obawy przed nawróceniem, czyli dalszy ciąg wielkopostnego cyklu o św. o. Pio
• o tym dlaczego siostry kapucynki, opiekunki Domu Dziecka w Siennicy, musiały wyjść na ring

IV Niedziela Wielkiego Postu

1.Trwają tradycyjne nabożeństwa wielkopostne: Droga krzyżowa (piątek – 1630) i Gorzkie żale (niedziela – 900). Na te nabożeństwa zapraszam wszystkich  parafian. Wierni w nich uczestniczący mogą zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, który mogą ofiarować za jednego ze swoich zmarłych.
2.Bardzo proszę Skarbników o przeprowadzenie zbiórki na kwiaty do grobu Pana Jezusa i ubezpieczenie kościoła.
3.Zachęcam do nabywania baranka wielkanocnego z białej czekolady w cenie 5zł. Włączymy się w ten sposób w Wielkanocne Dzieło Caritas – pomoc starszym, chorym i niepełnosprawnym
4.Rekolekcje wielkopostne zaczną się w naszej parafii za dwa tyg. i poprowadzi je ks. Andrzej – misjonarz.
5.W przyszłą niedziele spotkanie dzieci odnawiających przyrzeczenia Chrztu Św. po mszy o 9.00. Dziś spotkanie dzieci do I komunii św. i kandydatów do bierzmowania.
6.Solenizantom i Jubilatom rozpoczynającego się tygodnia składam serdeczne życzenia.  Za wszelkie dobro duchowe i materialne świadczone naszej parafii Bóg zapłać.
W Gościu:
• O ograniczeniu handlu w niedziele. Dzięki tej ustawie robimy krok w stronę dojrzałej cywilizacji.
• o pysze, wyproszonych dzieciach i potrzebie ciągłego nawracania opowiada rektor bazyliki św. Michała Archanioła we Włoszech
• reportaż z najmniejszego miasta w Polsce, które liczy zaledwie 503 mieszkańców, za to zabytkami mogłoby obdzielić niejedną metropolię

III Niedziela Wielkiego Postu

1. Okres Wielkiego Postu, to czas pokuty i odnowy wewnętrznej. Jest to święty czas, który wzywa nas do oderwania się od rzeczy ziemskich, a kieruje nasz wzrok ku rzeczom Boskim – nadprzyrodzonym. Dziś jest czas, by obudzić naszą wiarę… Wielki Post, to czas by przyjrzeć się naszemu życiu. To również czas, aby postawić sobie pytania i szczerze na nie odpowiedzieć: czy w moim życiu Bóg jest na pierwszym miejscu, czy może jest coś, czym przysłaniam obraz Boga? Czy moja wiara i Krzyż Chrystusa jest dla mnie chlubą i drogowskazem? Jak traktuję przykazania Dekalogu, czy są one dla mnie pomocą w drodze ku niebu, a może czasem traktuje je jako ciężar nie do uniesienia, który zupełnie w życiu jest niepotrzebny?
2. W przyszła niedzielę spotkanie dzieci przystępujących do I Komunii św. Po mszy o 15.00 spotkanie z kandydatami do bierzmowania.
3. Trwają tradycyjne nabożeństwa wielkopostne: Droga krzyżowa (piątek – 1630) i Gorzkie żale (niedziela – 900). Na te nabożeństwa zapraszam wszystkich  parafian. Wierni w nich uczestniczący mogą zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, który mogą ofiarować za jednego ze swoich zmarłych.
4. Bardzo proszę Skarbników o przeprowadzenie zbiórki na kwiaty do grobu Pana Jezusa i ubezpieczenie kościoła.
5. Wielkanocne Dzieło Caritas – pomoc starszym, chorym i niepełnosprawnym. W parafiach diecezji płockiej rozprowadzane są baranki w cenie 5 zł. ze znakiem Caritas, które staną na wielkanocnych stołach. Ofiary za baranki przeznaczane są na pomoc chorym, starszym i niepełnosprawnym. W ten sposób Caritas stara się, by tradycję stawiania na wielkanocnym stole baranka połączyć z troską o tych, którym z różnych powodów – czy to finansowych czy zdrowotnych – powodzi się gorzej.
6. Rekolekcje wielkopostne zaczną się w naszej parafii za dwa tyg. i poprowadzi je ks. Andrzej.
7. Rodzice dzieci komunijnych, którzy zamawiali stroje proszeni są o ich odbieranie. Cena sukienki dla dziewczynki to 210zł, peleryna kosztuje 60 zł, natomiast alba dla chłopców 150zł.
8. Zbliża się czas rozliczenia podatkowego PIT, zwracam się z prośbą w imieniu naszych parafianek Marii Kozłowskiej i Wiktorii Złotowskiej, aby 1 % wesprzeć ją poprzez fundacje. Potrzebne dane do wpisania w zeznaniu są wyłożone na bocznym ołtarzu.
9. Solenizantom i Jubilatom rozpoczynającego się tygodnia składam serdeczne życzenia.  Za wszelkie dobro duchowe i materialne świadczone naszej parafii Bóg zapłać.
W Gościu:
• O świeckich zakonnikach, zwanymi tercjarzami. Skąd się wzięli, kim są oraz kto może wstąpić do trzeciego zakonu?
• co jest wyjątkowego w praktykowaniu “Gorzkich Żalów” i dlaczego właśnie w Polsce to nabożeństwo jest tak popularne?
• Relacja reportera „Gościa”, który dotarł do Palabek – ugandyjskiej miejscowości, w której swoje schronienie znaleźli uchodźcy z szarganego wojną Sudanu Południowego
Kamera internetowa
Pobliska parafia:
Kwiecień 2018
P W Ś C P S N
« mar    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
Kategorie