NABOŻEŃSTWA WIELKIEGO TYGODNIA BEZ UDZIAŁU WIERNYCH

Pragnę poinformować iż zgodnie z zarządzeniem Ks. Biskupa oraz Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Tegoroczne nabożeństwa wielkiego tygodnia (czwartek, piątek i sobota) będą się odbywały bez udziału wiernych. Jest to bolesna decyzja, ale tak musi być. Ważne jest nasze bezpieczeństwo. Proszę łączyć się poprzez transmisje telewizyjne i internetowe. ttps://www.diecezjaplocka.pl/biskup/listy/zarzadzenie-biskupa-plockiego-w-sprawie-sprawowania-czynnosci-liturgicznych-w-czasie-stanu-epidemii-(zaktualizowane-dnia-26-marca-2020-roku)/

VI NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – NIEDZIELA PALMOWA

 
1. Dzisiejsza Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Tak jak Pan Jezus wszedł do Jerozolimy, tak przychodzi dziś do każdego z nas. Oby nie okazało się jednak, że stoimy w tłumie, który woła: „Hosanna”, a za chwilę będzie wołał: „Na krzyż z Nim!”. Błogosławieństwo palm przy ołtarzu na każdej Mszy Świętej bez procesji.
 
2 Wielki Tydzień przeżyjmy jako ludzie wierzący: godnie i po chrześcijańsku. Niech ten święty czas: będzie czasem szczególnego zagłębiania się w misterium paschalne. Ponieważ jest utrudniona możliwość uczestnictwa w nabożeństwach wielkiego tygodnia w kościele zatroszczmy się o sprawdzenie kiedy można uczestniczyć w transmisjach telewizyjnych i może poinformujmy o tym swoich bliskich i znajomych.
3 W Wielki Czwartek we wszystkich parafiach celebrowana jest tylko jedna Msza Święta, zwana Mszą Wieczerzy Pańskiej, na pamiątką ustanowienia przez Chrystusa sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Rozpoczyna ona Triduum Paschalne. Po hymnie „Chwała na wysokości Bogu” milkną dzwony i organy, a po Komunii św. Najświętszy Sakrament nie zostanie przeniesiony do ołtarza adoracji ze względów bezpieczeństwa. Liturgia tej Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej w naszym kościele rozpocznie się o godz. 18.00.
 
4 W Wielki Piątek wszystkich obowiązuje post ścisły, polegający na powstrzymaniu się od potraw mięsnych oraz na ograniczeniu ilości posiłków. Tego dnia możemy zjeść trzy posiłki, ale tylko jeden z nich do syta. Wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wszystkich od 14. roku życia, bez górnej granicy wieku, natomiast post ilościowy obowiązuje od 18. do rozpoczęcia 60. roku życia. Tego dnia na znak smutku i żałoby nie sprawuje się Eucharystii. Za uczestnictwo w adoracji krzyża można uzyskać odpust zupełny. Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do grobu Pańskiego. Początek wielkopiątkowej liturgii o godz.18.00. Po nabożeństwie odśpiewamy Gorzkie Żale. A o godzinie 15.00 odmówimy koronkę do Miłosierdzia Bożego. Proszę aby tego dnia w godzinę śmierci Pana Jezusa zatrzymać się choć na krótką modlitwę.
 
5. W sobotę rozpoczynamy Wigilię Zmartwychwstania Pańskiego o godz 18.00 bez gromadzenia się przed kościołem . Tego dnia nie ma tradycyjnego poświęcenia pokarmów, ani nie będzie można brać poświęconej wody. Jest to zarządzenie władz kościelnych podyktowane naszym bezpieczeństwem – zmniejszeniem ryzyka zarażenia się koronswirusem. W sobotę wystawienie Najświętszego Sakramentu w bardzo symbolicznym grobie od godz. 9.00. Można przychodzić na indywidualną adorację pamiętając, iż w świątyni jednocześnie może znajdować się 5 osób. Nie będzie też tradycyjnej warty strażaków przy grobie. O godzinie 17.00. w kościele będę odmawiał różaniec – w intencji ustania epidemii korona wirusa.
 
6. W niedzielę wielkanocną nie będzie procesji rezurekcyjnej. Tego dnia w naszej świątyni Msze Św. o 6.00, 9.00, 11.00 i o 15.00.
 
8 Na naszych stronach internetowych jak i w sklepach na terenie naszej parafii znajduje się tekst modlitw które należy odmówić przed i po śniadaniu wielkanocnym. (tekst jest w poście poniżej zatytułowanym: BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO).
 
7 Proszę aby zainteresować się osobami, które są samotne i nie mają nikogo kto by mógł zrobić zakupy czy odebrać z apteki lekarstwa. Może warto wykonać telefon do osób z którymi już się dawno nie rozmawiało, niech w tym czasie – utrudnionych kontaktów rodzinnych nikt nie czuje się samotny i opuszczony.
 
9. Wszystkim parafianom i gościom życzę dobrej i Błogosławionej Niedzieli dziękując za wszelką życzliwość i modlitwę. Jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzę Błogosławieństwa Bożego. A nam wszystkim wytrwałości i ufności w Opatrzność Bożą. Zawierzajmy nas i nasze życie Maryi Uzdrowienie Chorych.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie. 

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. 

Albo:

Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy  jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi: 

Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

 

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja. 

Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

 

PROŚBA

Moi drodzy skorzystajcie z dyspensy ks. Biskupa i uczestniczcie we Mszy Św. za pośrednictwem mediów. Jak wiecie w kościele może być tylko 5 osób, Proszę nie stawiajcie mnie w trudnej sytuacji – nie chciałbym nikogo ze świątyni wypraszać. Dajmy szansę uczestnictwa osobom, które zamówiły intencję mszalną. Liczę na wasze zrozumienie.

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

1. Począwszy od piątej niedzieli Wielkiego Postu, Kościół coraz bardziej koncentruje uwagę na tajemnicy krzyża. Czyni to jednak nie po to, byśmy współczuli cierpiącemu Jezusowi i litowali się nad Nim, ale byśmy przyjęli owoce Jego męki i śmierci. Jezus zapowiada swoją mękę jako wywyższenie, gdyż to właśnie w krzyżu nastąpił tryumf nad szatanem i jego dziełami oraz najpełniej objawiła się Boża miłość do każdego człowieka. Od dzisiejszego dnia aż do Liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek zasłaniamy krzyże

2. Przypominam, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia we Mszy Św. może uczestniczyć maksymalnie 5 osób. Proszę, żeby na Mszę Św. przychodziły tylko osoby związane z daną intencją. Nadal obowiązuje dyspensa Ks. Biskupa od uczestnictwa w niedzielnej Mszy Św.

3. Droga Krzyżowa w piątek o godz. 16.30, Gorzkie Żale na Mszy Św. o godz. 15.00. Codziennie pół godziny przed Mszą Św. wystawienie Najświętszego Sakramentu zakończone koronką do miłosierdzia Bożego a 20.30. różaniec. W dalszym ciągu proszę o nieustanną modlitwę rodzinną w intencji nas samych i ustania pandemii koronawirusa.

4. W czwartek, 2 kwietnia, przypada 15. rocznica śmierci Świętego Jana Pawła II. Przez jego wstawiennictwo możemy prosić Boga o potrzebne dla nas łaski.

5. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.

6. Przyszła niedziela, 5 kwietnia, będzie już Niedzielą Męki Pańskiej – Niedzielą Palmową. Jej liturgia wprowadzi nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu, a następujące po niej dni Wielkiego Tygodnia umożliwiają nam głębokie przeżywanie tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa Pana.

7. Pod chórem leżą teksty BŁOGOSŁAWIEŃSTWA STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO, którego dokonamy w każdej rodzinie – tak jak to czynimy przed wieczerzą wigilijną. W tym roku bowiem w Wielką Sobotę nie będzie poświęcenia pokarmów. (dla tych rodzin z parafii, których nie ma w kościele teksty będą do odebrania w sklepach, jak też będzie można pobrać z naszych stron internetowych).

8. Wszystkim parafianom i gościom życzę dobrej i Błogosławionej Niedzieli dziękując za wszelką życzliwość i modlitwę. Jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzę Błogosławieństwa Bożego. A nam wszystkim wytrwałości i ufności w Opatrzność Bożą. Zawierzajmy nas i nasze życie Maryi Uzdrowienie Chorych.

Msze Święte – Transmisje

https://episkopat.pl/msze-swiete-transmisje/

Dyspensa Biskupa Płockiego z dnia 25 marca – dla wszystkich wiernych Diecezji Płockiej oraz wszystkich osób przebywających na jej terenie

W związku z wprowadzonym w dniu 20 marca br. stanem epidemii w Polsce oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca br., zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, przedłużam do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego 12 kwietnia br. włącznie, dyspensę od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane, dla wszystkich wiernych Diecezji Płockiej oraz wszystkich osób przebywających na jej terenie.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy św. we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie proszę, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie oraz podejmowały dzieła miłosierdzia. Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

Proszę ponadto, aby w miarę możliwości organizować transmisje z parafialnych celebracji liturgicznych. Podobnie proszę o stworzenie możliwości uczestnictwa w rekolekcjach wielkopostnych za pośrednictwem diecezjalnych lub parafialnych środków komunikacji elektronicznej. W przypadku trudności organizacyjnych zachęcam do informowania wiernych o propozycjach ogólnopolskich, których spis znajduje się na stronie Konferencji Episkopatu Polski episkopat.pl. Jednocześnie informuję, że liturgia Triduum Sacrum z Jasnej Góry będzie transmitowana w telewizji publicznej.

W tym trudnym czasie proszę wszystkich drogich kapłanów, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich o modlitwę za osoby dotknięte epidemią koronowirusa, za wszystkich, którzy chorym pomagają – lekarzy, personel medyczny i służby sanitarne oraz za przedstawicieli władz podejmujących trudne decyzje zmierzające do zwalczenia pandemii. Módlmy się również o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Miłosiernemu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek panującej epidemii.

Płock, dnia 25 marca 2020 r.
Nr 722/2020

† Piotr Libera
Biskup Płocki

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

1. Dzisiejsza, już czwarta niedziela Wielkiego Postu różni się nieco od pozostałych. W tradycji Kościoła nazywamy ją niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości. Widzimy to nawet w zmianie postnego fioletu na różowy kolor szat liturgicznych. W połowie Wielkiego Postu Kościół wzywa wiernych do radości, aby wszyscy podejmujący trud przemiany serca wytrwali w tym niełatwym codziennym wysiłku szczególnie w tym czasie tak zwanej „kwarantanny narodowej”.
 
2. Droga krzyżowa w piątek o godz. 16.30. Natomiast Gorzkie Żale w przyszłą niedzielę odśpiewamy na Mszy Św. o godz. 11.00. Proszę aby Ci, którzy będą w tym czasie przebywali w domach łączyli się modlitewnie z tymi wiernymi, którzy będą modlić się w kościele.
 
3. W najbliższą środę, 25 marca będziemy obchodzić uroczystości Zwiastowania Pańskiego, jest to zarazem Dzień Świętości Życia i Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Pamiętajmy tego dnia o modlitwie nie tylko za poczęte dzieci, ale również za ich matki i ojców. Prośmy, abyśmy sami potrafili docenić dar życia, jaki otrzymaliśmy, i abyśmy potrafili tę wdzięczność okazywać i przekazywać dalej.
 
4. W dalszym ciągu można korzystać z dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej, której udzielił Biskup Płocki osobom starszym, chorym, zainfekowany, a także dzieciom, młodzieży oraz wszystkich, którzy się boją zarażenia.
 
5. Ponieważ w Diecezji Płockiej zostały odwołane wszystkie rekolekcje dlatego też w tym Wielkim Poście nie będzie naszych rekolekcji parafialnym. W związku z tym będę spowiadał na pół godziny przed Mszą Św. o 17.00 we wtorki, środy, czwartki i piątki a także w poniedziałki i soboty przed Mszą o godz. 8.00. Proszę aby osoby, których intencje mszalne, miały być odprawione podczas rekolekcji skontaktowały się ze mną lub sprawdziły zmiany w gablocie przed kościołem.
 
6. Codziennie w naszym kościele, pól godziny przed Mszą Św. wystawienie Najświętszego Sakramentu zakończone koronką do Miłosierdzia Bożego. W piątek natomiast adoracja Najświętszego Sakramentu o godz. 16.00 pół godziny przed Drogą Krzyżową.
 
7. Codziennie w naszym kościele o godz. 20.30 odmawiam różaniec w intencji ustania epidemii korona wirusa, za lekarzy i pielęgniarki i chorych oraz za parafian, aby nas i nasze rodziny ta epidemia ominęła. Proszę o łączenie się modlitewne ze mną w tym czasie i odmawianie różańca wspólnie (rodzinnie w domach). Niech nasza połączona modlitwa wyjedna łaskę pokonania epidemii.
 
8. Do wieczności odszedł Ś.P. Zygmunt Majorowski zam. w Kazuniu Nowym – pochodzący z Pruszkowa. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…
 
Wszystkim parafianom i gościom życzę dobrej i Błogosławionej Niedzieli dziękując za wszelką życzliwość i modlitwę. Jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzę Błogosławieństwa Bożego. A nam wszystkim wytrwałości i ufności w Opatrzność Bożą. Zawierzajmy nas i nasze życie Maryi Uzdrowienie Chorych.

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

1. W związku z zarządzeniem ks. Biskupa w naszej Parafii:
– dzisiaj po każdej Mszy Św. będziemy śpiewać suplikacje
– pól godziny przed każdą Mszą Św. (w dzień zwykły) będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu zakończone Koronką do Miłosierdzia Bożego
– Kościół będzie otwarty od strony głównych drzwi.
– Codziennie od dzisiaj w naszym kościele o godz. 20.30 będę odmawiał różaniec w intencji parafian.

2. Ponieważ aż do odwołania na terenie naszej diecezji są zawieszone wszelkie rekolekcje nie ma pewności czy w naszej Parafii takowe się odbędą. Dlatego moi drodzy nie odkładajmy spowiedzi wielkopostnej (jestem tylko sam i może się tak zdarzyć, że nie będę w stanie fizycznie wszystkich wyspowiadać). W związku z tym będę spowiadał na pół godziny przed każdą Mszą Św.

3. Apeluję do wszystkich Parafian Królewskich, szczególnie do starszych a także członków koła różańcowego o wzmożoną modlitwę w tym trudnym czasie. Módlmy się za osoby chore i oto aby nas ominęła epidemia koronawirusa, ale nie zapominajmy też o lekarzach, pielęgniarkach, tych którzy opiekują się chorymi a także o naszym rządzie na czele z Panami Premierem i Ministrem Zdrowia dla nich szczególnie nie jest to łatwy czas. Ze swojej strony proszę o cnotę rozwagi i o bezwzględne stosowanie się do tego co zalecają nasze władze Państwowe i Lokalne. Proszę aby zainteresować się czy nasi sąsiedzi – szczególnie starsze osoby nie potrzebują czegoś. Obecnie zaleca się aby większość spraw w urzędach czy innych instytucjach były załatwiane drogą elektroniczną. Nasi seniorzy nie zawsze mają do tego medium dostęp może warto się zainteresować czy nie trzeba im pomóc, lub zrobić np. za nich przelewu. Przekazujmy im też informacje zamieszczone w Internecie chociażby ze stron parafialnych. Zatroszczmy się o seniorów aby nie musieli wychodzić z domu.

4. W tym tygodniu w czwartek obchodzimy uroczystość św. Józefa

5. Droga Krzyżowa w Piątek o godz. 16.30, a Gorzkie Żale w przyszłą niedzielę na Mszy Św. o godz. 9.00

6. Dziękuję Panu Robertowi Popinowi za naprawę konfesjonału znajdującego się pod chórem.

7. Mimo wielu trudności zakończyliśmy pracę nad rzutnikiem tekstu i całą związaną z tym instalacją. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia wyniósł 9800zł. Odnowiłem też monstrancję koszt prac wyniósł 1890zł Dziękuję wszystkim za ofiary dzięki którym te prace były możliwe. Teraz chcę się zająć (o ile pozwoli obecna sytuacja związana z epidemią) remontem dachu na plebanii. Przy tej okazji dziękuję Pani Marlenie Domańskiej za sporządzenie dokumentacji, która była potrzebna dla konserwatora i do Starostwa.

8. W zeszłą niedzielę do puszek na misje zebraliśmy 281zł

9. Wszystkim parafianom i gościom życzę dobrej i Błogosławionej Niedzieli dziękując za wszelką życzliwość i modlitwę. Jubilatom i solenizantom szczególnie Józefom życzę Błogosławieństwa Bożego. A nam wszystkim wytrwałości i ufności w Opatrzność Bożą.

INFORMACJE w sprawie transmisji Mszy Świętych

Niedziela, 15 marca 2020 r.
7:00 – TVP 1
9:00 – Polskie Radio, Program Pierwszy
9:30 – Telewizja TRWAM
11.00 – TVP 1
13:00 – TVP POLONIA

Poniedziałek, 16 marca 2020 r. – niedziela, 22 marca 2020 r.
7:00 – z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach – TVP1

Poniedziałek, 16 marca 2020 r. – piątek, 20 marca 2020 r.
20:00 – z Jasnej Góry w intencji ustania epidemii, TVP3 pasmo ogólnopolskie oraz na kanale YouToube dostępnym na stronach internetowych: http://www.xn--jasnagra-03a.pl/ i www.episkopat.pl.

Ponadto, transmisje Mszy Świętych będą dostępne za pośrednictwem innych telewizji, stacji radiowych oraz w internecie.

Pobliska parafia:
Kwiecień 2020
P W Ś C P S N
« Mar    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
Archiwa
Kategorie