Archive for październik, 2020

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

1. Zakończył się październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Pragnę w tym miejscu podziękować wszystkim, którzy włączali się w modlitwę różańcową zarówno tu w kościele jak i w domach. Szczególnie dziękuję dzieciom i młodzieży i tym wszystkim, którzy umożliwiali im przybycie do kościoła na nabożeństwo różańcowe. Pragnę teraz prosić abyśmy różaniec odmawiali nie tylko październiku. Szczególnie w tych trudnych czasach, jakie mamy obecnie w Polsce, ale i na całym świecie – pragnę zaapelować, aby modlitwa różańcowa stała się naszą codzienną rodzinną modlitwą.
 
2. W dniu dzisiejszym przeżywamy w Uroczystość Wszystkich Świętych. Kościół w tym dniu oddaje cześć tym wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym jeszcze na ziemi wskazuje drogę, która ma zaprowadzić ich do świętości. Przypomina nam również prawdę o naszej wspólnocie ze Świętymi, którzy otaczają nas opieką. Dzisiaj Msze Święte o godz: 9.00, 11.00 i o 15.00. O godz. 16.00 odmówimy różaniec w intencji naszych bliskich zmarłych. W dalszym ciągu można zamawiać wypominki roczne za zmarłych.
 
3. W poniedziałek, 2 listopada w liturgii wspominamy Wszystkich Wiernych Zmarłych, jest to tzw. Dzień Zaduszny. Msze Św. o godz.: 9.00, 17. 00 i 18.00 o godz: 18:00 Msza Św. w intencji zmarłych od listopada 2019r. W związku z obostrzeniami związanymi z panującą pandemią proszę o umożliwienie uczestnictwa w tej Mszy Św. najbliższym osób zmarłych w ostatnim roku. Nie zapominajmy też, że przez listopad duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków, tzn.: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego. Jutro (poniedziałek) o godz. 16.30 różaniec w intencji zmarłych
.
4. Przy okazji Uroczystości Wszystkich Świętych pragnę bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy troszczą się o nasz cmentarz, porządek na nim, ale też i o groby, które w których leżą osoby dla nich obce. Pani Eugenii Bajak za opiekę nad grobem ks. Józefa Dzikiego, Dyrekcji naszej Szkoły, nauczycielom i młodzieży za opiekę nad grobem żołnierzy z 1920r, oraz uporządkowaniem grobów księży, którzy spoczywają na naszym cmentarzu. (Jest taki zwyczaj, że zawsze czynią to najstarsze klasy z naszej szkoły wraz z wychowawcą – dziękuję więc Pani Emili Zielińskiej, Pani Annie Kozłowskiej oraz uczniom klasy VII i VIII). Dziękuję też tym wszystkim którzy rozumieją potrzebę segregacji śmieci na cmentarzu, oraz zabierania ich do domów.
 
5. Dziękuję Panu Andrzejowi Włodarskiemu za ofiarowanie kwiatów (chryzantem) do kościoła i na groby księży.
 
6. W tym tygodniu przeżywamy pierwszy czwartek, piątek i sobotę miesiąca. W piątek o godz. 16.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi. Odwiedziny chorych z racji 1 piątku miesiąca od godziny 9.00.
 
7. Przypominam, iż do czasu poluźnienia obostrzeń sanitarnych w sobotę o 18.00 jest sprawowana dodatkowa Msza Św. – w wigilię niedzieli (według formularza niedzielnego). Każdy kto będzie uczestniczył w tej Mszy Św. nie ma obowiązku uczestnictwa w niedzielę we Mszy Św.
 
8. W przyszłą niedzielę po Mszy Św. o godz. 15.00 spotkanie dla kandydatów do Bierzmowania z kl. II Szkoły Średniej – którzy mieli mieć w bierzmowanie w maju.
 
9. Do wieczności odeszła ś.p. Bożena Lewadowska pochodząca z Sobiesk. Wieczny odpoczynek
10. Gość Niedzielny: O czyśćcu, który jest przejawem miłosierdzia Bożego, i o duszach w czyśćcu, którym możemy pomóc naszą modlitwą. Ponadto: O księdzu, który przetrwał dwuletnią niewolę u dżihady stów dzięki modlitwie różańcowej; O założycielu Rycerzy Kolumba, którego biografia jest fascynującą historią pokonywania życiowych trudności. Do nabycia jest też Mały Gość Niedzielny.
 
11. Wszystkim parafianom i gościom życzę dobrej i Błogosławionej Niedzieli, dziękując za wszelką życzliwość, za ofiary i za modlitwę szczególnie w mojej intencji. Jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzę Błogosławieństwa Bożego. A nam wszystkim wytrwałości i ufności w Opatrzność Bożą. Zawierzajmy nas i nasze życie Maryi Uzdrowienie Chorych.

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – UROCZYSTOŚĆ POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA

1. Ostatnia niedziela października w kalendarzu liturgicznym obchodzona jest jako rocznica poświęcenia własnego kościoła parafialnego, czyli oddania świątyni na wyłączną własność Panu Bogu. Dzisiaj dziękujemy za nasz parafialny wieczernik, w którym się gromadzimy na modlitwie, na sprawowaniu Najświętszej Ofiary oraz przyjmujemy sakramenty.
 
2. Przed nami ostatni tydzień różańcowy. Przypominam, że w naszym kościele nabożeństwo różańcowe odprawiamy codziennie o godz. 16:30. Tych którzy nie mogą przybyć do kościoła z różnych powodów proszę o odmawianie różańca w domu zwłaszcza o ustanie pandemii oraz za chorych.
 
3. APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI PRZED UROCZYSTOŚCIĄ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Zbliża się dzień 1 listopada, a wraz z nim Uroczystość Wszystkich Świętych i jedna z piękniejszych polskich tradycji nawiedzania cmentarzy, pamięci i modlitwy za zmarłych.
Miarą naszej kultury duchowej jest między innymi zdolność pamiętania o tych, którzy odeszli do wieczności. Dlatego, tego dnia miliony Polaków nawiedzają każdego roku groby swoich bliskich, dowodząc tego, że ludzka miłość nie kończy się razem ze śmiercią.
W tym roku jednak znajdujemy się w nadzwyczajnej sytuacji pandemii i dużego wzrostu zakażeń koronawirusem. W trosce o życie i zdrowie naszych rodaków apeluję o rozłożenie nawiedzania grobów na dni poprzedzające 1 listopada oraz dni następujące po tej uroczystości.
Apeluję również do osób starszych, aby w tym roku odłożyły nawiedzanie cmentarzy i zostały bezpiecznie w domach, wyrażając swoją pamięć poprzez wierną modlitwę.
W związku z nałożonymi przez władze państwowe ograniczeniami sanitarnymi, dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych, w wielu diecezjach w Polsce zostały ogłoszone dyspensy od obowiązku udziału we Mszach Świętych niedzielnych i święta nakazane. Można z nich skorzystać również w Uroczystość Wszystkich Świętych. W tej wyjątkowej sytuacji, zamiast modlitwy w kościołach i na cmentarzach, łączmy się duchowo ze wspólnotą wiernych poprzez modlitwę w domu oraz za pośrednictwem radia i telewizji.
W tym trudnym czasie, otaczam wszystkich Polaków modlitwą, za wstawiennictwem świętych patronów naszej Ojczyzny.
✠ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
 
4. W związku z powyższym apelem, jak i też zarządzeniem naszego Biskpa Płockiego Ks. Piotra Libery odwołuję Mszę Św. na cmentarzu 1 listopada. Tego dnia Msze Św. będą odprawiane tylko w kościele według porządku niedzielnego czyli o 9.00, 11.00 i o 15.00 natomiast o godzinie 16.00 w kościele odmówimy różaniec w intencji naszych bliskich zmarłych.
 
5. W poniedziałek, 2 listopada w liturgii wspominamy Wszystkich Wiernych Zmarłych, jest to tzw. Dzień Zaduszny. Msze Św. o godz.: 9.00, 17. 00 i 18.00 o godz: 18:00 Msza Św. w intencji zmarłych od listopada 2019r. W związku z obostrzeniami związanymi z panującą pandemią proszę o umożliwienie uczestnictwa w tej Mszy Św. najbliższym osób zmarłych w ostatnim roku. Nie zapominajmy też, że przez listopad duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków, tzn.: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego. Tego dnia o godz. 16.30 różaniec w intencji zmarłych.
 
6. W tych listopadowych dniach w sposób szczególny pamiętamy o naszych zmarłych. Niech pamięć ta będzie wyrazem nie tylko naszej kultury, ale i wiary w łączność z tymi, którzy przed nami odeszli do wieczności. Z wdzięczności za trud ich codziennego życia i poświęcenie dla nas, za wszelkie dobro kiedyś od nich otrzymane, zanieśmy im dar modlitwy, a zwłaszcza dar ofiary Mszy Świętej. Dlatego można zamawiać wypominki i Msze Św. na przyszły rok.
 
7. Od 1 listopada do Niedzieli Miłosierdzia Bożego (okres zimowy) zawieszamy niedzielną adorację Najświętszego Sakramentu. Dziękuję za przewodniczenie dzisiejszej adoracji członkom KŻR z Krajęczyna.
 
8. Przypominam że do czasu poluźnienia obostrzeń sanitarnych w sobotę o 18.00 jest sprawowana dodatkowa Msza Św. – w wigilię niedzieli (według formularza niedzielnego). Każdy kto będzie uczestniczył w tej Mszy Św. nie ma obowiązku uczestnictwa w niedzielę we Mszy Św.
 
9. Proszę o troskę i zainteresowanie się naszymi seniorami (może mamy sąsiadów którym trzeba zrobić zakupy lub pomóc załatwić inne sprawy). Pragnę też przypomnieć i poinformować seniorów iż zawsze o pomoc mogą się zwrócić do swoich urzędów gmin lub Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej. Ja również służę swoją pomocą.
 
10. Gość Niedzielny: Czy istnienie innych religii jest zgodne z wolą Boga, czy też wyłącznie błędem ludzkim? Na to pytanie odpowiada „Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich” Soboru Watykańskiego II. Właśnie mija 55 lat od jej podpisania. Ponadto: Jakie mamy powody kryzysu powołań zakonnych? Czy posłuszeństwo może być drogą do wolności? Rozmowa z przełożoną Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego; a także O wielkim sukcesie polskiej tenisistki, która jako pierwsza Polka w historii wygrała turniej Wielkiego Szlema.
 
11. Wszystkim parafianom i gościom życzę dobrej i Błogosławionej Niedzieli, dziękując za wszelką życzliwość, za ofiary i za modlitwę szczególnie w mojej intencji. Jubilatom i solenizantom tego tygodnia (szczególnie: Tadeuszom) życzę Błogosławieństwa Bożego. A nam wszystkim wytrwałości i ufności w Opatrzność Bożą. Zawierzajmy nas i nasze życie Maryi Uzdrowienie Chorych.

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

1. Dzisiejsza niedziela w całym Kościele poświęcona jest sprawie misji. Rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Modlimy się w intencji misji i misjonarzy zakonnych i świeckich.
 
2. W kalendarzu liturgicznym w dniu 18 października przypada (wyparte przez dzisiejszą niedzielę) święto Świętego Łukasza Ewangelisty. Jest to dzień modlitw za pracowników służby zdrowia. Pamiętajmy o nich w naszej modlitwie.
 
3. Matka Boża w swych objawieniach wskazuje na różaniec jako mistyczną broń i narzędzie Bożych zwycięstw. Jako chrześcijanie nie walczymy mieczem. Naszym orężem jest różaniec. W naszym kościele różaniec od poniedziałku do soboty godz. 16.30, a w niedzielę o godz. 14. 30. Módlmy się na różańcu o ustanie pandemii oraz o zdrowie dla nas i naszych bliskich. Tych, którzy z różnych powodów nie mogą przyjść do kościoła proszę o modlitwę różańcową we wspólnotach rodzinnych.
 
4. W czwartek, 22 października przypada liturgiczne wspomnienie Świętego Jana Pawła II.
 
5. W związku ze zbliżającą się uroczystością Wszystkich Świętych już dzisiaj proszę o uporządkowanie i przyozdobienie grobów naszych bliskich. Proszę też o zainteresowanie się grobami opuszczonymi, i porządek na całym cmentarzu. (dziękuję tym z Pastwa którzy segregują śmieci lub w miarę możliwości zabierają je do domu). Przyjmuję już wypominki roczne za zmarłych, można też składać do skrzyneczki wystawionej na ołtarzu wypominki jednorazowe, oraz zamawiać msze św. na przyszły rok. 1 listopada Msza św. na naszym cmentarzu będzie odprawiona jak co roku o godz. 11.00, jednak sytuacja pandemiczna jest tak dynamiczna, że może się wszystko wydarzyć. Dlatego też o ewentualnych zmianach będę informował na bieżąco.
 
6. Od jutra obowiązują nowe obostrzenia związane ze stanem epidemii w naszym kraju. W kościołach w strefie, w której obecnie się znajdujemy w nabożeństwach może uczestniczyć 1 osoba na 4 metry kwadratowe.  Aby umożliwić uczestnictwo wiernym w niedzielnej Mszy Św. postanowiłem wprowadzić dodatkową Mszę Św., która będzie odprawiana w sobotę o godz. 18.00 – w wigilię niedzieli. Każdy kto będzie uczestniczył w tej Mszy Św. nie ma obowiązku uczestnictwa w niedzielę we Mszy Św. Msza w sobotę o 18.00 będzie sprawowana do czasu poluźnienia obostrzeń sanitarnych.
 
7. Dziękuję za adorację KŻR z Pruszkowa a za tydzień proszę o adorację KŻR z Krajęczyna
 
8. Gość Niedzielny: „ Pandemia odsłania przede wszystkim tych ludzi, którzy przychodzili do kościoła kulturowo lub zwyczajowo, z rozpędu”. O budowaniu wspólnoty parafialnej, jej zadaniach ewangelizacyjnych oraz najważniejszym wyzwaniu duszpasterskim mówi ks. Wiesław Kamiński. Ponadto : Za bardzo skupiamy się na formie, zapominając czym Komunia tak naprawdę jest oraz że nie ma Komunii bez Eucharystii. Rozmowa z o. Dominikiem Jurczakiem o przyjmowaniu Komunii na rękę oraz przeroście formy nad treścią.
 
9. Wszystkim parafianom i gościom życzę dobrej i Błogosławionej Niedzieli, dziękując za wszelką życzliwość, za ofiary i za modlitwę szczególnie w mojej intencji. Jubilatom i solenizantom tego tygodnia (szczególnie: Łukaszom i Irenom) życzę Błogosławieństwa Bożego. A nam wszystkim wytrwałości i ufności w Opatrzność Bożą. Zawierzajmy nas i nasze życie Maryi Uzdrowienie Chorych

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

 
1. W dzisiejszą niedzielę kolejny raz w naszym kraju obchodzimy Dzień Papieski pod hasłem „Totus Tuus”.
 
2. Swoimi ofiarami do puszek możemy wesprzeć Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która została powołana przez Episkopat Polski dla upamiętnienia pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. Głównym celem fundacji jest promowanie nauczania papieża Polaka i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury. Z tych środków m.in. fundowane są stypendia dla uzdolnionej, a pochodzącej z ubogich rodzin młodzieży.
3. W środę, 14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej. Wspierajmy nauczycieli, wychowawców i pracowników oświaty naszą życzliwością, a przede gorącą modlitwą.
 
4. W nadchodzący czwartek, 15 października, w liturgiczne wspomnienie Świętej Teresy od Jezusa, obchodzimy Dzień Dziecka Utraconego. Ma on nam przypominać, że często rodzice, którzy odprowadzili swoje dziecko do bram wieczności, nie zawsze oczekują jakiegoś specjalnego pocieszenia, ale potrzebują naszej modlitwy, która pomoże im przetrwać niezwykle trudny czas. Tego dnia o godz. 17.00 w Płońsku w kaplicy na cmentarzu katolickim odbędzie się pogrzeb dzieci utraconych.
 
5. Przez cały październik z Matką Bożą trwamy na modlitwie różańcowej. Rozważając tajemnice z życia Jezusa i Maryi, w różańcowe dziesiątki wplatamy wszystkie nasze sprawy osobiste, sprawy naszych rodzin, narodu i Kościoła. W ten sposób prosta modlitwa różańcowa pulsuje naszym życiem. Spróbujmy na nowo odkryć różaniec we wspólnocie parafialnej i w zaciszu domowego Kościoła. Na nabożeństwo październikowe gromadzimy się w naszym kościele od poniedziałku do soboty o godz. 16:30, a w niedzielę o godz. 14.30. Wszystkich serdecznie zapraszam. Wczoraj podczas pielgrzymki kół różańcowych nasz ks. Biskup apelował aby modlić się na różańcu o ustanie pandemii korona wirusa. Weźmy sobie ten apel do serca.
 
6. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Tydzień Misyjny. Ofiary z tacy przeznaczone są na Misje.
 
7. Dziękuję za dzisiejszą adorację KŻR z Bolęcina a proszę o adorację w przyszłą niedzielę KŻR z Pruszkowa
 
8. Gość Niedzielny: dodatek Film DVD „Ziemia Maryi” – piękny obraz o matce Jezusa, który porusza każdego widza. Ponadto: o nowej encyklice papieża Franciszka, która utwierdza w przekonaniu, że braterstwo to główny rys obecnego pontyfikatu.
 
9. W tym tygodniu Pan Ireneusz Maranowski założył kamery, które monitorują nasz kościół wewnątrz i z zewnątrz. Było to konieczne ponieważ, z plebanii nie widać co dzieje się przy głównym wejściu do kościoła, a sporo osób (szczególnie w okresie letnim) zatrzymuje się aby zobaczyć naszą świątynię. Kamery są też i przy plebanii – swym zasięgiem obejmują podwórko plebanijne i kościół od strony plebanii. Kamera też jest w kancelarii parafialnej. W przyszłości kamera będzie również na cmentarzu.
 
10. Wszystkim parafianom i gościom życzę dobrej i Błogosławionej Niedzieli, dziękując za wszelką życzliwość, za ofiary i za modlitwę szczególnie w mojej intencji. Jubilatom i solenizantom tego tygodnia (szczególnie: Teresom i Jadwigom) życzę Błogosławieństwa Bożego. A nam wszystkim wytrwałości i ufności w Opatrzność Bożą. Zawierzajmy nas i nasze życie Maryi Uzdrowienie Chorych

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

1. W kościołach i we wspólnotach rodzinnych rozpoczęliśmy nabożeństwa różańcowe. Zachęcam do udziału w nabożeństwie październikowym odprawianym w naszym kościele o godz. 16.30. a w niedzielę o godz. 14.30. Tych, którym trudniej dotrzeć do kościoła, proszę o odmawianie różańca w domach. Święty Jan Paweł II w liście apostolskim „Rosarium Virginis Mariae” z 2002 roku napisał: „Za pośrednictwem różańca wierzący czerpie obfitość łaski, otrzymując ją niejako wprost z rąk Matki Odkupiciela” (nr 1).
 
2. W tym duchu przeżyjemy też liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, które przypada w środę, 7 października.
 
3. Dzisiaj podczas Mszy Św. o godz. 9.00 poświęcenie różańców dzieciom, które przygotowują się do I Komunii Św.
 
4. Po Mszy Św. o godz. 15.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas; II i I szkoły średniej oraz z Kl. VIII szkoły podstawowej.
 
5. W przyszłą niedzielę, 11 października będziemy przeżywali kolejny XX Dzień Papieski pod hasłem „Totus Tuus”, który na trwałe wpisał się w kalendarz nie tylko Kościoła w Polsce, ale i w kalendarz ważnych rocznic i obchodów w naszej Ojczyźnie. Przed Kościołem będzie zbiórka do puszek na fundusz stypendialny dla niezamożnej, a zdolnej młodzieży „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
 
6. Dziękuję za adorację członkom KŻR z Królewa a proszę o adorację za tydzień KŻR z Bolęcina
 
7. Gość Niedzielny: Specjalny dodatek poświęcony leczeniu sanatoryjnemu, a w nim m. in. o dostępnych terapiach i zabiegach w sanatoriach, uzdrowiskach dla dzieci i rehabilitacji leczniczych dla rolników. Ponadto: O św. Franciszku z Asyżu, który mówił o sobie „prosty i niewykształcony”, a rzucił ogień na pogrążony w potężnym kryzysie Kościół.
 
8. Wszystkim parafianom i gościom życzę dobrej i Błogosławionej Niedzieli, dziękując za wszelką życzliwość, za ofiary i za modlitwę szczególnie w mojej intencji. Jubilatom i solenizantom tego tygodnia (szczególnie: Franciszkom, ) życzę Błogosławieństwa Bożego. A nam wszystkim wytrwałości i ufności w Opatrzność Bożą. Zawierzajmy nas i nasze życie Maryi Uzdrowienie Chorych
Pobliska parafia:
październik 2020
P W Ś C P S N
« wrz   lis »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
Archiwa
Kategorie