TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCNA

1.W dzisiejszą niedzielę rozpoczyna się Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Pamiętajmy, że bez świadectwa uczniów, które zostało spisane jako Pismo Święte, nigdy nie usłyszelibyśmy o Jezusie Chrystusie, o Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Bez Ewangelii nigdy nie poznalibyśmy drogi do pełni wiary, którą powinien przebyć każdy z nas.
2.Pan Organista z racji na pracę którą wykonuję i niemożliwość pogodzenia czasowego z grą na mszach w dni powszednie ograniczy swoją posługę w naszej parafii do przewodniczenia śpiewom w niedzielę i święta, oraz podczas ślubów i pogrzebów. W dni powszednie będziemy wspomagać się odtwarzaniem nagranych wcześniej pieśni.
3.Dziś po mszy św. 1500 spotkanie wyjeżdżających autokarem na Bałkany.
4.Spotkanie dzieci do odnowienia przyrzeczeń chrztu w środę  o 17.30., do pierwszej komunii w czwartek o 18.00.
5.W sakramentalny związek mają zamiar wstąpić Aleksandra Hoduń, panna zamieszkała w Królewie i Maciej Tomaszewski, kawaler zamieszkały w Płońsku.
6.Jest odkręcona woda na naszym cmentarzu parafialnym. Proszę po wciśnięciu dźwigni, chwilę poczekać, aż zejdzie powietrze z rur. Proszę też bardzo o segregację śmieci.
W Gościu:
• Aż 9 męczenników w ciągu 22 lat doczekała się Francja, kraj, który – według powszechnej opinii, już dawno dokonał radosnej i nieodwołalnej apostazji. Przypadek?
• Dzisiejsze Narodowe Czytanie Pisma Świętego koncentruje się na Liście do Rzymian. Co św. Paweł chciał nam przekazać ?
Za tydzień w „Gościu Niedzielnym” dodatek – adhortacja apostolska papieża Franciszka „Gaudete et exultate” – o świętości w świecie współczesnym.

DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCNA (NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA)

1. Przeżywając dzisiaj uroczystość Bożego Miłosierdzia, warto postawić sobie pytania: czy staramy się wierzyć i ufać Bogu w każdej sytuacji? Czy wierzymy i ufamy Bogu zwłaszcza wtedy, gdy jest nam ciężko i przychodzi nam dźwigać ciężar nieszczęść, kłopotów, krzyża? Pamiętajmy, że niewiara i nieufność bardzo ranią przepełnione miłosierdziem Serce Jezusa. Nie bądźmy niedowiarkami. Nie traćmy ufności w nieskończone miłosierdzie Boże. Niech najczęstszą naszą modlitwą będzie modlitwa: „Jezu ufam Tobie”. Chrystus miłosierny patrzy dziś na nas z miłością. Odpowiedzmy więc na Jego miłość do nas naszą miłością, odnawiając dziś wiarę i ufność w Jego nieskończone miłosierdzie.
2. Dziś rozpoczyna się 74. Tydzień Miłosierdzia. Jego zasadniczym celem jest niesienie pomocy chorym, samotnym, bezrobotnym, bezdomnym i prześladowanym. Tydzień Miłosierdzia jest szkołą chrześcijańskiej formacji serca, podkreśla duchowy wymiar dobroczynności, staje się sposobnością do dawania świadectwa i dzielenia się z bliźnimi dobrami duchowymi i materialnymi. Tydzień Miłosierdzia dotychczas obchodzony był w Polsce w październiku; od 2013 roku decyzją Konferencji Episkopatu Polski, rozpoczyna się w I niedzielę po Wielkanocy, tj. w niedzielę Miłosierdzia Bożego.
3. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Ogólnopolski Tydzień Biblijny.
4. Spotkanie dzieci do odnowienia przyrzeczeń chrztu w środę  o 17.30., do pierwszej komunii w czwartek o 17.30
5. Spotkanie pielgrzymów wyjeżdżających na Bałkany odbędzie się w przyszłą niedzielę po mszy o 15.00
6. Solenizantom i jubilatom rozpoczynającego się  tygodnia składam życzenia Bożego błogosławieństwa. Za życzliwość, modlitwę, ofiary duchowe i materialne przekazywane na cele charytatywne i duszpasterskie, wyrażam serdeczną wdzięczność, Bóg zapłać!
W „GOŚCIU”;
• „Jezu, ufam Tobie”. Te trzy słowa są kluczem do Bożego Miłosierdzia. Co dokładnie znaczą i jak je wprowadzić do naszego życia w czasach, w których tak wiele wokół nas nieufności
• jakie konsekwencje dla kościoła będzie miało wprowadzenie nowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych?
• „Gość Niedzielny” odwiedził plan zdjęciowy jednej z najgłośniejszych polskich produkcji ostatnich lat –  „Korony królów”.

ŻYCZENIA WIELKANOCNE BISKUPA PŁOCKIEGO

„Łaska i miłosierdzie nad Jego wybranymi i nad świętymi Jego opatrzność” Mdr 4,15 Umiłowani Diecezjanie!
Stajemy ze wzruszeniem przy pustym grobie Zmartwychwstałego Chrystusa, aby z radosną wiarą spotykać Go w ten uroczysty Dzień Paschy, szczególnie w wielkanocnej Eucharystii.
To spotkanie opromienia i odmienia nas samych i naszą codzienność, budzi w nas wdzięczność wobec Przedwiecznego Ojca – za Jego łaskę i miłosierdzie, za Jego cudowną opatrzność, objawioną w odmianie losu „Pierworodnego spośród umarłych” – Jezusa Chrystusa. Nasz Zbawiciel zwyciężył grzech i śmierć, a nam daje udział w Swoim triumfie.
Życzę Wam Kochani, aby stale doświadczać – jak tylu świętych, w tym nasz szczególny Patron św. Stanisław Kostka – zachwytu i zadziwienia Bożą miłością, która wszystko przemienia. Niech zawsze towarzyszą Wam pokój i radość oraz błogosławione owoce wzrastania w przyjaźni z Panem i w świętości. A św. Stanisław z Rostkowa niech stale oręduje za nami u Zmartwychwstałego, niech wyprasza potrzebne łaski naszej młodzieży, naszym rodzinom, wspólnotom parafialnym, naszej Ojczyźnie świętującej 100-lecie odzyskania niepodległości, całemu Kościołowi i światu!
Pascha A.D. 2018†                              Piotr Libera             Biskup Płocki

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

1. Dziękuję  wszystkim, którzy prawidłowo odczytali wezwanie Chrystusa, aby czuwać i modlić się w tych ostatnich godzinach życia Jezusa i aby prawdziwie przygotować się na Jego zmartwychwstanie. Dziękuję  za uczestnictwo w całym Triduum Paschalnym.
2. W przyszłą niedzielę Kościół katolicki obchodzi święto Miłosierdzia Bożego, ustanowione przez Jana Pawła II. Jezus powiedział do siostry Faustyny „Jestem miłością i miłosierdziem samym”, prosząc siostrę Faustynę, żeby ogłosiła to orędzie całemu światu. Pan Jezus wskazał s. Faustynie pięć sposobów, w jakie ludzie mogą wypraszać zbawienie dla siebie i całego świata: Koronkę do Miłosierdzia Bożego, modlitwę przed obrazem Jezusa Miłosiernego z napisem: „Jezu, ufam Tobie”, modlitwę w godzinie konania Chrystusa na krzyżu, zwaną Godziną Miłosierdzia (godz. 15), obchodzenie święta Miłosierdzia i szerzenie czci Miłosierdzia Bożego modlitwą, słowem i czynem. Ofiary złożone na tacę przeznaczone są na dzieła Caritas Diecezji Płockiej.
3. Jutro dzień Wyższego Seminarium Duchownego. Ofiary składane na tacę przeznaczone są na potrzeby seminarium i KUL.
4. Zmartwychwstały Jezus, Zwycięzca śmierci, piekła i szatana, daje nam kolejną szansę, by odnieść zwycięstwo nad swoją małością i razem z Nim powstać do nowego życia. Życzę Wam moi kochani Goście i Parafianie na co dzień poranka wielkanocnego, który pozwala patrzeć z nadzieją w przyszłość nawet wtedy, gdy trudno o nią. Radości Marii Magdaleny, gdy zobaczyła Zmartwychwstałego. Wiary w to, co wydaje się niemożliwe. Siły jaką dało apostołom spotkanie z Jezusem. Odwagi Jana, który jako jedyny trwał pod krzyżem i tego wszystkiego, co jest Wam najbardziej potrzebne.
5. Dziękuję tym którzy zaangażowali się w  wykonanie dekoracji do grobu Pana Jezusa: państwu Dorocie i Andrzejowi Beszczyńskim, oraz Katarzynie i Arturowi  Kołodziejczyk. Zaangażowały się także panie Katarzyna Górska i Marta Bilińska.
6.Dziękuję bardzo asyście procesyjnej, dziewczynkom sypiącym kwiatkami ich opiekunkom, paniom, które te kwiatki zebrały i ususzyły, służbie liturgicznej, lektorom, ministrantom, panom organiście, kościelnemu  Dziękuję także druhom strażakom z Idzikowic i Królewa, którzy czuwali przy grobie Pana Jezusa. Dziękuję mieszkańcom poszczególnych miejscowości naszej parafii, którzy bez przerwy  czuwali modlitewnie w Wielką Sobotę  przy grobie Pana Jezusa.
6. Solenizantom i jubilatom rozpoczynającego się  tygodnia składam życzenia Bożego błogosławieństwa. Za życzliwość, modlitwę, ofiary duchowe i materialne przekazywane na cele charytatywne i duszpasterskie, wyrażam serdeczną wdzięczność. Mieszkańcy Przepitek na kwiaty złożyli 95zł. Bóg zapłać!
7. Spotkanie pielgrzymów wyjeżdżających na Bałkany odbędzie się 15 kwietnia po mszy o 15.00
W Gościu;
• Droga do Emaus jako dziewięć stacji drogi „po-krzyżowej” – Jezus leczy serca i przywraca nadzieję.
• w drodze do relacji z Bogiem – między rozumem i wiarą. Specjaliści od dowodzenia w sądach, najwybitniejsi prawnicy świata mówią o tym, jak bardzo wiarygodne są świadectwa o cudach,
• o mniszkach kamedułkach, które żyją w cichym szczęściu. „Gość” został zaproszony za klauzurę klasztoru.

Niedziela Palmowa

1. Liturgia Triduum Paschalnego (Wielki Czwartek Wieczerzy Pańskiej, Wielki Piątek Męki Pańskiej, Wielka Sobota – Wigilia Paschalna) należy do najważniejszych i najpiękniejszych w całym roku liturgicznym, zapraszamy do udziału w nabożeństwach, które będą sprawowane o godzinie 18.00.
Wielki Czwartek – pamiątka ustanowienia Najświętszego Sakramentu i sakramentu kapłaństwa. Po zakończonej Eucharystii Ciało Pana Jezusa zostanie przeniesione do Ciemnicy, która symbolizuje Jego modlitwę w Ogrójcu, ból zdrady, pojmanie i uwięzienie – czas opuszczenia i trwogę konania.
Wielki Piątek – w tym dniu nie ma Mszy świętej. Gromadzimy się natomiast na liturgii Męki Pańskiej. Nabożeństwo składa się z liturgii słowa, uroczystej adoracji krzyża i przyjęcia Komunii świętej. Kończy się złożeniem Jezusa do Grobu. Ofiary składane na tacę w tym dniu podczas adoracji krzyża przeznaczone są tradycyjnie na utrzymanie Grobu Pańskiego w Ziemi Świętej. W tym dniu obowiązuje ścisły post i nie może w tym dniu być żadnej dyspensy.
Wigilia Paschalna – sobota, rozpocznie się obrzędem poświęcenia ognia przed świątynią. Na liturgię światła przynosimy świece. Po procesyjnym wniesieniu światła do świątyni liturgia słowa, liturgia chrzcielna i uroczysta Eucharystia – uwielbienie Boga w tajemnicy zmartwychwstania Chrystusa.
2. Poświęcenie pokarmów będzie w Wielką Sobotę o równych godzinach. Do kościoła zapraszam zgodnie z harmonogramem i proszę o adorację przy grobie Pana Jezusa mieszkańców poszczególnych miejscowości przez godzinę. W tym czasie będzie możliwość skorzystania jeszcze z sakramentu pokuty.
Harmonogram adoracji przy grobie Pana Jezusa w Wielką Sobotę
09:00 -KRÓLEWO
10:00- SALAMONKA, PRZEPITKI
11:00- BOLĘCIN
12:00- KUCHARY ŻYDOWSKIE
13:00- JĘDRZEJEWO
14:00- PRUSZKOWO , SOBIESKI
15:00- IDZIKOWICE
16:00- KRAJĘCZYN
17:00- KRÓLEWO
3. Serdecznie dziękuję za ofiary,  które składamy na kwiaty do grobu Pana Jezusa i     ubezpieczenie naszego kościoła: Mieszkańcy Krajęczyna 690zł, Salomonki 200zł, Jędrzejewa i Kolonii Kuchar 280zł.
4. Biorących udział w akcji Jałmużna Wielkopostna proszę, aby skarbonki z ofiarami przynieśli do kościoła w Wielki Piątek na nabożeństwo adoracji krzyża. Jeśli jednak ktoś nie będzie mógł przyjść tego dnia to proszę o uczynienie tego w Wielkim Tygodniu.
5. Rezurekcja tradycyjnie o godzinie 6.00. Z racji uroczystego śniadania wielkanocnego nie będzie mszy św. o godz. 9.00.  zapraszam natomiast na godzinę 11.00 i 15.00.  Strażaków proszę o zaciągnięcie honorowej warty zgodnie z odwieczną tradycją. Na rezurekcji nie może zabraknąć asysty procesyjnej pośród której, mam nadzieją będą dziewczynki sypiące kwiatkami.
6. Solenizantom jubilatom rozpoczynającego się tygodnia skalam serdeczne życzenia. Za wszelkie ofiary duchowe i materialne – Bóg zapłać. Dziękuję za dokonanie przebudowy bramy w kształcie M pracownikom FUD.
7. Dziś możemy zaadoptować duchowo dziecko poczęte a zagrożone w swoim istnieniu.
8. Dekoracja grobu we wtorek od 14.00. Zapraszam.
9. Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego jak również Małego Gościa.

V Niedziela Wielkiego Postu

1. Zbliżamy się do końca Wielkiego Postu. Czy mamy w sobie życie Boże? Czy może panuje w nas jeszcze śmierć spowodowana przez grzech? Czyńmy pokutę! Powstańmy z martwych! Zapraszam na rekolekcje które poprowadzi ks. Andrzej
2. Porządek nabożeństw w poniedziałek i wtorek: 9.00; 11.00; 18.00. W poniedziałek na godzinę 11.00 zapraszam dzieci, a we wtorek chorych. Bardzo proszę o pomoc w dotarciu osobom starszym i samotnym na msze podczas której będzie można przyjąć sakrament chorych. Proszę o zgłaszanie obłożnie chorych, których będę odwiedzać również we wtorek od 13.00.
3. Kiedy Bóg dostrzega w nas skruchę i widzi, że nasze serce skłania się do powrotu do Niego, podnosi nas i wymazuje nasze grzechy, jakby były pisane na piasku. To właśnie dokonuje się w sakramencie pokuty i pojednania. Kiedy klękamy przy konfesjonale w postawie pokutnika i wyznajemy nasze grzechy, wtedy Bóg w swoim miłosierdziu przebaczając nam je, podnosi nas z kolan, podnosi nas z naszego upadku, wyprowadza z upokorzenia, przywracając nam godność swojego dziecka.
4. Serdecznie dziękuję za ofiary, które składacie na kwiaty do grobu Pana Jezusa i ubezpieczenie kościoła. Mieszkańcy Królewa 1390zł, Sobiesk 200zł.
5. Za tydzień Niedziela Palmowa, otwierająca okres Wielkiego Tygodnia, w którym uobecnia się męka, śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Tą niedzielą rozpoczynamy czas najważniejszych wydarzeń w roku liturgicznym. Na początku wszystkich mszy św.  zostaną poświęcone palmy, które przypominają nam uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy. Serdecznie dziękuje za ofiarowanie zrobionych własnoręcznie palmy Paniom z  Koła Emerytów i Rencistów w Królewie, oraz pani Paulinie Muchowskiej.
6. W przyszłą niedzielę obchody Światowego Dnia Młodzieży.
7. Solenizantom jubilatom rozpoczynającego się tygodnia skalam serdeczne życzenia. Za wszelkie ofiary duchowe i materialne – Bóg zapłać.
W Gościu:
W Gościu:
• O pięciu latach pontyfikatu papieża Franciszka, jego stylu, energii i nowych kierunkach przez niego wyznaczonych
• o mistyku, odprawiającym Eucharystię w taki sposób, że niewierzący uciekł z obawy przed nawróceniem, czyli dalszy ciąg wielkopostnego cyklu o św. o. Pio
• o tym dlaczego siostry kapucynki, opiekunki Domu Dziecka w Siennicy, musiały wyjść na ring

IV Niedziela Wielkiego Postu

1.Trwają tradycyjne nabożeństwa wielkopostne: Droga krzyżowa (piątek – 1630) i Gorzkie żale (niedziela – 900). Na te nabożeństwa zapraszam wszystkich  parafian. Wierni w nich uczestniczący mogą zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, który mogą ofiarować za jednego ze swoich zmarłych.
2.Bardzo proszę Skarbników o przeprowadzenie zbiórki na kwiaty do grobu Pana Jezusa i ubezpieczenie kościoła.
3.Zachęcam do nabywania baranka wielkanocnego z białej czekolady w cenie 5zł. Włączymy się w ten sposób w Wielkanocne Dzieło Caritas – pomoc starszym, chorym i niepełnosprawnym
4.Rekolekcje wielkopostne zaczną się w naszej parafii za dwa tyg. i poprowadzi je ks. Andrzej – misjonarz.
5.W przyszłą niedziele spotkanie dzieci odnawiających przyrzeczenia Chrztu Św. po mszy o 9.00. Dziś spotkanie dzieci do I komunii św. i kandydatów do bierzmowania.
6.Solenizantom i Jubilatom rozpoczynającego się tygodnia składam serdeczne życzenia.  Za wszelkie dobro duchowe i materialne świadczone naszej parafii Bóg zapłać.
W Gościu:
• O ograniczeniu handlu w niedziele. Dzięki tej ustawie robimy krok w stronę dojrzałej cywilizacji.
• o pysze, wyproszonych dzieciach i potrzebie ciągłego nawracania opowiada rektor bazyliki św. Michała Archanioła we Włoszech
• reportaż z najmniejszego miasta w Polsce, które liczy zaledwie 503 mieszkańców, za to zabytkami mogłoby obdzielić niejedną metropolię

III Niedziela Wielkiego Postu

1. Okres Wielkiego Postu, to czas pokuty i odnowy wewnętrznej. Jest to święty czas, który wzywa nas do oderwania się od rzeczy ziemskich, a kieruje nasz wzrok ku rzeczom Boskim – nadprzyrodzonym. Dziś jest czas, by obudzić naszą wiarę… Wielki Post, to czas by przyjrzeć się naszemu życiu. To również czas, aby postawić sobie pytania i szczerze na nie odpowiedzieć: czy w moim życiu Bóg jest na pierwszym miejscu, czy może jest coś, czym przysłaniam obraz Boga? Czy moja wiara i Krzyż Chrystusa jest dla mnie chlubą i drogowskazem? Jak traktuję przykazania Dekalogu, czy są one dla mnie pomocą w drodze ku niebu, a może czasem traktuje je jako ciężar nie do uniesienia, który zupełnie w życiu jest niepotrzebny?
2. W przyszła niedzielę spotkanie dzieci przystępujących do I Komunii św. Po mszy o 15.00 spotkanie z kandydatami do bierzmowania.
3. Trwają tradycyjne nabożeństwa wielkopostne: Droga krzyżowa (piątek – 1630) i Gorzkie żale (niedziela – 900). Na te nabożeństwa zapraszam wszystkich  parafian. Wierni w nich uczestniczący mogą zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, który mogą ofiarować za jednego ze swoich zmarłych.
4. Bardzo proszę Skarbników o przeprowadzenie zbiórki na kwiaty do grobu Pana Jezusa i ubezpieczenie kościoła.
5. Wielkanocne Dzieło Caritas – pomoc starszym, chorym i niepełnosprawnym. W parafiach diecezji płockiej rozprowadzane są baranki w cenie 5 zł. ze znakiem Caritas, które staną na wielkanocnych stołach. Ofiary za baranki przeznaczane są na pomoc chorym, starszym i niepełnosprawnym. W ten sposób Caritas stara się, by tradycję stawiania na wielkanocnym stole baranka połączyć z troską o tych, którym z różnych powodów – czy to finansowych czy zdrowotnych – powodzi się gorzej.
6. Rekolekcje wielkopostne zaczną się w naszej parafii za dwa tyg. i poprowadzi je ks. Andrzej.
7. Rodzice dzieci komunijnych, którzy zamawiali stroje proszeni są o ich odbieranie. Cena sukienki dla dziewczynki to 210zł, peleryna kosztuje 60 zł, natomiast alba dla chłopców 150zł.
8. Zbliża się czas rozliczenia podatkowego PIT, zwracam się z prośbą w imieniu naszych parafianek Marii Kozłowskiej i Wiktorii Złotowskiej, aby 1 % wesprzeć ją poprzez fundacje. Potrzebne dane do wpisania w zeznaniu są wyłożone na bocznym ołtarzu.
9. Solenizantom i Jubilatom rozpoczynającego się tygodnia składam serdeczne życzenia.  Za wszelkie dobro duchowe i materialne świadczone naszej parafii Bóg zapłać.
W Gościu:
• O świeckich zakonnikach, zwanymi tercjarzami. Skąd się wzięli, kim są oraz kto może wstąpić do trzeciego zakonu?
• co jest wyjątkowego w praktykowaniu “Gorzkich Żalów” i dlaczego właśnie w Polsce to nabożeństwo jest tak popularne?
• Relacja reportera „Gościa”, który dotarł do Palabek – ugandyjskiej miejscowości, w której swoje schronienie znaleźli uchodźcy z szarganego wojną Sudanu Południowego

II Niedziela Wielkiego Postu

1. Czasem szczególnego spotkania ze Zbawicielem jest Wielki Post. To okres, w którym uświadamiamy sobie, że zbawienie jest darem, który otrzymaliśmy od Jezusa Chrystusa, a jednocześnie stawiamy sobie pytanie, czy umiemy ten dar przyjąć i odwzajemnić się miłością do Boga i człowieka.
2. Pomocą w przeżywaniu tego okresu są nabożeństwa wielkopostne, czyli Droga krzyżowa, którą odprawiamy w piątek o godzinie 16.30, Gorzkie żale sprawowane w przyszłą niedzielę o godzinie 15.00.
3. Rodzice dzieci komunijnych, którzy zamawiali stroje proszeni są o ich odbieranie. Cena sukienki dla dziewczynki to 210zł, peleryna kosztuje 60 zł, natomiast alba dla chłopców 150zł.
4. Dzisiaj pamiętamy w modlitwie o ponad 2000 rzeszy misjonarek i misjonarzy z Polski, którzy pracują w 97 krajach. Są niemalże obecni na całym świecie, na wszystkich kontynentach. Wszędzie tam, gdzie ludzie potrzebują słowa wiary i umocnienia w nadziei. Często pełnią swą służbę z narażeniem życia. Z poświęceniem, które trudno sobie wyobrazić. Dzielą los z tymi, do których Chrystus ich posłał. Z pokorą przyjmują ograniczenia zrodzone z nędzy duchowej i materialnej, by dźwigać ku Bogu, wspierać i pomagać. Zachęcam do wsparcia misji ofiarami do puszek.
5. W przyszła niedzielę będzie można nabyć Wielkanocnego Baranka rozprowadzanego przez Caritas na nasz wielkanocny stół w cenie 5 zł. Ofiarą wesprzemy potrzebyujacych.
6. Solenizantom i Jubilatom rozpoczynającego się tygodnia składam serdeczne życzenia.  Za wszelkie dobro duchowe i materialne świadczone naszej parafii Bóg zapłać.
W Gościu:
• Zwana jest powszechnie dżumą XXI wieku. Samotność – choroba, która poważnie zagraża Europie
• w ramach cyklu „Wielki Post z o. Pio”, o modlitwie jako najlepszej broni
• jak mieszkańcy rodzinnej miejscowości Kamila Stocha przeżywali zdobycie przez niego złotego medalu

I Niedziela Wielkiego Postu

1.Po głośnych i wesołych dniach karnawału, od środy popielcowej Kościół rozpoczął czas Wielkiego Postu. Kościół proponuję nam w tym czasie więcej modlitwy i umartwienia(postu), oraz jałmużnę.  Dzisiejszy świat proponuje nam wiele pseudo radości, które na pierwszy rzut oka są interesujące i zachęcające, ale zamiast szczęścia, przynoszą rozgoryczenie, cierpienie i ból duszy. W naszych duszach jest wiele lodu zwątpień, zła, grzechu…
Chrystus w tym świętym czasie przebaczenia i łaski pokazuje nam swój krzyż, który dla wielu ludzi stał się znakiem pogardy i pośmiewiska, a dla nas chrześcijan jest znakiem miłości Bożej wobec nas – grzeszników. Tylko ten krzyż nasz smutek w radość przemienia, w radość której już nikt nam odebrać nie zdoła – jest to życie wieczne w królestwie niebieskim.
2.Nabożeństwo drogi krzyżowej w piątek o 16.30. Gorzkie żale śpiewać będziemy w niedzielę podczas mszy św. o  11.00.
3.Zbliża się czas rozliczenia podatkowego PIT, zwracam się z prośbą w imieniu naszych parafianek Marii Kozłowskiej i Wiktorii Złotowskiej, aby 1 % wesprzeć ją poprzez fundacje. Potrzebne dane do wpisania w zeznaniu są wyłożone na bocznym ołtarzu.
4.Solenizantom i Jubilatom rozpoczynającego się tygodnia składam serdeczne życzenia.  Za wszelkie dobro duchowe i materialne świadczone naszej parafii Bóg zapłać.
5.Druga niedziela Wielkiego Postu jest obchodzona jako dzień Modlitw, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Tego dnia w całej Polsce ofiarami do puszek wspieramy misje i misjonarzy polskich na całym świecie.
W Gościu
• Pierwsza odsłona cyklu wielkopostnego poświęcona spowiedzi
• o fenomenie rodziny, która wiele może dzięki miłości wzajemnej
• o poszczeniu, które poprawia stosunek do życia i siebie samego
• oraz o Pokorze, którego nigdy dość, czyli zmarłym niedawno wybitnym polskim aktorze
W Małym Gości który kosztuję 5zł
• obrazek ze św. ojcem Pio i radami jak dobrze się spowiadać
• o ojcu Pio opowiada jego były ministrant;
• jak zrobić własną grę planszową.

Kamera internetowa
Pobliska parafia:
Czerwiec 2018
P W Ś C P S N
« maj    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
Kategorie